Stenografický zápis 7. schůze, 26. března 2014


(Schůze zahájena v 9:20 hod.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Martin Kolovratník


11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Radka Maxová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Zuzana Kailová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec František Vácha
Poslankyně Zuzana Kailová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Radim Holeček
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Alena Nohavová
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Gabriela Hubáčková
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Marek Benda


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková


40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní tisk 78/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení

Poslanec Václav Snopek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


50. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 89/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Karel Černý


42. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


43. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE

Poslanec Martin Kolovratník


44. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník


45. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


46. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů /2/

Poslanec Martin Kolovratník


47. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Martin Kolovratník


48. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek


51. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk 95/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Bohuslav Chalupa


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - třetí čtení

Poslanec Václav Klučka
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ivan Adamec
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jan Birke
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Birke
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


61. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení

Senátor Jiří Bis
Poslankyně Kateřina Konečná


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení

Poslanec Václav Klučka


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Hnyková


18. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 16.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


62. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard

Poslanec Martin Kolovratník


44. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník


45. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


48. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 17.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


18. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení


(Jednání přerušeno v 17.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.29 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Marie Benešová


52. Informace o podpořeném financování za rok 2012 /sněmovní tisk 90/

Poslanec Petr Adam
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Adam
Poslanec Zbyněk Stanjura


53. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012 /sněmovní tisk 91/

Poslanec Petr Adam
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Adam
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 18.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


57. Problematika průzkumných prací a těžby zlata v České republice /sněmovní dokument 357/

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Miloš Babiš
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Schůze skončila v 18.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP