Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, Z

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

ZÁLEŠÁKOVÁ Eliška, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonala: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Bratislava (od ledna 1991 bezpartijní)

PK - neevidovaná

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 2. FS, 3. 7.1990, 3; 69 volební řád k volbě prezidenta

4. FS,10.-11.7.1990,1; 165 FP k vystoupení p.Čičmance

6. FS, 17. 9.1990, 5; 118 reakce na p. Mlynárika

18. 9.1990,14; 191, 227 k T.59 + PN

20. 9.1990,21; 485 k T.29

9. FS, 27.11.1990, 6; 260 interpelace na min. Millera ve věci

živitele rodiny a vdovských důchodů

-; 286 pohraničí - vykupování zboží

4.12.1990,13; 467 k T.215,325 (zaměstnanost)

13. FS, 19. 2.1991, 9; 569 k T.442 - ke zprav. SL p. Bendovi

14. FS, 5. 4.1991,17; 1320 k zákonu o půdě (k PN)

15. FS, 14. 5.1991, -; 28 k programu schůze

15. 5.1991,14; 223 k T.300,620 (státní svátky)

16. 5.1991, 9; 403 k milionářské dani

16. FS, 2. 7.1991, 4; 195 k T.640,712 (sociální zabezpečení)

10. 7.1991, -; 1199 k T.758,759 (Jugoslávie)

12. 7.1991,27; 1496 podpora vystoupení s interpelacemi p. Magyara a Ransdorfa

 

17. FS, 9.10.1991,27; 1652 k situaci v Chorvatsku

18. FS, 29.10.1991, -; 31 k programu schůze

5.11.1991, 5; 815 k manipulaci s parlamentem

12.,13.11.1991,23; 1360,

1362,

1532 vánoční příspěvek dětem

20. FS, 17. 2.1992, 5; 1488 čs. federace - změna ústavního

zákona - P

19. 2.1992,15; 2102 stíhání představitelů bývalého režimu

20. 2.1992, -; 2199 k neúčasti poslanců na zasedání

21. FS, 3. 3.1992, -; 28 k programu schůze

4. 3.1992, -; 288 k odchodu poslanců z jednání

11. 3.1992,40; 813 ochrana železniční dopravy

22. FS,14. 4.1992, 1; 132 P - volba prezidenta

 

 

 

ZÁN Ján, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Východoslovenský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 9. FS, 4.12.1990,11; 535 k T.260,326 (kolektivní vyjednávání)

+ dotazy + PN

17. FS, 27. 9.1991,15; 370 k plnění STR - 1991(1.pololetí)

20. FS,17. 2.1992,18; 1570,1576 kuponová privatizace

22. FS, 15. 4.1992, 7; 339 daň z přidané hodnoty + PN

9; 453 P - daň z příjmu

21. 4.1992,11; 708, 769,

784, 800 investiční společnosti a fondy + PN

14; 903 P - devizový zákon - k hlasování o PN

SL 2. SL, 22.10.1990, 4; 23 k volebnímu řádu FS (T.207)

 

 

 

 

 

 

ZAVŘEL Miroslav, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - ODS

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9.1990; 481

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990,1;166 FP k programovému prohlášení vlády ČSFR

7. FS, 30.10.1990, -; 263 případ "Pánis"

10. FS, 20.12.1990, 6; 127 k T.365 (STR -1991) + interpelace ve věci vojenského školství

14. FS, 3. 4.1991,17;1022,1070 k zákonu o půdě

15. FS, 22. 5.1991,21;1046 k životopisu JUDr. Jedličky - dotaz

16. FS, 8. 7.1991,16,17; 686 k T.677,678 (soudy, soudci, ústava - změna)

20. FS, 19. 2.1992,14;1988,1995 K - 17 - zpráva

SL 4. SL, 31. 5.1991, 6; 36 k volbě členů výborů

 

 

ZUKAL Rudolf, prof. Ing. CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - SDO

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

Jiné: předseda VH - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

do: 4.SL, 31.5.1991; 41

Vystoupení:

FS 6. FS, 17. 9.1990, 5; 96 ke scénáři ekonomické reformy

8. FS, 16.11.1990, 1; 16 zprav. SL k T.255 (Dohoda s USA)

5; 58 k T.258,290

(přepočet devizových aktiv a pasiv)

 

 

 

 

9. FS, 28.11.1990,10; 336, 348 k T.237,303 + dotaz na ministra

financí ČSFR (devizový fond)

6.12.1990,26; 893a k T.340 (malá privatizace)

11.12.1990,17; 1008 k T.315,316,369 - (čs. federace - kompetence)

10. FS, 19.12.1990, 1; 10 knižní trh a polygrafie

20.12.1990, 6; 109 k T.365 (STR - 1991) + PN

13. FS, 20. 2.1991, 9; 626, 750 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

22. 2.1991,10; 1109 k T.257 (k vystoupení zpr. Šterna)

14. FS, 22. 3.1991,22; 423 ke K - 17

15. FS, 16.,17.5.1991,9; 390, 597 ke zprávě vlády ČSFR + PN

19. FS, 12.12.1991,20; 1005 Státní banka československá

SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 24 představuje se SL

 

 

 

ŽÁČEK Ladislav

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 37

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - Severomoravský kraj

PK - HSD - SMS - II.

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: ověřovatel SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 50

do: březen1991 (novela jednacího řádu FS)

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990,1;137 k programovému prohlášení vlády ČSFR

5. FS, 18. 7.1990, 4; 47 k T.13,43, návrh referenda

6. FS, 19. 9.1990, 8; 342 k bezpečnostní situaci v ČSFR

10. FS, 20.12.1990, 6; 124 k T.365 (STR-1991)

11. FS, 9. 1.1991, 1; 258 k T.330,331,392 (LZLP)

13. FS, 29. 1.1991, 1; 48, 83 k T.424,441 (důchody) + PN

20. 2.1991, 9; 587 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

14. FS, 19. 3.1991, 4; 90 k T.469,516 + PN

(změny v nemocenském zabezpečení)

26. 3.1991,22; 692 ke K - 17

15. FS, 15. 5.1991,14; 209 k T.300 (státní svátky) + PN

16. 5.1991, 9; 445 ke zprávě vlády ČSFR

 

 

16. FS, 8. 7.1991,16,17; 712 k T.677,678

(soudy, soudci, ústava - změny) + PN

10. 7.1991,24; 982 k T.701,744 (policejní sbory + PN

25; 1044,1045 k T.702,745

(služební poměry policistů) + PN

20; 1060 k T.666 (uprchlíci)

12. 7.1991,27; 1508,1509 interpelace P - FS na kvalitu jednání

16. 7.1991, pokr. 16; 1757 k textu T.30 (soudy a soudci)

16.,18. 7.1991, 23; 1812,

2049 referendum + PN

17. FS, 24. 9.1991, -; 34 k programu schůze - akce "Mošnov"

3.10.1991,19; 1164 k účasti poslanců na jednání

18. FS, 12.11.1991,19; 1320 FFNM - volba dozorčí rady

12.,13.11.1991,23; 1367,

1385,1523,1529 vánoční příspěvek dětem

19. FS, 20.12.1991,31; 1665 STR - 1992 + PN

20. FS, 24. 1.1992, 8; 444 interpelace na ministry Millera

a Dlouhého ve věci valorizace hornických důchodů

22. FS, 22. 4.1992,21; 1046 Smlouva se SRN

23. 4.1992,29; 1353 k účasti poslanců na jednání

27. 4.1992,30; 1543 P - rozhlasové a televizní vysílání

SL 5. SL, 3.10.1991, 3; 14 odův. T.864 -

(vyslovení nedůvěry členům vlády)

6. SL, 7.11.1991, 2; 11 k volební komisi

ŽALUD Stanislav, Ing. arch., Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj (ODS)

PK - ODS

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VIP - SL/SN od: 4.SL, 14. 5.1991; 27

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

Vystoupení:

FS 22. FS, 24. 4.1992,31; 1472,1489 zprav. SL k T.1235,1513 (stavební zákon)Přihlásit/registrovat se do ISP