Stenografický zápis 44. schůze, 22. dubna 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura


160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 590/ - třetí čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Holeček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Holeček
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 9.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Holeček


161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ - třetí čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Klučka
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.19 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Grospič


189. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb. /sněmovní tisk 570/ - třetí čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Alexander Černý


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 712/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jiří Petrů
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik


232. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 751 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Václav Votava


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Faltýnek


74. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Procházka
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Petr Gazdík


31. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - druhé čtení

Senátor Miloš Vystrčil
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Zuzana Kailová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Zdeněk Soukup
Senátor Miloš Vystrčil
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 12.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP