Stenografický zápis 36. schůze, 25. listopadu 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Gabal
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Rais
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Adámek
Poslankyně Martina Berdychová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec František Adámek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Kristýna Zelienková
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Josef Uhlík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Fiala
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Martina Berdychová
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Miroslav Opálka
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec David Kasal
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Karel Rais
Poslanec David Kasal
Poslankyně Martina Berdychová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec František Laudát
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Roman Sklenák


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení

Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Klaška


100. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení

Poslanec Petr Fiala
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura


124. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 628/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


66. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Lukáš Pleticha


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Lukáš Pleticha


Sloučená rozprava k bodům 66 a 67 /sněmovní tisky 637 a 638/

Poslanec Jan Klán
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Farský
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Michal Kučera
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 19.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP