Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Květoslava Čelišová

Schůze: 7, 16, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 25 (25. 3. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 18 (17. 2. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové 1013
část č. 31 (9. 7. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 37-38 (13. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 23 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939
část č. 28 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 26 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 11
část č. 14 (21. 6. 1995), část č. 26 (22. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 24 (28. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 9 (6. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 19 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 7 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

LI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2092) - prvé čtení
část č. 33 (9. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP