Stenografický zápis 22. schůze, 9. září 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Vladimíra Lesenská


36. Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Jitka Chalánková


37. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Rath
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Vladislav Vilímec


38. Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Vladislav Vilímec


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení

Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Poslanec Vít Bárta
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Josef Šenfeld
Poslankyně Lenka Kohoutová


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Lenka Kohoutová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Bohuslav Sobotka


42. Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Schůze skončila ve 12.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP