(16.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Vaše interpelace bude zodpověděna písemně. Následuje interpelace poslance Jiřího Paroubka na ministra dopravy Víta Bártu.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, vláda schválila dne 9. února převedení činností, které jsou obsahem provozování a obsluhy dráhy, ze společnosti České dráhy na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Jedná se o převod takzvané živé dopravní cesty, se kterým bude podle vašeho předpokladu spojen přesun zhruba 9,5 tis. pracovníků, kteří budou muset k 1. červenci změnit zaměstnavatele.

Jako ministr dopravy často přistupujete ke zcela nekoncepčním krokům. Jeden den zastavíte dopravní stavby, druhý den je znovu zahajujete, v poslední době jste mnohokráte odkazoval na připravovanou superstrategii dopravy. Její návrh je veřejně k dispozici a přiznejme si, pane ministře, nepovedlo se. Místo koncepce, jak efektivně rozvíjet dopravní systém, je materiál rezignací na hledání finančních zdrojů a strohou konstatací, že se základní dopravní sítě nedočkáme ani do roku 2025.

V návrhu této takzvané superstrategie se také hovoří o přípravě podmínek pro vznik holdingového uspořádání české železnice. Máme tomu rozumět tak, že vaše ministerstvo přesune nyní 9,5 tis. pracovníků z Českých drah na jiný subjekt, aby je časem v rámci holdingového uspořádání opět přesouvalo zpět? Tedy zase jeden z vašich nekoncepčních kroků? Nebylo by lepší počkat, až se vám, či spíše někomu jinému podaří vytvořit skutečnou koncepci rozvoje dopravy?

A nyní otázky:

1. Co uvažovaný převod činností a zaměstnanců přinese cestujícím? Zlepší se tak pro ně nabídka služeb? Sníží se náklady na předmětné činnosti, nebo se to tak nějak řízeně prodraží? V čem vidíte reálný přínos tohoto tahu?

2. Proč nejsou součástí převodu obsluhy dráhy také vlastnická práva k nemovitostem, pozemkům pod železničními tratěmi, staničními budovami apod., což by při vaší snaze oddělit provozování dráhy a drážní dopravy bylo logické?

Děkuji vám za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo ministru dopravy Vítu Bártovi.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane poslanče Paroubku, co se týče převodu takzvané živé dopravní cesty z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty, tak tato aktivita je naprosto nezbytným krokem k tomu, abychom mohli efektivně řídit ten obrovský kolos, který se jmenuje jak České dráhy, tak Správa železniční dopravní cesty.

Dnes je situace taková, že máme část zaměstnanců, kteří se věnují živé cestě na Správě železniční dopravní cesty, a velkou část těchto zaměstnanců na Českých drahách. Mezi těmito dvěma institucemi probíhá neuvěřitelná aktivita - neuvěřitelná aktivita - která se jmenuje přefakturovávání těchto 9,5 tis. zaměstnanců mezi dvěma subjekty, které, reálně si řekněme, patří státu, aby vzájemně si ujasňovaly, kdo pro koho v těch organizacích pracuje. Tomu se nedá říkat jinak než nepořádek, a já podotýkám, že naopak to, že tyto všechny zaměstnance důsledně převedeme pod jednu jedinou instituci, je naprosto nezbytným manažerským krokem k tomu, abychom tento veliký organismus mohli řídit.

Co se týče holdingové struktury, tak holdingová struktura, jak jsem jasně řekl, je aktuální za tří podmínek:

1. pokud se ukáže, že holdingová struktura Deutsche Bahn bude v rámci sporu s Evropskou unií úspěšně vyřešena ve prospěch Deutsche Bahn, protože jinak bychom se tím dostali do stejného problému nejistoty, kterým dnes Deutsche Bahn trpí; 2. pokud naopak tím, že tito zaměstnanci živé dopravní cesty budou jednoznačně sjednoceni pod jednu organizaci, tak dojde k zvýšení efektivity celého tohoto organismu.

Podotýkám, že si můžete jednoduše zkontrolovat, že se nebude jednat o nárůst nákladů, ale naopak o snížení nákladů. Jestli jste k mé velké radosti zavítal na web Ministerstva dopravy, tak jako je tam zveřejněna dopravní superkoncepce, tak vás poprosím, abyste sám či s nápovědou doputoval do takzvaných KPI neboli výkonnostních ukazatelů manažerů Ministerstva dopravy. KPI znamená klíčové parametry výkonnosti, nebo, chcete-li, klíčové identifikátory výkonnosti. V nich si můžete načíst to, že jenom tento manévr převodu musí znamenat 6,5 % úspor, kterých musí Správa železniční dopravní cesty dosáhnout jenom ve zbývajících šesti měsících, které na to má od 1. 7., kdy železničáři budou tímto způsobem převedeni.

Jestli se mě ptáte, kde budou ušetřeny, tak už jsou statě napsány o tom, že se peníze ušetří především za lidi, kteří dnes přepočítávají a vzájemně si přefakturovávají náklady za těchto 9,5 tis. zaměstnanců. Jinými slovy řečeno, jdeme především po nákladech za byrokraty a administrativu spojenou s tím chaosem, který tam doteď byl.

Co se týče toho, že vám tato aktivita přijde nekoncepční, tak si budete muset, pane poslanče, zvyknout na to, že ne vše, co tady léta funguje, je správně, a že naopak dynamika je důležitou součástí managementu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám ještě slovo panu poslanci Paroubkovi.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, dovolte mi, abych vám řekl, vzhledem k tomu, že jste mě neopomněl poučit, že hýbat devět a půl tisícem pracovníků v takovémto kolosu opravdu není srovnatelné s tím, když chcete poměrně malé firmě o tisíci zaměstnancích hýbat s dvaceti vechtry.

Četl jsem vaši superkoncepci a mám na ni velmi vyhraněný názor, tedy záporný. Geniální tahy toho typu, že se ušetří administrativním přesunem 6,5 % nákladů, tomu skutečně nevěřím.

Ale dlužíte mi odpověď, co tahle škatulata hejbejte se přinesou cestujícím.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Předávám ještě slovo panu ministrovi, aby odpověděl.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Těch 6,5 % úspory, pane poslanče, znamená, vyjádřeno v číslech, více než stamiliony. A ty stamiliony už dnes jsou naplánovány k tomu, abychom snížili cenu železniční dopravní cesty za nákladní přepravu, kterou v porovnání s Evropskou unií máme příliš drahou. Jinými slovy řečeno, už dnes je naplánováno, kam se ta úspora má promítnout. Více nákladní přepravy na železnici. Tam je vaše odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní je zde interpelace pana poslance Antonína Sedi na ministra Alexandra Vondru. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, ve sdělovacích prostředcích proběhla zpráva o nevyhovující střelnici vojáků speciálních sil, která je umístěna blízko vesnice Hamry na Prostějovsku. Armáda údajně zrekonstruovala střelnici už před dvěma roky za 33 mil. korun, a protože i po této rekonstrukci nesplňovala střelnice bezpečnostní a hygienické normy, přistoupilo Ministerstvo obrany k překrytí této střelnice halou za dalších 150 mil. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP