(11.00 hodin)
(pokračuje Adámek)

Já si dovolím to trošku přenést do sportovní problematiky, které možná mnozí více rozumíme. Mám totiž někdy pocit, jako bychom na základě stejných kritérií v kultuře - a teď ten sportovní příměr - hodnotili vodní pólo a fotbal. To přece není možné. Každý ten sport, každé to odvětví a každý ten festival má jakési jiné poslání a dostal se svým dlouholetým působením na jinou úroveň. Nemůžeme hodnotit festival, například Pražské jaro, který má na letošní rok rozpočet 81 mil., nebo náhodou Český Krumlov, který má rozpočet 40 mil., a další, a mohl bych takhle pokračovat, s jistě významnými a jistě přínosnými nepochybně pro podhoubí české kultury festivaly nebo akcemi okresního formátu. To prostě není možné. Tyto věci musí být jednoznačně odděleny. A protože se tak doposud nestalo, proto jsme, a dovolím si říct, velmi váhali s kolegou Procházkou, hlavně jestli máme jít touto cestou, a přesto, abychom se nedostali do situace, která tady byla vloni. Možná si mnozí pamatujete na docela bouřlivou debatu a rozpravu na toto téma při minulém schvalování rozpočtu. Je třeba říct ke cti pana ministra Herrmana, že tehdy v podstatě dodržel to, co tady za tímto pultem slíbil, že nenechá padnout tyto festivaly, ale bylo to řekněme určitým enormním úsilím a hlavně řekl bych i vnímavostí Ministerstva financí, konkrétně pana ministra Babiše, že tyto peníze uvolnil pro kulturu a že se v podstatě, dovolím si říct, minutu po dvanácté povedlo dofinancovat některé tyto významné kulturní akce, o kterých hovořím.

Já už nebudu dlouho mluvit, jenom na závěr jednu nebo dvě věci. Rád bych zdůraznil to, co je v té důvodové zprávě opět jednou větou, a to je ten multiplikační efekt, o kterém hovoříme. Protože když jsme ve spolupráci s ministerstvem a s dalšími, například s Asociací hudebních festivalů, se zamýšleli, a to není proces teď při tomto návrhu, to je ten dvouletý proces, protože podvýbor pro kulturu se touto problematikou začal zabývat v podstatě půl roku po svém ustavení na jaře v roce 2014 a přijal k tomuto několik usnesení díky kolegům, protože chápou tuto problematiku. A to je to - a já se vrátím k tomu multiplikačnímu efektu. O tom to je, že prostě nějaké kritérium z hlediska té v uvozovkách výjimečnosti, o které hovoříme, těchto festivalů, byl zvolen řekněme ten ekonomický parametr, a to byl ten obrat 10 milionů. Dneska máme vyčísleno naprosto přesně, nebudu vás zahlcovat čísly, kolik jedna koruna vložená do takovýchto projektů přinese do státního rozpočtu.

A pak je to další věc a to si myslím, že je velmi aktuální, a to je řekněme určitá transparentnost. Protože tím, že vlastně ty peníze námi, a to doufám, budou přesně určeny, pokud si osvojíte ta stanoviska, o kterých hovořím, budou přesně určeny na tyto festivaly, tak prostě odbouráme to, že ředitelé těch festivalů budou chodit na ministerstvo, a promiňte mi, že to tak řeknu, budou klepat čelem, jak se dřív říkalo. Pro ty, kteří mi nerozumí, budou klepat čelem, protože budou mít plné ruce, což se zhusta v minulosti stávalo. Já neříkám že dneska. Ale myslím, že musíme učinit všechno pro to, abychom těmto věcem zabránili.

Já už nebudu mluvit, nebudu vás zdržovat. Jsem připraven kteréhokoliv z kolegů vyslechnout a vysvětlit hlouběji a blíže. Děkuji vám a doufám v podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky a potom jednu přihlášku s přednostním právem. První s faktickou poznámkou je paní poslankyně Berdychová a po ní pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já s návrhem, jak přednesl pan poslanec Adámek, nemohu souhlasit. Už jsem tak učinila na jednání školského výboru. Tento návrh považuji za zcela nesystémový, jde proti principům připraveného programu financování festivalů, který byl schválen na Ministerstvu kultury a byl poslán do připomínkového řízení. Schválení tohoto programu se předpokládá na počátku příštího roku. Konkrétní seznam sedmi festivalů s navrženými částkami podvýbor pro kulturu neprojednal, ale doporučil panu ministrovi, aby podporu prioritních festivalů zajistil. Je to plně v jeho kompetenci.

Návrh nepřipravilo Ministerstvo kultury. Sekce živého umění se o návrhu dozvěděla, až když byl předložen na jednání školského výboru při projednávání rozpočtu ministerstva. Jde o návrh původně dvou poslanců a jedné zájmové organizace. Kritéria výběru festivalů jsou velmi zvláštní. Náklady na konání festivalu 10 mil. a členství v Asociaci hudebních festivalů. Přitom máme ještě další profesní organizace. Jsou i další festivaly, které mají náklady vyšší než 10 mil. Jsou mnohem více hodnoceny po stránce umělecké, ale v seznamu nejsou. Například Struny podzimu, které byly v podobném seznamu uvedeny loni, ale na jaře letošního roku vystoupily z Asociace hudebních festivalů a v návrhu už nejsou. Připomíná mi to situaci - když se mnou nekamarádíš, prioritní podporu nedostaneš. Nepřijetí návrhu neznamená ohrožení existence Pražského jara, Smetanovy Litomyšle, Dvořákovy Prahy. Ministerstvo kultury s podporou festivalu počítá a umí je podpořit. Naopak. Pokud vybrané festivaly nedodají včas a v pořádku vyúčtování podpory za rok 2015 do konce ledna, jim určená podpora propadne a nebude moci být využita pro další festivaly či oblasti živého umění. Už tak podfinancovaná - (Předsedající: Váš čas, paní poslankyně. Omlouvám se.). Ano, takže já s tím návrhem nesouhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník a po něm pan poslanec Adámek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, dobré dopoledne. Já nejsem tak vzorně připraven a ona faktická poznámka má být k průběhu rozpravy a ne k obsahu věci. Tak snad ani já nebudu obviněn, ale musím zareagovat na svoji předřečnici. Naopak tento návrh bych rád podpořil a požádal vás, kolegyně a kolegové, o to, abyste se při závěrečném hlasování, které rozhodne, na jeho stranu postavili, protože tenhle návrh naopak zvyšuje transparentnost. A on to navrhovatel František Adámek neřekl, ale ty festivaly, opravdu není to žádná zájmová skupina. Ti, kteří se o tuto úpravu v rámci rozpočtu, a opakuji bez navýšení, o to ucházejí, tak ty festivaly musí splnit sakra tvrdé podmínky, co se týká trvalé a dlouhodobé návštěvnosti, co se týká celkového rozpočtu toho festivalu a celkové ekonomiky. Takže není to pro určitou zájmovou skupinu, ale pro ty, kteří splní nejpřísnější podmínky. Tohle je potřeba vědět. Samozřejmě ve chvíli, kdy je nikdo plnit nebude, tak už v tom klubu, v uvozovkách, nebude.

A poslední věta v rámci faktické poznámky. Bylo to v tom návrhu řečeno, je to z důvodu zatím neexistence trvalého programu v rámci Ministerstva kultury, kde my bychom touto naší, a je to naše politická vůle, jestli je pro ni rozhodneme, nebo ne, zajistili rádi jisté, řeknu, stabilní podmínky pro skupinu skutečně těch nejlepších, které reprezentují Českou republiku.

Snad poslední zmínka, odvolám se na seriózní analýzu od KPMG, která říká, že jedna koruna v uvozovkách investovaná do tohoto typu aktivit z veřejných zdrojů se vrátí téměř dvojnásobně. To jsou prokazatelná čísla. Takže za mě podpora a prosím o ni i vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adámek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Ještě jednou dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Já si velmi vážím kolegyně Berdychové, já si vážím každého, kdo se o tuto problematiku zajímá, protože ji jistým způsobem svými i jinými názory posouvá kupředu a dostává ji do povědomí nejenom této Sněmovny, ale i vůbec našich spoluobčanů. Nicméně jenom dvě faktické poznámky k tomu, co zde bylo řečeno.

Já jsem neřekl, že jsme to dělali pouze s Ministerstvem kultury. Já jsem jasně řekl, že jsme některá čísla dostali od Ministerstva kultury a že jsme to projednávali i s Asociací hudebních festivalů.

A druhá poznámka, aby to bylo naprosto jasné. Nejedná se o žádný zájmový klub, jedná se o to, že já jsem několikrát, a ve svém vystoupení, koneckonců i v pozměňovacím návrhu hovoříme o festivalech klasické hudby. Já nejsem odborník, ale prosím vás, jestliže festival, o kterém hovořila paní kolegyně Berdychová, hraje world music, probíhá v průběhu jednoho měsíce nebo dvou řekněme. Za druhé, hraje se tam alternativní hudba a další žánry, nic proti tomu, ale prostě je to jiná kategorie. A my hovoříme o festivalech klasické hudby. To jenom pro upřesnění, že nehovoříme o žádném výjimečném klubu.
Přihlásit/registrovat se do ISP