(16.50 hodin)

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo. Vážený pane stále nepřítomný ministře, cituji: "Pane Látko, ta odpověď pana Johna to je utrpení. Co s tím můžeme dělat?" To si myslím jasně vystihuje vaši odpověď na moji interpelaci ohledně policie.

Ne, pane ministře, vaše odpověď vůbec nebyla dostačující, ale plná frází. I přes výrazné škrty jsem byl ujištěn, že redukce finančních prostředků nebude mít zásadní vliv na zajištění bezpečí občanů a vnitřní bezpečnosti České republiky. Policie hledá a bude hledat vnitřní rezervy a půjde cestou zefektivňování vnitřní struktury a funkčnosti organizace. Chci vás ujistit, že úkoly a služba policie nejsou a nesmějí být omezeny. Byl jsem ubezpečen, že v této oblasti nejsou stanoveny žádné limity. Není možné, pokud je ohrožen život, zdraví, majetek či veřejný pořádek, aby policie neplnila svou funkci a nezajistila svou akceschopnost.

Oblast služby policie musí být zcela garantována? Chci vás ubezpečit, že razantní omezování nemá zásadní vliv na stav vnitřní bezpečnosti České republiky.

Já vás chci ubezpečit, pane ministře, že se zcela mýlíte. Vypadá to, že policie pro řešení svých vnitřních problémů nemá dost času ani možností věnovat se veřejnosti. Platy policistů značně poklesly, omezily se výdaje na provoz, například energie, topení, benzin do aut nebo i papír. Zrušily se některé potřebné investice. Mnoho policistů již raději odešlo. Policejní odboráři už mají pod peticí za vaše odvolání více než 20 tisíc podpisů a prohlašují: Když John neustoupí, budeme následovat lékaře!

Co říkáte na to, když policie veze zatčeného v poutech v tramvaji? Stále si myslíte, pane ministře, že jste člověk na svém místě? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče, zůstaňte rovnou u pultíku, protože další interpelace je opět vaše na ministra dopravy Víta Bártu.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, nebude to tak zábavné, jako to bylo před chvílí. Já se v interpelacích na vás snažím být věcný.

Chtěl bych poděkovat za odpověď na obě mé interpelace. Mám na mysli hlavně tu interpelaci - chtěl bych se věnovat interpelaci ohledně financování některých komunikací.

Jedná se mi hlavně o závislost finančních prostředků na hustotě osídlení. Jsem z Plzeňského kraje, a jak jsem vám již psal, Plzeňský kraj má jednu obrovskou nevýhodu. Poměrně malý počet obyvatel z celku; pro rozpočtové určení daní je to 5,38 % a cca 9,4 % ze silnic v České republice. Podobně jsou na tom kraj Středočeský, Jihočeský, naopak výhodu velkého koeficientu v rozpočtu určení daní a relativně malého podílu na silnicích mají kraje moravské, hlavně Moravskoslezský a Jihomoravský.

Chtěl jsem se zeptat a poprosit: Je mi jasné, že Ředitelství silnic a dálnic má na údržby, opravy dálnic a silnic I. třídy, že krajům patří dle rozdělení jejich majetku silnice II. a III. třídy. Mně se spíš jedná o nějaké spravedlivější přerozdělení do krajů, aby Ministerstvo dopravy, je mi jasné, že finance nejdou přímo z Ministerstva dopravy, ale aby pomohlo právě záležitostem komunikací II. a III. třídy, protože pak jsou vedle sebe, jak jsem psal, dvě komunikace a jedna si ani nezaslouží tak časté opravování jako ta druhá. A myslím, že to pro občany není úplně správný signál.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo panu ministrovi.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní místopředsedkyně. Co se týče financí na silnice II. a III. třídy, naprosto s vámi souhlasím, že musíme hledat cesty k tomu, jak zvednout finanční prostředky především na jejich opravy. Já jsem jednal s některými pány hejtmany, naposled musím říci s panem hejtmanem v Pardubickém kraji, o tom, jak i v aktuálním stavu dnes po náročné zimě jsou silnice zanedbány. Shodli jsme se mimo jiné v tom, že na opravy, tak jako má Ministerstvo dopravy málo peněz a já pro příští rok zvedám na jedničky peníze na opravu silnic na dvojnásobek, tak podobně by bylo dobré zvednout na opravy přibližně na dvojnásobek i u krajů. Naprosto s vámi souhlasím.

Je jednoznačné, že to, o čem hovoříte, nicméně není zcela kompetence Ministerstva dopravy, ale jedná se o kompetenci ani bych neřekl jenom Ministerstva financí, ale vůbec vlády se bavit o rozpočtovém určení daní. A tady napravo uvidíte hromadu starostů, kteří v tomto směru budou sdílet názor, který - teď se na mne bude zlobit pan poslanec Šťovíček, pan starosta - kteří budou sdílet názor k tomu, že RUD by měl nějakým způsobem na tyto věci reagovat.

Za sebe umím říci to, že budu podporovat jakékoli rozumné návrhy k tomu, abychom ty prostředky našli. Myslím si, že zrovna rozpočet obrany by mohl ještě trošičku býti odtučněn ve prospěch třebas RUDu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ještě předávám slovo panu poslanci.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, pane ministře. Jsem také bývalým starostou. Mám zprávy z našeho kraje, kde jste jednali s radním pro dopravu, je tam pan kolega Škárka ve skupině kolem dopravy. Víte, vy to tady i v té odpovědi píšete, že záleží na prioritách kraje. Já myslím, že každý kraj má prioritu, ale že z té hromady někdo má ten RUD na počet obyvatel, my jsme bohužel kraj méně osídlený, ale poměrně vlastně dvojnásob procentuálně máme komunikací. Takže to by chtělo určitě nějakým způsobem zohlednit. A já si nedokážu představit, než že by šly přímo peníze možná od státu přímo na dopravu v rámci kraje. Ale je mi jasné, že to není přes to, ale je to otázka dopravy, tak proto jsem se obrátil na ministra dopravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Díky... Vidím, že pánové si to vyříkali, takže pan ministr už nebude reagovat na mikrofon.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Jiří Paroubek na pana ministra financí Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, slyšel jsem, že jste právě v Interpelacích, což je shodou okolností pořad jedné z televizí, a že si tam úspěšně vedete už půl hodiny - ale ze zákona byste měl být v interpelacích tady. A stejně tak celá řada vašich kolegů.

Podle údajů Ministerstva financí dosáhl schodek pokladního plnění státního rozpočtu za leden a únor letošního roku překvapivé výše 22,8 miliardy korun, to znamená, že se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zdvojnásobil. Bude tento vývoj pokračovat? Jak chce ministerstvo zabránit rozpadu rozpočtu? Nehrozí podobný vývoj jako v roce 2009, kdy se ministerstvo zmýlilo v odhadu růstu hrubého domácího produktu o devět procentních bodů? Změní se nějak postup sestavování státního rozpočtu poté, co vznikla povinnost konzultovat návrh rozpočtu v Bruselu ještě předtím, než bude předložen Parlamentu? Obstál by současný rozpočet na rok 2011 při takové konzultaci?

Podle výpočtu Českomoravské konfederace odborových svazů by Česká republika potřebovala hospodářský růst na úrovni 11 % ročně, aby za stávajícího nastavení daní dosáhla vyrovnaného rozpočtu. Je taková perspektiva reálná? Má Ministerstvo financí jiné kalkulace, jiné propočty? Kdy bude vláda schopna dosáhnout snížení podílu státního dluhu na hrubém domácím produktu na úroveň, jaká byla vykázána roku 2006, tedy na konci vlády sociální demokracie? Tedy pod 25 %. Anebo alespoň nezvyšovat toto relativní zadlužení, tedy podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně.

A nyní je zde interpelace pana poslance Václava Klučky na ministra zdravotnictví Leoše Hegera.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Ona je to shoda náhod. Já jsem vůbec netušil, že počítač tuhle interpelaci pro mě vytáhne jako poslední, jako že ty kostelní zvony jsou tím posledním zvoněním v této chvíli pro moji dnešní účast v interpelací. Ale nakolik je to úsměvné? To je docela vážná věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP