(11.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dámy a pánové, Sněmovna se svým usnesením rozhodla, že se v 11 hodin 30 minut budeme zabývat zpátky bodem číslo 16. Pokud by ovšem nebylo námitek - mám zde už jenom dvě písemné přihlášky a pokud se nikdo další již nehlásí - čímž se teď tážu, jestli se někdo další ještě po paní poslankyni Konečné nehlásí -, dokončili bychom tento tisk a poté bychom se vrátili do bodu 16. Pokud tedy není námitek. Námitky neregistruji, tedy ještě předávám slovo dalšímu přihlášenému - panu poslanci Bendovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já bych normálně nevystupoval k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdyby tam nebyla z vlády přilepena ona drobná novelka policejního zákona, proti které naopak vystoupit chci. A musím říci, že se velmi zlobím. Nezlobím se snad ani na vládu a na pana ministra, protože to jsou věci, které vláda, ministr, přehlédne, ale zlobím se na ty úředníky, kteří to tam opět napsali.

To je návrh, který sem, do Sněmovny, přinesli v roce 2008 v rámci policejního zákona tehdy předkládaného panem ministrem Langerem. Tehdy jsme jim řekli a Sněmovna schválila, že není možné kvůli týraným zvířátkům vstupovat do obydlí bez vědomí majitele. Že je samozřejmě možné vstoupit na pozemek či do jiného prostoru, pokud se tam nalézají týraná zvířata, ale že představa, že mi budou lézt nějaké policejní složky do bytu kvůli tomu, že budou tvrdit, že jsou tam týraná zvířátka, a to mohou být od morčat až po slony, že se nám zdá zcela nemožná. V první novele, která se hodí, si to tam zase nějaký ministerský úředník propašuje.

Já proti tomu velmi protestuji. Tyhle pokusy stále měnit vůli Poslanecké sněmovny mi připadají naprosto nevhodné. Žádám - nebudu snad ani žádat, abychom to přikazovali ústavněprávnímu výboru, protože ten zbytek vidět nechceme - ale prostě jenom žádám příslušný výbor zemědělský, aby tuto část vypustil, protože je v rozporu s vůlí, kterou tato Sněmovna jednou již v minulosti jednoznačně vyjádřila. A pokládám za naprostou chybnou a naprosto špatnou tu představu to, že opravdu kvůli týranému psu, když máme jinak tak přísné vstupy do obydlí, že kvůli takzvaně týranému psu nebo kočce mi někdo bude lézt do bytu. Připadá mi zcela nemožná.

Děkuji za pozornost. (Potlesk, nejvíce zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Teď nevím, jestli pan Fuksa, pan poslanec, se hlásí s faktickou poznámkou. Dobře. Tak prosím, máte přednost. Pojďte.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Paradox. I uhynulá akvarijní rybička jako obratlovec vás povede k tomu, že budete obviněn z týrání zvířat. Kdokoliv to u vás doma uvidí, že vám umřela akvarijní rybička - může být dán podnět policii k tomu, aby vám vtrhla do bytu. Je to paradox a nesmysl, a proto by takové věci neměly v zákoně být.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak, to byla faktická poznámka. Další přihlášenou byla paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, mě fascinuje, jak kolegové z ODS tvrdí, že paradoxní je, co předkládá jejich ministr. Nicméně já jsem chtěla upozornit úplně na stejnou věc a děkuji kolegovi Bendovi jako ochránci konzervativních hodnot, že na toto upozornil.

Já jsem tady dnes ráno vystupovala s myslím poměrně důležitější věcí a tou je ochrana zdraví lidí. A ani tam nejsme ochotni, resp. kolegové z ODS nejsou ochotni, jít za tu hranici toho, že budou moct kontroloři vstupovat do obydlí, aby zkontrolovali, co pálíte a případně co se vám z komína vypouští a zda to není škodlivé lidem. A teď ta samá vláda, která není ochotna připustit diskusi na toto téma, na ochranu zdraví lidí, nám tady předkládá tento návrh zákona s touto vsuvkou o policii. Takže já bych se ke kolegovi Bendovi v tomto případě přiklonila. Děkuji mu za to, že zůstal stát pevně ve svých základech. Ale překvapuje mě ten rozpor vlády, který v těchto věcech má. Já si pořád ještě myslím, že ochrana zdraví lidí je podstatnější než ochrana čehokoliv jiného.

A dovolte mi úplně na závěr jenom přednést návrh, aby tento zákon byl přikázán i výboru pro životní prostředí, protože si myslím, že se ho přímo týká. Týrání zvířat je určitě v kompetenci tohoto výboru a je to zákon, kterým by se tento výbor měl zabývat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pokud se nikdo další již nehlásí do obecné rozpravy, a já nikoho neregistruji, končím obecnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli chce mít navrhovatel nebo zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Zazněl zde také požadavek na přikázání výboru pro životní prostředí. Já se ptám, jestli má ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o přikázání k projednání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přihlášených 178 pro 159, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a byl přikázán zemědělskému výboru.

 

Dále zazněl návrh na přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 37 z přihlášených 178 pro 84, proti 61. Tento návrh byl zamítnut.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dámy a pánové, nyní se tedy vrátíme do bodu, který jsme přerušili před hlasováním.

 

16.
Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla
/sněmovní tisk 560/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Hlasovalo by se, protože s tímto zákonem by se měl vyslovit souhlas podle § 90.

 

Je zde tedy návrh usnesení, který znovu zopakuji: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 560 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení" (Gongování.)

O tomto zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 38 z přihlášených 175 pro 136, proti 23. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Nemám nikoho písemně přihlášeného. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova asi zde neregistruji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zásluhách Václava Havla, podle sněmovního tisku 560." - Je zde návrh na odhlášení. Prosím tedy, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 39 z přihlášených 165 pro 136, proti 16. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Mohutný potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu

 

23.
Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši,
Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 541/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 541/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Petr Gazdík. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP