Stenografický zápis 36. schůze, 24. listopadu 2015

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Marek Černoch
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Martin Lank
Poslanec František Laudát
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava


1. Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 42/11/ - vrácený Senátem

Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Petrů
Senátor Jaromír Strnad
Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jan Klán
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Klán
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Radek Vondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jan Klán
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.20 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Farský
Senátor Jaromír Strnad


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/6/ - vrácený Senátem

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Martina Berdychová
Senátor Ivo Valenta
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Zbyněk Stanjura


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ludvík Hovorka


9. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zbyněk Stanjura


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 502/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP