(16.40 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážený pane ministře, oba dva víme, v jak špatném stavu se nachází váš resort. Víte, pane ministře, o tomto projektu, který měla na starosti vojenská ubytovací a stavební správa? Uvědomujete si, pane ministře, že by za výše uvedené peníze mohla být postavena supermoderní nová střelnice v místech, kde by nevadila občanům dotčené obce? A necháte osobně prověřit tuto investici, která rozhodně neukazuje na hospodárné nakládání s finančními prostředky vašeho ministerstva?

Vážený pane ministře, v případě, že se šetřením prokáže nehospodárnost, jakým způsobem budou postiženi zodpovědní pracovníci Vojenské ubytovací a stavební správy? A jste si vědom, že existuje balistický posudek, který upozorňuje na nebezpečí pro obsluhu plynoucí z odražené munice?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další interpelace je interpelace pana poslance Jiřího Paroubka, ve které se obrací na ministra zemědělství Ivana Fuksu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, v posledních měsících jsem několikrát interpeloval předsedu české vlády Petra Nečase v souvislosti s inzercí, kterou mělo Právo v posledních třech letech, letech 2008 až 2010, tedy v době krize, kdy z veřejných rozpočtů, tedy z Pozemkového fondu České republiky, šla inzerce za 20 mil. korun. Přes mou kritiku Pozemkový fond České republiky pokračuje v drahé inzerci v Právu i v tomto roce. Mně to připadá jako výsměch a pochopitelně tyto své interpelace budu až do úplné nápravy poměrů opakovat.

Mám několik otázek, vážený pane ministře. Za prvé. Vláda s vaší účastí jako ministra za více než sedm měsíců své činnosti nedokázala legislativně vyřešit úpravu zákona tak, aby zveřejnění inzerce bylo zákonem určeno nikoliv v denním tisku, ale například na operativnějším a mnohem levnějším internetu, v podstatě to je médium, které je zdarma. Za druhé. Kdy zastavíte toto mrhání peněz daňových poplatníků?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dávám prostor na odpověď panu ministrovi.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, dostal jste odpověď na interpelaci v měsíci lednu, kde je poměrně podrobně popsáno, jakým způsobem a v jakých částkách a v jakých letech investoval Pozemkový fond České republiky do zákonné povinnosti veřejně sdělovat informace prostřednictvím těchto zmiňovaných médií. Jenom připomenu, že v roce 2008 to bylo 9 mil. 85 tisíc korun, v roce 2009 to bylo 5 mil. 600 tisíc korun a v roce 2010 k listopadu ta částka činila zhruba 5 mil. 76 tisíc korun.

Vycházím-li z toho, že hospodaření se státní půdou a státním majetkem má být maximálně transparentní, tak je naprosto správné, aby se nejenom v souvislosti se zákonem, ale i v souvislosti podpory maximální transparence zveřejňovaly tyto informace a včetně i internetu, což se skutečně tak děje.

Co se týče vaší první otázky, kdy vláda upraví zákon tak, aby nebyla ta povinnost zveřejňovat v denním tisku. Já to nepovažuji za rozumné. Já jsem jednoznačně příznivcem, a to doufám, že většina, aby se využily všechny informační kanály, které jsou k dispozici pro dané inzerce. Není to problematika jenom Pozemkového fondu, ale je to problematika Lesů České republiky a dalších společností, Cargo a České dráhy.

Kdy zastavíme toto mrhání finančních prostředků? Vezmu-li v úvahu celkový objem peněz, se kterými daný Pozemkový fond hospodaří, tak si myslím, že částka 5 mil. ročně dávaná do inzerce není mrháním finančních prostředků a je zcela marginální.

Nicméně tato základní filozofie a tyto poměry nepovažuji za nikterak katastrofální neboli škodné neboli závadné.

