Sněmovní tisk 95
Inf.o voj.cv. AČR se zahr.partnery v roce 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 20. 1. 2014 jako tisk 95/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Zpravodajem určen Ing. Bohuslav Chalupa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 12. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 95/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 199).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)