Stenografický zápis 14. schůze, 24. března 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Ladislav Skopal


102. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Ladislav Skopal


45. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná zemědělská politika do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky /kód dokumentu 16348/10, KOM(2010) 672 v konečném znění/ /sněmovní tisk 274-E/

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 9.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Josef Šenfeld
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslankyně Kristýna Kočí
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Schůze přerušena v 10.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


103. Ústní interpelace

Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Látka
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Látka
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jan Látka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Roman Sklenák
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Roman Sklenák
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Látka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Jan Látka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Milada Halíková
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Látka
Poslanec Václav Votava
Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Václav Votava
Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Látka
Poslanec Václav Votava
Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Klučka
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Jan Látka
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Klučka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 17.18 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP