Stenografický zápis 33. schůze, 1. února 2012


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


4. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec František Laudát


11. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Jiří Šulc
Poslankyně Ivana Řápková


12. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 469/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Ivana Weberová


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Jaroslava Schejbalová


15. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.25 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Senátor Tomáš Grulich
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vladislav Vilímec


16. Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Bublan
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


17. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavel Suchánek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 558/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Fuksa
Poslanec Ivan Ohlídal


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec František Dědič
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Fuksa
Poslankyně Kateřina Konečná


16. Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení

Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Bém
Poslankyně Ivana Levá
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 13.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), a další související zákony /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Aleš Rádl


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Mencl


21. Vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Ivana Weberová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Ivana Weberová


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jaroslav Krupka


31. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Vojtěch Filip


23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Bém
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec David Vodrážka
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Skokan
Poslanec David Vodrážka
Poslanec Jan Babor
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 16.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP