Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vratislav Votava

Schůze: 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 41

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 12 (21. 4. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 7 (12. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 48 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, podle sněmovního tisku 569
část č. 3 (15. 2. 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 16-17 (17. 2. 1994)

XXXXI. Návrh Statutu stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 39 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 12 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (2. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (2. 6. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 19 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

části č. 45-46 (13. 12. 1994)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 37 (13. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 42 (13. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 19 (9. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 23 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 28 (16. 3. 1995), část č. 32 (17. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 1 (18. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405
část č. 3 (23. 5. 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 33 (27. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 24 (28. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
části č. 28-29 (28. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 30 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

I. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní (sněmovní tisk 2008) - prvé čtení
část č. 2 (19. 12. 1995)

II. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 (sněmovní tisk 1982) - druhé čtení
část č. 2 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

části č. 24-25 (8. 2. 1996), části č. 63-64 (15. 2. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 1 (16. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP