Sněmovní tisk 627
V.n.z. o opatřeních ve vztahu k Irácké republice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 627/0 dne 6. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2004 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Jan Kavan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1130).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 627/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 627/2, který byl rozeslán 4. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 1365).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 11. 2004.
  Zákon Senátem schválen 10. 12. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 6. 1. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 4/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Obchod, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Irák, kulturní dědictví, kulturní majetek, ochrana kulturního dědictvíISP (příhlásit)