(10.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za závěrečné slovo.

 

A nyní už můžeme hlasovat o návrhu usnesení, které zde přednesl zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 152. Z přihlášených 125 pro 108, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Předávám slovo předsedkyni klubu Věcí veřejných Kristýně Kočí. Prosím.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych požádala o pauzu na jednání poslaneckého klubu Věcí veřejných v délce hodina a půl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já tomuto požadavku vyhovuji a vyhlašuji pauzu do 11 hodin 30 minut, na kdy, připomínám, byla svolána 15. schůze Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze přerušena v 10.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP