Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Benda

Schůze: 7, 11, 21, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
části č. 7-8 (23. 3. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

část č. 1 (7. 7. 1993)

Bod č. 8
části č. 17-18 (8. 7. 1993)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

části č. 22-23 (9. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 16 (8. 7. 1994)

Bod č. 14
části č. 21-22 (9. 7. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 28 (9. 2. 1995)

Bod č. 37
část č. 29 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 18
části č. 23-24, část č. 26 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 19 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 41-42 (27. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 31 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713
části č. 37-38 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení
části č. 40-41 (12. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 65 (15. 2. 1996)

XXVI. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 2044) - prvé čtení
část č. 13 (7. 2. 1996)

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. (sněmovní tisk 2066) - prvé čtení
části č. 13-14 (7. 2. 1996)

XXX. Vládní návrh zákona o odpadech (sněmovní tisk 2070) - prvé čtení
části č. 18-19 (8. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - druhé čtení
části č. 11-12 (13. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP