Sněmovní tisk 693
Novela z. o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 11. 2004.
  Zákon Senátem schválen 16. 12. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 6. 1. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 7/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: elektronický odpad, nakládání s odpadem, odpad, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)