Sněmovní tisk 374
Vl.n.z. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 27. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Lenka Kohoutová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 535).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 374/3, který byl rozeslán 2. 9. 2011 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 192, usnesení č. 690).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 195, dokument 195/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Radek Sušil).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 370).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 10. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 10. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 329/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Zdravotně postižení občané
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, zdravotně postižený pracovník

Navržené změny předpisů (82)ISP (příhlásit)