Jenom si dovolím na závěr malou poznámku, že Pozemkový fond není organizační složkou státu. Je to samostatný fond, který přímo podléhá velení vlády České republiky. Nicméně já s tímto úřadem velmi intenzivně komunikuji, protože prostřednictvím tohoto úřadu provádíme pozemkové reformy a pozemkové úpravy.

Takže tato částka, která je skutečně zveřejněna a byla vám poslána pro informaci jako odpověď na vaši interpelaci, mi nikterak nepřipadá jako katastrofální mrhání peněz daňových poplatníků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pan poslanec Paroubek chce ještě reagovat.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, samozřejmě katastrofa není nic, když se na to takto podíváte s ohledem na nafouknutý rozpočet Pozemkového fondu. Ale chtěl bych vás upozornit, že těch 20 milionů děleno třemi není 5 milionů, ale je to částka někde mezi šesti sedmi miliony korun ročně. A kromě toho si myslím, že internet je dneska dostupný téměř ve všech společenských vrstvách zejména těch, které mají zájem nakupovat tedy to, co Pozemkový fond nabízí. A je to médium, které je zdarma. Já si myslím, že jeho přednosti jsou zřejmé.

Jestli jde této vládě o to, korumpovat takzvaný nezávislý tisk, ať to řekne jasně!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan ministr bude reagovat...? Už nechce reagovat.

Nyní je zde interpelace pana poslance Václava Klučky na ministra dopravy Víta Bártu... (Není v sále.) Já myslím, že se pan ministr dostaví. Běžte pomalu... (K přicházejícímu posl. Klučkovi. Veselost v sále.)

 

Poslanec Václav Klučka: Já si myslím, že on mě bude slyšet.

Interpelace je velmi jednoduchá. Osoba blízká. To je problém, který ve správním řízení v řešení přestupku v dopravě vzbuzuje velký neklid. V poslední době obce a města čím dál více kupují velmi pečlivě vyrobené radary, které umějí fotit, umějí předávat on-line informace do počítačů buď české policii, nebo městské policii. Tito lidé buď to tedy blokově vyřeší na místě, anebo když to nevyřeší, když to jenom fotí, tak údaje se předávají na odbory dopravy a zahajují se správní řízení a těch procent správních řízení, která končí na hlouposti takzvané osoby blízké, těch je skutečně hodně.

Takže mně jde o to, jestli bychom neuměli vyvinout větší aktivitu, pane ministře, pro to, aby legislativní úpravou se konečně problém osoby blízké vyřešil. V tom okamžiku efektivita prevence bezpečnosti silničního provozu bude určitě větší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Předávám slovo panu ministrovi dopravy Vítu Bártovi.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Já si dovolím, abych byl stručný, přečíst pasáž novely, která v současné době je již v připomínkovém řízení.

Za prvé. Novela obsahuje úpravu snižující administrativní zatížení úřadů s tím spojené. Konkrétně:

a) Zavedení obdoby blokového řízení před samotným zahájením sankčního řízení. To znamená možnost dobrovolného zaplacení nižší pokuty, než která hrozí v sankčním řízení.

b) Jednoduché a snadno ověřitelné podmínky pro uložení pokuty provozovateli vozidla.

c) Možnost využít jednoduchého příkazního řízení podle správního řádu.

d) Zavedení společného řízení o více správních deliktech jednoho provozovatele.

To jsou čtyři teze, které jsou v současné době navrženy. Jsou v připomínkovém řízení.

A promiňte mi jednu velmi osobní poznámku. Já pojedu dovolenou jenom v případě, že vy ten dokument tady máte do léta. Já jsem slíbil v Otázkách Václava Moravce, že si vyzvednu svůj řidičský průkaz pouze pod podmínkou, že přiběhne tato novela, kde je mimo jiné i osoba blízká, do Sněmovny dřív, než si vyzvednu svůj řidičský průkaz.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Díky. Nyní je zde interpelace pana poslance Jana Látky na ministra vnitra Radka Johna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP