Stenografický zápis 44. schůze, 3. května 2016


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Laudát
Poslanec Martin Lank
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec David Kasal
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec David Kasal
Poslanec Pavel Antonín
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 706/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Jiří Skalický
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Bohuslav Svoboda


40. Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Vladislav Vilímec


37. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Berkovec
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Zbyněk Stanjura


113. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP