(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Zaznělo tady opakovaně, že malí zemědělci nežádají. Chtěl bych říci, že teď ve třetím kole, které bylo vyhlášeno v září loňského roku, máme navíc o 3 000 žádostí do třetího kola Programu rozvoje venkova, především od malých zemědělců. Především. A pan poslanec Bendl mě asi nepochopil, že - prostřednictvím pana předsedajícího s dovolením znovu opakuji - malý zemědělec ten projekt vůbec nemusí psát. Požádá profesionálního poradce či agenturu a řekne jenom "já chci tady novou shrnovací lopatu na hnůj u dojnic", a oni mu ten projekt napíší a my proplatíme náklady na ten projekt. A to odráží i to, že nám přibylo těch 3 000 žádostí v tomto třetím kole. To je ad jedna.

Druhá věc, když jste říkal, je zřejmé, kdo především čerpá. Takže já mám statistiku, prosím pěkně, pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího. V období 2007 až 2013 v projektech do 1 mil. korun se vyplatilo 2 %. V projektech do 5 mil. korun 27 % a nad 5 mil. korun to bylo 71 %, prosím pěkně. Šest let u toho byli ministři za ODS. Třetí kolo Programu rozvoje venkova - 23 % projekty do 1 mil. korun, 23 % projekty do 5 mil. korun a 53 % projekty nad 5 mil. korun. Tak prosím vás pěkně, to je řeč čísel. To není dojmologie. Já vám rád ty rozborky pošlu na váš poslanecký klub. Chystám se to zveřejnit příští týden i na sociálních sítích, tak aby prostě tyto argumenty jednou provždy byly jasně zdokladovány, jak tato situace byla.

Pokud se tady hovoří o tom, co se vyjednává... Respektive ještě se vrátím k tomu. Pan poslanec Bendl, si umyl ruky a řekl, že on s tím nemohl nic dělat, protože podmínky se vyjednaly v roce 2005. Nemáte pravdu. Vyjednávají se legislativní podmínky, vyjednávají se obálky, ale nastaveni na úrovni členských států. A bodová kritéria nastavuje monitorovací výbor a podepisuje ministr zemědělství, který je může změnit před každým kolem. Před každým kolem jste mohli udělat výraznou změnu a říct, koho chcete opravdu podporovat. Vy jste podporovali malé zemědělce dvěma procenty z celkové alokace. To je prostě fakt. A tu zodpovědnost jste měl a mohl jste s ní něco udělat, a neudělal jste s ní vůbec nic.

Potom bych dále ještě tady zmínil... Bylo tady zmiňováno, a pan poslanec Stanjura, pan předseda Stanjura se logicky ptal, co se vyjednává apod. Já jsem mluvil o tom, že teď se intenzivně rozeběhla diskuse na úrovni všech orgánů EU v Bruselu o podobě evropských fondů a společné zemědělské politiky po roce 2020. Letošní rok je naprosto klíčový pro to, jakým způsobem se v příštím roce začne projednávat legislativa pro nastavení těchto kohezních fondů, případně společné zemědělské politiky. A my dneska začínáme vést diskusi a vedeme diskusi se zemědělskou veřejností, nevládními organizacemi o tom, jaké jsou priority České republiky a co chceme hájit. Tuto pozici chceme mít do konce pololetí hotovou. Budu ji chtít potom projednat i samozřejmě na vládě.

A ty nevládní organizace mají i své evropské centrály, ve kterých jsou naše nevládky zapojeny, a ony tam, pokud mohou vyslat svého člověka, jsou schopny hájit také své zájmy. Dělají to jak ty malé, tak střední, tak ty velké nevládní organizace. Ta podpora z tohoto dotačního titulu je jim právě na to, aby mohly pokrýt finanční náklady na tyto lidi, určena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Petr Bendl a jeho faktická poznámka. Po něm s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Po něm řádně přihlášený pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane ministře, kdybyste pravidelně jezdil na jednání ministrů zemědělství EU, tak byste věděl, že se ty podmínky změnit příliš nedají. To za prvé. A za druhé. Ministr zemědělství Bendl dělal pravidelné kulaté stoly s jednotlivými zemědělskými organizacemi a vždycky zesouladil stanovisko a dohodl se s nimi na nějakém kompromisu a s tím na to jednání ministrů jezdil. Na rozdíl od vás, který s nimi toto nekonzultujete v tom smyslu, abyste měli vždycky nějaký kompromis, se kterým by souhlasili všichni. A dobře musíte vědět, že ty základní parametry, které se domluví vždycky před finančním obdobím, už nejde v průběhu finančního období příliš měnit, a zvlášť v jeho konci. Prostě není možné. Tam už děláte všechno pro to, abyste dofinancovali. A Ministerstvo zemědělství v minulosti, a to také dobře víte, patřilo k nejlépe, řeknu, čerpajícím, chcete-li, takto evropské dotace jako celek v České republice. Tak prosím vás, aspoň tady nemaťte veřejnost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura a jeho faktická poznámka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív mi to fakt nedá. Tohle jsou ruce, a ne ruky. Myjeme si ruce, a ne ruky.

Ale k tomu, co jste nabídl. Já budu rád, když nám pošlete tu statistiku. A já bych poprosil, aby tam bylo ještě... Nad 5 mil. je příliš hrubé. Vy jste řekl kategorie jedna, pět. Tak já bych poprosil ještě deset, dvacet a nad dvacet. Protože to myslím, že nad 5 mil. také to může být 200, anebo 5,1. Takže bylo by to dobré ještě rozčlenit ty vaše kategorie, pokud je to možné. Předpokládám, že ano, že ta čísla máte. Udělají se ještě dva sloupečky, určitě. Určitě byste k tomu také mohl přiložit seznam dejme tomu prvních dvaceti největších příjemců, abychom věděli.

A protože jste mi neodpověděl na ten můj druhý dotaz, tak já vás poprosím takhle od mikrofonu, abyste mi odpověděl písemně o tom, kdo tam jezdí z těch nevládních organizací. Zda hájí pozici české vlády, nebo ne. Pokud tak neučiníte, tak budu muset napsat písemnou interpelaci. Ale myslím, když to řeknu takhle na mikrofon, tak už se nemusíme zdržovat těmi papíry. Já v tuto chvíli nejsem schopen posoudit, zda je to správně, nebo ne. Pokud ty informace nemám, tak to opravdu nemohu kvalifikovaně říct, je to dobře, je to špatně. Zajímá mě to. Když tu informaci dostanu, tak možná příště řeknu, ano, je to správně, možná to ještě posílíme, ty peníze, nebo ne.

Ale poslední věc. Proto jsem se ptal. To mě překvapilo. Nové operační programy. To není společná zemědělská politika. (Námitka mimo mikrofon.) Ne, vy jste mluvil o nových operačních programech, podívejte se do stenozáznamů. Proto jsem se chtěl zeptat, jaké operační programy. Já si myslím, že žádné nebudou. Proto jsem se ptal, ať si vyjasníme pojmy, protože pak mluvíme každý o něčem jiném a pak ta debata nemůže mít žádný výsledek, žádnou shodu, když každý mluvíme o něčem jiném.

Já myslím, že by to nebylo úplně od věci, kdyby byly nové operační programy, ale reálně s největší pravděpodobností, nebudou. A pokud říkáte, že letos je klíčový rok pro to, abychom dojednali dobré podmínky, tak zkuste mluvit s opozicí. Volby jsou za osm měsíců.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji ještě jednou. Hezké a příjemné odpoledne. Protože pan ministr nějakým způsobem reagoval, tak si dovolím zareagovat i já a některé věci, které tam byly, bych chtěl okomentovat.

Samozřejmě, vzpomenete si, když jsme tady měli financování programů Ministerstva zemědělství, tak jsem tam hovořil o tom, že politika je hra čísel a záleží na tom, jak se ta čísla podají veřejnosti. Ano, do zemědělství, do dotačních programů jde více peněz než v roce 2013, reálně. Ale procentuálně jde méně peněz z rozpočtu do zemědělství, než šlo v roce 2013. Takže to je trošičku také třeba sledovat. Tehdy byla ekonomická krize 2010, 2012 atd. Dneska ekonomika roste. Můžou jít peníze, můžeme podporovat i zemědělský a potravinářský průmysl. Jenom to řeknu krátce na příkladě. V roce 2013 šlo na investice v zemědělství 11 mld. V roce 2017 jde necelých 8. Takže tolik k těm číslům.

Padla tady zmínka i o dotačních programech v letech 2007, 2013. Ale ty dotační programy nepřipravovala vláda pravicová, byly připravené před rokem 2007, jak už to říkal pan Bendl. A tam byla u moci jiná vláda - sociální demokracie. Takže jenom pro připomenutí, že tam už se určité věci připravily, musely pak dotační tituly být takové, jaké byly dojednány.

Další zmínka - o krácení pět procent jako o hendikepu. Ano, je to hendikep. Ale je to minimální povinnost z nařízení EU, protože EU to nařizuje, to krácení. A to, že my jsme to dali jenom pět procent, je samozřejmě to naše rozhodnutí. Mohli jsme dát klidně deset. Mohli jsme dát patnáct. Ale chápu, rozumím tomu, u nás jsou jiné podniky, jiné firmy. Muselo by se to trošku jinak nastavit, než to je v Rakousku, než v Německu, protože tam je strašně moc těch malých do sta hektarů. U nás jsou větší zemědělské podniky díky tomu, jak tady fungovala zemědělská družstva v 70. a 80. letech, takže podmínky se dají vždycky nějak upravit jinak.***
Přihlásit/registrovat se do ISP