(17.40 hodin)

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak už jsem tady nedávno uvedl, česká ekonomika výrazně postupuje dopředu a dosahuje čísel, která jsou výrazně dobrá i pro Evropskou unii, zastáváme jedno z předních míst. Už při projednávání zákona, který do soukromých firem stále chce zavést třetinu zaměstnanců do dozorčích rad, jsem říkal, že je potřeba do této tendence hodit vidle. Tenhle pokus není nic jiného než další vidle, které tam směřují. Dopad na podnikatele je vyjádřen také ve stanoviscích. Nevím, kteří rozumní zaměstnavatelé se přikloní k tomuto návrhu, protože výrazně negativní stanoviska jsou od Hospodářské komory, Asociace středních a malých firem, stejně tak jako od Svazu průmyslu a dopravy.

Je jasné, že to, co se vlastně v průběhu zákona o karenční době stalo, že se výrazně snížilo zneužívání nemocenské a nevyvolalo to žádné epidemie. V důvodové zprávě, která je k tomuto zákonu, se říká, že vlastně podnikatelé budou mít velký benefit, protože se zamezí vzniku epidemií, a že to bude mít masivní vliv na případný úbytek produktivity, který by byl spojen s těmito epidemiemi. Žádné takové epidemie se v České republice nekonaly.

Dál bych chtěl říct, protože tady máme 2 mil. živnostenských oprávnění a 600 tis. živnostníků, z nichž většina si vůbec nemocenskou neplatí, protože si to prostě nemohou dovolit, musí pracovat. Stejně tak jako to zaměstnanci (zaměstnavatelé?) vyžadují od svých pracovníků.

Já se tady nebudu pokoušet přesvědčit předkladatele tohoto návrhu, aby ho stáhli nebo modifikovali. V návrhu například není vůbec vyčíslen dopad na státní rozpočet. Také tam není nic řečeno o tom, že se nám opět naplní čekárny lékařů. Už jsme je naplnili tím, že jsme zrušili regulační poplatky. Teď přidáme ještě ty, kteří budou chtít využívat nemocenskou. Ale rád bych apeloval na zbytek sněmovny, která má zdravý rozum, aby se připojila k návrhu, který hodlám podat v podrobné rozpravě, a to je návrh na zamítnutí tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému a nyní pan poslanec Jaroslav Zavadil v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové (obrací se na vládní lavice) - vláda tu není, takže nic. To už jsem řekl. Já také budu apelovat na zdravý rozum, a byť si vážím svého předřečníka kolegy Pilného, tak mám trošičku jiný názor na celou tu záležitost.

Tady nebyla řečena jedna věc. Když jsme před rokem 2004 zřizovali tenhle institut, tak se snížilo... (Odmlka se pro stálý šum v sále.) Můžu hovořit dál? Tak se snížilo pojistné z 3,3 % na 2,3 %. Prosím, tohle snížení znamenalo, že do kapes zaměstnavatelů, podnikatelů a celé téhle sféry šlo zhruba 14 mld. korun. To jsou čísla naprosto nezpochybnitelná, ověřená a můžete si je ověřit. Přitom náklady, které byly spojené s tím, že se vyplácela zaměstnavatelská "odměna" za nemocenskou, tak v nákladových položkách, byť to není úplně přesně spočítané, a já už jsem požádal Ministerstvo práce, aby to ještě propočítalo, se mluvilo o čísle kolem 5 mld. korun. Kolem 5 mld. korun to stálo zaměstnavatele. Rozdíl mezi 14 a 5 miliardami, to si umí každý spočítat, je zhruba 9 mld., které tehdy přešly, a teď nechci říct do kapes, to by bylo laciné, ale prostě na tom ta zaměstnavatelská ekipa vydělala. Teď se nechci zabývat historií, co bylo, jak to bylo s Ústavním soudem, to všichni víme, nebudu to tady rozebírat, ale tohleto, tahleta čísla jsou pravdivá a je potřeba se nad nimi zamyslet.

Nemocenská, jestli se zneužívá, nezneužívá. V určité době, v roce 2004, 2005, jsme zjistili, že to byly tři kategorie skupin, které zneužívaly nemocenskou! Začnu od těch zaměstnanců. Ano, to byla jedna skupina. Lékaři byli druhá skupina. A třetí skupina byli zaměstnavatelé. Je pravda, že v té době, hlavně v době 2008, 2009, když byla krize, tak, a teď nechci použít slovo nutili, ale doporučovali svým zaměstnancům "běžte na nemocenskou" atd., atd., protože je možné tohoto institutu využít. Takže byly tři skupiny. Nebyli to jenom zaměstnanci. Buďme k sobě féroví!

Následně, když šla ekonomika nahoru, tak už tohle skutečně nenastalo v těch firmách, protože zaměstnavatelé potřebovali lidi a už jim nedoporučovali, aby šli na nemocenskou. A to, že se ty nemoci přecházejí - a teď se vůbec nechci bavit... (Odmlka pro hluk v sále.) Pane předsedající, já vás požádám...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče, ale myslím, že už se sněmovna zklidnila, můžete pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Dobře. A teď se vůbec nechci bavit o tom, jestli přecházení chorob je z těch důvodů, že platy jsou takové, jaké jsou, a že řada lidí radši nemocenskou přejde a vezme si dovolenou atd. To bych velmi obtížně obhajoval. Ale prostě tenhle instrument, resp. tenhle fenomén tady je. Takže já se domnívám, že je potřeba mít opravdu zdravý rozum i ve vztahu na ta čísla, o kterých jsem mluvil.

A to, že zaměstnavatelé, Hospodářská komora, že jsou proti tomu, aby se karenční doba zrušila, to snad tady nikoho nemůže překvapit. Tomu já se nedivím. Kdybych já byl na této straně zaměstnavatelské, tak budu dělat to samé. Ale měl bych si aspoň férově přiznat, co jsem na tomhle získal. A devět miliard je neoddiskutovatelných.

To je všechno. Děkuji. (Potlesk některých poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zavadilovi. A nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Pilný. A potom řádnou. Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom bych připomněl základní ekonomická pravidla. Zaměstnanost a veškeré benefity, které vyplývají pro zaměstnance, jsou na základě fungující ekonomiky. Ta vytváří udržitelnou zaměstnanost, a ne obráceně. To, že ekonomika funguje, je samozřejmě zásluhou možná jistého úsilí vlády. Jistě je to i zásluhou všeobecného pohybu ekonomiky směrem vzhůru, ale je to především zásluha podnikatelů. Podnikatelé, kteří tady, jak bylo zmíněno, mají benefit řádově několik miliard, protože byla zavedena karenční doba, tak jenom bych chtěl říct, že tito podnikatelé vytvářejí to, co státní rozpočet rozděluje, a umožňují tedy především levé straně spektra, aby dávala velmi neuvážené volební sliby a ty peníze spotřebovávala takovým způsobem, že samozřejmě je to na hraně nebo za hranou populismu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla faktická poznámka pana poslance Pilného. Nyní faktická poznámka pana poslance Opálky. Řádně přihlášený je pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych reagovat na pana předsedu hospodářského výboru. Ano, to je pravda. To, co se vytvoří v prvním a druhém odvětví, to je základ, co se přerozděluje i ve třetím odvětví a s čím může počítat státní rozpočet. Ale zaměstnavatel bez zdravých zaměstnanců by toho moc nevyprodukoval.

Rozumím tomu, když někdo hájí svůj zisk a nerad se toho zisku aspoň z části vzdává, ale není tak dávno, co platili zaměstnavatelé ne dva, ale tři týdny nemocenské. Já bych to dal na měsíc, protože do toho měsíce by se vyřešily aspoň ty krátkodobé. My jsme to vrátili zpátky na dva, ale při těch třech měsících nikdo nezkrachoval. A jestli ekonomika funguje na tomto principu, tak se potom ptám, jak je možné, že to funguje v Německu, kde platí zaměstnavatel rok 90 %, ne 60 %, a v případě uzavření kolektivních smluv 100 % náhrady ušlého výdělku. To je vše. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Opálkovi. A nyní pan poslanec Vilímec, řádně přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP