(11.20 hodin)
(pokračuje Zelienková)

Cestovní ruch přináší do HDP asi 3 %, což je srovnatelný objem peněz jako například zemědělství, ale celý cestovní ruch řídí na Ministerstvu pro místní rozvoj jeden odbor, který zaměstnává zhruba 20 lidí. Fyzicky tam činnost vykonává řekněme 18 lidí, protože lidé si také musejí vybírat dovolenou, někdo je nemocný. Dále tady cestovní ruch podporuje po marketingové stránce agentura CzechTourism, která v současné době je na třetinovém rozpočtu, než byla dodnes, protože do cestovního ruchu plynuly finance z Integrovaného operačního programu. Tyto prostředky už CzechTourism čerpat nemůže, protože Evropská unie cestovní ruch přestala podporovat.

Já jsem se snažila v Poslanecké sněmovně zorganizovat seminář, kde bychom si vyjasnili, jak bude dlouhodobě cestovní ruch financovaný do roku 2020. Bohužel, organizační výbor mně v této oblasti nevyšel příliš vstříc, nebyl příliš vstřícný, takže jsem tento seminář nezorganizovala v domnění, že i přesto bude cestovní ruch svým způsobem finančně podporován. Bohužel se tak nestalo, a proto bych ráda sem přišla s pozměňovacím návrhem, který by navýšil prostředky CzechTourismu alespoň o 50 mil. korun, přestože tato částka je velmi malá. V současné době CzechTourism je opravdu na částce, která pokryje jeho provozní náklady, a podpora cestovního ruchu takto nebude téměř žádná. Proto i já si kladu otázku, jak chceme do budoucna alespoň v tomto roce cestovní ruch podporovat. Z čeho chceme financovat marketingovou podporu, když teď budeme financovat provozní náklady CzechTourismu?

Já bych tedy v tuto chvíli, nechci dlouze hovořit, pouze přečetla tento můj pozměňující návrh a můžeme se o tom dál bavit na rozpočtovém výboru.

Takže můj pozměňující návrh je k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, sněmovní tisk 617. Navrhuji pro Ministerstvo pro místní rozvoj zvýšit výdaje kapitoly o 50 mil. korun s určením pro státní příspěvkovou organizaci agenturu CzechTourism na výdaje na podporu tuzemského a zahraničního cestovního duchu na vrub kapitoly VPS, a to z položky - mám dvě alternativy: buď to jsou dotace na podporu exportu a doplnění pojistných fondů EGAP, a. s., kde se snižuje částka o 50 mil. korun. V této kapitole jsou v současné době 2,2 mld. a svým způsobem incomingový cestovní ruch se dá také počítat jako export z ekonomického hlediska. Pak mám druhou alternativu, odvody do rozpočtu Evropské unie, odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie, kde by se opět snížila částka o 50 mil. Je to druhá alternativa. V tomto rozpočtu na příští rok došlo k navýšení o 1,5 mld., přičemž se nepředpokládá takový nárůst ekonomiky. HDP nebude podle mého určitě vyšší než 4,5 %, proto to navýšení je tam z mého pohledu zbytečně vysoké.

Rozpočtová kapitola 398 Všeobecná pokladní správa bude tedy upravena tak, aby celkový rozpočtový deficit návrhu státního rozpočtu na rok 2016 nepřekročil výši 70 mld. korun.

Vzhledem k tomu, že výdaje na podporu cestovního ruchu zajišťované státní příspěvkovou organizací, agenturou CzechTourism, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj a napojenou na rozpočtovou kapitolu MMR, byly v minulých letech sníženy na třetinu, je vhodné tuto oblast podpořit navýšením příjmů alespoň o 50 mil. korun. Je to opravdu, dámy a pánové, velice nízká částka, nicméně podle metrik, které má CzechTourism k dispozici, každá koruna, která je utracena na smysluplné akce, přináší až trojnásobek do státního rozpočtu. Proto bych opravdu apelovala na to, abychom cestovní ruch nepodceňovali, protože v současné době, jak už jsem zmínila, přináší do státního rozpočtu zhruba 3 %, kdežto například v Rakousku podíl cestovního ruchu na státním rozpočtu je až 13 %. Proto se domnívám, že potenciál České republiky je srovnatelný, ne-li vyšší, s Rakouskem a my bychom neměli z dlouhodobého hlediska cestovní ruch podceňovat. Naopak bychom měli daleko víc investovat do podpory cestovního ruchu a nastavit jakási pravidla, která budou do budoucna fungovat a budou sama generovat z dlouhodobého hlediska pro Českou republiku zisk.

Ale to už bychom tady zacházeli do detailů o zákonu o cestovním ruchu atd. to si nechám na podvýbor pro cestovní ruch. S tímto tématem bych vás nerada zdržovala. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s přednostním právem se hlásí paní ministryně Šlechtová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já se jen vyjádřím k několika bodům, které zde padly. Ráda bych jenom zmínila, že agentura, resp. Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism není na třetině svého rozpočtu. Nicméně tato agentura byla sedm, deset let zvyklá čerpat z Evropské unie, to znamená z integrovaného operačního programu. Já bych jenom chtěla říct, že rozpočet, který na CzechTourism je, naprosto zcela pokryje veškeré náklady CzechTourism, nicméně jakýkoli příspěvek navíc pro propagaci České republiky, což je úkolem této agentury, je samozřejmě vítán.

K dalším bodům se nebudu vyjadřovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Přihlášen je pan poslanec Marek Černoch a po něm se připraví pan poslanec Josef Uhlík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacím návrhům pod číslem 3281, 3282, k tisku 617, což je vyčlenění financí na personální a technickou ochranu hranic.

Evropská unie bude i v následujících letech vystavena imigrační krizi. Podle odhadů Evropské komise mají jen do roku 2017 přijít do Evropy další tři miliony lidí, což je třikrát více než v letošním roce. Vzhledem k tomu, že Evropská unie prokázala, že není schopna chránit vnější hranice schengenského prostoru, musí se každý stát o ochranu svých hranic starat sám. Ostatní státy tak činí a je potřeba, aby tak činila i Česká republika. Vyčleněné prostředky mají být využity na nákup technologií, jako jsou optické kabely, kamery, drony, technická centra atd., které ochrání jižní hranici České republiky. Nejedná se o výstavbu plotů, jako je to v Maďarsku. Hranice má být chráněna obdobně jako je chráněna slovinsko-ukrajinská. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Josef Uhlík a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dovolte mi, abych se přihlásil k sněmovnímu dokumentu, který pozměňuje vládní návrh zákona o státním rozpočtu. Jedná se o sněmovní dokument 3293, ke kterému se přihlašuji za kolegu Miholu, který je nepřítomen a tento pozměňovací návrh načetl. Pozměňovací návrh se týká změny rozpočtu, srovnání, navýšení platů ve školství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP