Stenografický zápis 41. schůze, 17. února 2005


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tom Zajíček


5. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 672/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miloslav Kala


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 722/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Nečas
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


25. Vládní návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 766/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Josef Hojdar


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 825/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Tomáš Teplík


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 878/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Petr Braný
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Braný


48. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a Radima Chytky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 836/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.29 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


140. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Bratský
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Bratský
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Petr Krill
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Krill
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas


141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 17.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.52 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 17.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.59 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


112. Návrh na stanovení platu finančního arbitra a jeho zástupce

Poslanec Miroslav Kalousek


114. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Michal Kraus


123. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2004 /sněmovní tisk 772/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa


124. 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004 /sněmovní tisk 777/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa


125. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2004 /sněmovní tisk 789/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Vymětal


126. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2004 /sněmovní tisk 804/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Vymětal


127. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září 2004 /sněmovní tisk 840/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Vymětal


128. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2005 /sněmovní tisk 848/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Vymětal


134. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004 /sněmovní tisk 769/

Poslankyně Zuzka Rujbrová


135. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 /sněmovní tisk 796/

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček


136. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2004) /sněmovní tisk 790/

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Ludvík Hovorka


137. Informace o podpořeném financování za I. pololetí 2004 /sněmovní tisk 797/

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Josef Smýkal


138. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 30. listopadu 2004 /sněmovní tisk 856/

Poslanec Josef Smýkal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP