Sněmovní tisk 836
Novela z. o trestním řízení soudním

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Pospíšil, Radim Chytka) předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: Pospíšil J. a Chytka R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 836/0 dne 3. 12. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 1. 2005 jako tisk 836/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád trestní

Deskriptory EUROVOCu: nevyřízené soudní spory, soudní řízení, státní zástupce, trestní řízení, trestní sankce

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)