(17.50 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem vystupoval již v prvním čtení k tomuto návrhu zákona. A také jsem dával návrh na zamítnutí. Teď mě předešel pan poslanec Pilný, takže mohu pouze se připojit pak k tomuto návrhu na zamítnutí v podrobné rozpravě.

Tady se používají určitá data. Ono se vždycky většinou vzpomíná to, co se tomu řečníkovi hodí. A to, co se nehodí, tak se většinou neuvádí. Ta karenční doba byla vlastně definitivně zavedena, nebudu se vracet do historie s těmi ústavními soudy, byla definitivně zavedena od 1. ledna 2009. A v této souvislosti je třeba ještě zmínit, že od 1. ledna 2009 došlo zároveň také ke snížení sazeb nemocenského pojištění. Je pravda, že zaměstnavatelé platili o jedno procento méně. Ale také se zrušila povinnost pro zaměstnance, ti platili 1,1 procenta, takže od 1. ledna 2009 přímo zaměstnanci neplatí nemocenské. Od 1. ledna 2009 neplatí nemocenské pojištění. Takže je potřeba to vnímat, řekněme, v komplexní podobě.

Myslím, že je běžnou zásadou v těch pojistných systémech, to se netýká jen nemocenského pojištění, aby si prostě drobné újmy nesl pojištěnec sám. A (nesrozumitelné) systémy pojišťuje pouze od škody nějakého většího nebo určitého rozsahu. Takto to bylo nastaveno.

Když jsem návrh zákona pročítal, tak je v odůvodnění neuvěřitelně stručný. Tam vlastně celkem nic není. Myslím, že to neodpovídá významu té změny, pokud by byla provedena. To, co se stalo v sociálním výboru, tam byl načten komplexní pozměňovací návrh, který vlastně je úplně shodný s tím původním návrhem, pouze původní návrh neřešil otázky navazujících zákonů, takže komplexní návrh jaksi řeší teď i novely příslušných zákonů, jinak je to úplně totožné.

Chtěl bych také upozornit na to, že v zásadě před rokem 2009 platilo, že za první tři dny nemoci příslušelo nemocenské ve výši 25 % vyměřovacího základu. V zásadě pokud by byl schválen tento návrh zákona v podobě, jak byl předložen, a žádné asi jiné pozměňovací návrhy se nechystají, tak by zaměstnavatelé i za ty první tři dny museli platit 60 % vyměřovacího základu po redukci. Takže to by bylo samozřejmě obrovské zatížení zaměstnavatelů.

Paní navrhovatelka zde mluvila o tom, kolik nedoléčených pacientů si musí brát dovolenou. Nechci polemizovat s těmi údaji, s těmi statistikami. Mohl bych nabídnout také další statistiky. Protože jenom v těch prvních pěti letech počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v zásadě se snížil téměř o polovinu. To je také potřeba říci. Je také potřeba říci, že klesl i výrazně počet prostonaných kalendářních dnů. Teď tady nechci debatovat o tom, jestli se to zneužívalo, využívalo a podobně. V každém případě ten efekt, který byl spojen se zavedením karenční doby, je podle mého soudu nezpochybnitelný a jakákoli snaha o zrušení karenční lhůty je samozřejmě věc populární ve vztahu k zaměstnancům, ale výrazným způsobem by poškodila zaměstnance (zaměstnavatele?). To myslím nikdo, nebo aspoň z těch pravicových politiků nikdo nechce, protože ti zaměstnavatelé vytvářejí samozřejmě ten produkt, který se pak rozděluje.

Nebudu opakovat to, co tady zaznělo z úst i pana předsedy Pilného. Důvodová zpráva vlastně vůbec neuvádí, jaký by to mělo dopad do státního rozpočtu a podobně. To myslím, že je také vada tohoto návrhu zákona. A nepodařilo se to změnit ani v průběhu jednání na výborech. Tam v zásadě hlasovali sociální demokraté se zástupci Komunistické strany Čech a Moravy, proto neprošlo to zamítnutí a proto byl návrh v té komplexní úpravě doporučen z výboru. Ale mám takový pocit, že kdyby tam bylo trochu jiné složení, protože na pravé straně chyběli poslanci, tak že by tomu bylo přesně naopak.

Za Občanskou demokratickou stranu, za pravicovou opozici, jsem jednoznačně proti tomu, aby se ta karenční lhůta rušila, a připojuji se k panu poslanci Pilnému v podrobné rozpravě k jeho návrhu na zamítnutí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladislavu Vilímcovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky. Zatím poslední v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dvě poznámky k vystoupení pana kolegy Vilímce. Jestli je pravda, že komplexní pozměňovací návrh je stejný téměř jako ten předložený, tak když se podíváte na sněmovní tisk 393/0, tak návrh zákona je na stránku jedna. Když se podíváte potom na usnesení výboru, to je tisk 393/2, tak komplexní pozměňovací návrh má sedm stran. Takže jenom z toho obsahu už je jasné, že to nemůže být totožné.

Co se týká vlivu na státní rozpočet, samozřejmě tady vyplácí zaměstnavatel, takže ten vliv je pouze u státních zaměstnanců. U státních zaměstnanců víme, jak to chodí. U ozbrojených složek mají plnění celý měsíc plné. U úředníků je tady kolizní volno až pět dnů. U poslanců, senátorů atd. - kdo z vás si vyplnil nemocenský lístek? Někteří tady chybí dlouhodobě, takže to je úplně jiná kasta, která nemusí mít nemocenské.

A co se týká příjmů státního rozpočtu, tak v roce 2014 téměř 4 miliardy přebytek, v roce 2013 téměř 5 miliard přebytek, v roce 2012 přes 5,5 miliardy přebytek. Takže se vrátíme jenom k systému, který byl, a možná tedy nějaká koruna. Ale za to zdraví lidí to určitě stojí. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Ptám se, jestli je ještě někdo do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní kolegyně Marková ano. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Ještě jednou děkuji za slovo. Já jenom velmi krátce. Děkuji za diskusi, která tady byla. Byla samozřejmě v rámcích, které jsou očekávány. Je jasné, že tento návrh zákona je ve prospěch zaměstnanců. Tady docházelo k tomu, že jsme si pletli zaměstnance a zaměstnavatele. Je to ve prospěch zaměstnanců. Je jasné, že to jde na úkor zaměstnavatelů, s tím, že ale ty kompenzace už v minulosti byly. Ten zisk vytvářejí skutečně ti zaměstnanci pro toho zaměstnavatele, to je snad jasné. A ten zisk, když to řeknu velmi zjednodušeně, že bez těch zdravých zaměstnanců a zaměstnankyň by ten zisk asi nebyl úplně takový. To je také jasné.

A jenom panu kolegovi Pilnému prostřednictvím pana místopředsedy. Ta karenční lhůta a vůbec to zrušení karenční lhůty není žádný pouhý výmysl pouze Komunistické strany Čech a Moravy. Pokud vím, tak toto opatření bylo i v koaliční smlouvě a ve vládním programu, byť poněkud alibisticky podmíněno shodou v tripartitě, i když to bylo asi trošku záměrně, protože zaměstnavatelé jako celek rozhodně nebudou asi nikdy souhlasit s tím, aby bylo z jejich odebráno. Ale není to pouhý výmysl KSČM.

Takže je jasné, že budeme muset rozhodnout ve třetím čtení hlasováním. A já vás všechny poprosím o to, abyste našemu návrhu, vy, kteří myslíte na zaměstnance a zaměstnankyně, abyste pro tento zvedli ruku a nepodpořili zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní zpravodajka má zájem. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP