Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, V

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

 

VALKO Ernest, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: P - FS od: 1.SL, 27.6.1990; 53

do: 31.1.1992

P - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 45

do: 31.1.1992

VMI - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 22

do: 31.1.1992

VÚP - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

do: 31.1.1992

Jiné: místopředseda SL od: 1.SL, 27.6.1990; 45

od: 31.1.1992

člen komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18.9.1990; 179

do: 31.1.1992

rezignace 31.1.192 - jmenován předsedou

Ústavního soudu ČSFR

Vystoupení:

FS 1. FS, 27. 6.1990, 2; 41 k volbě mpř. FS - hlasování

4. FS,10.-11.7.1990, -; 6,127 čte text slibu poslance

5. FS,18. 7.1990, 4; 40 k T.13,43

5,6,7; 84 k T.16,17,18,41

+ reakce na p. Zemana

6. FS, 13. 9.1990, 1; 15 čte text slibu poslance

18. 9.1990,13; 255, 273 k T.66,119 k hlasování

19. 9.1990, 9; 428 k T.14,116

20. 9.1990,17; 473 k T.91

21; 496 k T.29 (pravomoce komise)

2.10.1990,26; 647, 664,

671, 684 k T.88 a 152 (majetkové křivdy)

7. FS, 24.10.1990, 3; 46 k otázce kompetence

25.10.1990, 6; 177, 204,

214 k T.159,214 (malá privatizace)

4; 252 hodnocení let 1948-1989

30.10.1990, 8; 286 k T.249

8; 316 k T.211 (náprava majetkových křivd)

8. FS, 16.11.1990, -; 12 k programu FS a upřesnění T.204,236

7; 96 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ)

 

 

9. FS, 4.,5.12.1990,12; 600,

726-759 zprav. SL k T.261, 324 (zákoník práce)

6.12.1990,26; 889a k T.340 (malá privatizace)

11.12.1990,17; 916,1138,

1232, zprav. SL k T._.315, 316,369

1251-1287 (čs. federace - kompetence)

11. FS, 8. 1.1991, -; 9 k programu schůze FS -

upřesnění lustrací

8.-9.1.1991,1; 72,299-308,

320-350,

355-413 zprav. SL k T.330, 331,392

(Listina základních práv a svobod)

13. FS, 27. 2.1991,11; 1307 k Ústavnímu soudu ČSFR

14. FS, 5. 4.1991, -; 1338 k prezenci poslanců SL

5. FS, 21. 5.1991,16; 713 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

-; 715 odpověď p. Vildovi

24. 5.1991,23; 1439 k T.656,657 (K - 17 - lustrace) + PN

28. 5.1991,17; 1584,1646 k T.471,654 (FBIS) + PN

16. FS, 2. 7.1991, -; 53 k programu - referendum

16. 7.1991,17; 1623,1628,

1936,1675,1679 předseda dohodovací výboru -

odův. T.769

16; 1690 k T.730 (soudy a soudci)

23; 1782 zprav. SL k T.372,767 (referendum)

-; 1810,1988 referendum + PN

17.,18.7.1991,23; 1840 k účasti K. Schwarzenberka

-; 2037-2112 hlasování

23; 2149 zpráva dohodovacího výboru

-; 2153-2155 hlasování

18. 7.1991, -; 2030 informační sdělení

-; 2177 informační sdělení k soudcům - DŘ

19. 7.1991, -; 2196 informační sdělení k semináři

o obchodním zákoníku

16; 2196 zpráva z dohodovacího výboru

-; 2201,2202, 2203,

2204, 2245 odpovědi na dotazy poslanců

-, 2227 závěrečné slovo ke zprávě

dohodovacího výboru

17. FS, 24. 9.1991, -; 39, 53 k programu - zákon o referendu,

k novele zákona č. 87/1991 Sb.

2.,3.,4.10.1991,16; 833,

1007,1391 k lustračnímu zákonu

3.10.1991,19; 1158 k novele malé privatizace - návrh na přerušení jednání

 

18. FS, 29.10.1991, -; 10, 15, 20 k programu schůze

30.10.1991, 4; 354 občanský zákoník

31.10.1991, 6; 412, 444 zprav. SL k T.684,963

(obchodní zákoník)

5.11.1991, -; 672 čte text slibu poslance

4; 677 k dohodovacímu řízení

pokr. 6; 757, 765 zprav. SL (obchodní zákoník)

5; 827 občanský soudní řád, notářský řád

6.11.1991, 7; 882, 900 odův. T.859

(Ústavní soud ČSFR - organizace)

7.11.1991, 8; 956, 962 k volbě kandidátů na soudce ÚS

12.11.1991,12; 1340 FFNM - volba dozorčí rady

13.11.1991,10; 1765 návrh na stažení T.857 z programu

18. FS

19. FS, 3.12.1991, -; 55 k programu schůze

11.12.1991,17; 919, 923 vztah k půdě - k projednávanému návrhu

18.12.1991,25; 1361 k jednacímu řádu FS

20. FS, 21. 1.1992, 2; 65 zprav. SL k T.1055,1197 (referendum)

4; 128, 148 zprav SL k T.1054,1099,1100

(přijetí Ústavy ČSFR)

22. 1.1992, 5; 215 čs. federace -

změna ústavního zákona + PN

28. 1.1992,10; 645 zprav. SL k T.1125 (volby do FS)

31. 1.1992, -; 1353 k jednacímu řádu FS

SL 1. SL, 27. 6.1990, 9,13; 48 představuje se SL

2. SL, 22.10.1990, 2; 7 čte text slibu poslance

3. SL, 5. 2.1991 -, -, řídí samostatnou schůzi SL

19. 2.1991, -; 31 čte text slibu poslance

4. SL, 21. 3.1991 -; -; řídí samostatnou schůzi SL

14. 5.1991, 2; 18 čte text slibu poslance

5. FS, 24. 9.1991, 2; 10 čte text slibu poslance

 

VANDAS Pavel, Ing. arch.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - ODA

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

 

 

 

Vystoupení:

FS 9. FS, 12.12.1990,17; 1206 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

19. FS, 12.12.1991,22; 1110,1185,

1188 zprav. SL k T.1025,1091 (účetnictví)

21. FS, 6. 3.1992,36; 539 zprav. SN k T.1083

(Dohoda s Rumunskem)

 

 

VARGA Olivér

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: KDH - maďarské - Západoslovenský kraj

PK - MKDH - COE

Členem: VBB - SL od: 6.FS, 20. 9.1990; 454

Vystoupení:

FS 5. FS, 18.-20.7.1990,3; 22 o svém nezařazení do výborů

21. FS, 11. 3.1992,37; 858 k odpovědi na interpelaci p. L. Molnára

 

 

VAŠÁRYOVÁ Emília

Sněmovna: SL Slib vykonala: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Bratislava

Členem: VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

do: 7. 9.1990

Jiné: rezignace - 3. P-SL, 7. 9.1990 - zánik mandátu

P- FS, 20. 9.1990 (usn. 35)

 

VEVERKA Josef, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

 

Vystoupení:

FS 6. FS, 13. 9.1990, 2; 16 ohledně zařazování poslanců

do výborů

8. FS, 16.11.1990, 1; 19 k T.255 (Dohoda s USA)

9. FS, 4.12.1990,13; 416 k T.215,325 (zaměstnanost)

11.12.1990,17; 1035 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence) + PN

13.12.1990,19; 1381 k T.110,292 (strategické plánování)

13. FS, 30. 1.1991, 4; 198 k T.235,443 (protimonopolní zákon)

22. 2.1991,10; 1063 k velké privatizaci

15. FS,14. 5.1991, 4; 84 zprav. SL k T.210

(strategické plánování)

18. FS, 7.11.1991,12; 999 zprav. SL k T. 948,1003

(změna soustavy federálních orgánů)

19. FS, 12.12.1991,22; 114 účetnictví + PN

20. FS, 30. 1.1992,13; 1055 vlastnictví k půdě + PN

17. 2.1992,18; 1543 kuponová privatizace

22. FS, 15. 4.1992, 8; 375 spotřební daň + PN

 

VIDÍM Jan

Sněmovna: SL Slib vykonal: 6.FS, 13. 9.1990; 15

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj

PK - ODS

Členem: VSK - SL od:1.SL,27.6.1990,44

- dočasně uvolněn 3.SL, 5. 2.1991; 7

- dočasně uvolněn 9.SL, 12. 3.1992;17

Jiné: člen komise 17.11.1989 od: 6.FS, 20. 9.1990; 516

do: 9.SL, 12. 3.1992; 17 (pověřen přípravou materiálů K-17

pro archivaci a předání do AFS)

Vystoupení:

FS 6. FS, 20. 9.1990,21; 487 k T.29 (návrh studentů)

8. FS, 16.11.1990, -; 6 k programu - zvýšení počtu členů

komise 17.11.1989

9. FS, 26.11.1990, -; 10,22,23 k programu FS, doplňující návrh - bod "Různé"

14. FS, 19. 3.1991, -; 199 ke K - 17

17. FS, 3.10.1991,16; 952,1088 k lustračnímu zákonu

19. FS, 6.12.1991,11; 528 interpelace na vládu ČSFR ve věci uplatňování lustračního zákona

 

20. FS, 30. 1.1992,14; 1204,1250 zpráva K - 17

18.,19.2.1992,14; 1821,

1828, 1930, 1942,

1946, 2073,

2081, 2192 zpráva K - 17

21. FS, 4. 3.1992, 4; 337 závěrečná zpráva K - 17

22. FS, 28. 4.1992, -; 1805 návrh na doplnění programu

o "informace FBIS"

29. 4.1992,DP 1864,1896 žádost o rozmnožení informace ředitele FBIS poslancům

SL 9. SL, 12. 3.1992, -; 16 k programu schůze, zařazení

členů K - 17 zpět do výborů,

žádost o přeřazení do VPR - SL, dokončení archivace K - 17

 

VILÁGI Oszkár, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: VPN - MNI - Západoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: P - FS od: 6.SL, 7.11.1991

P - SL od: 8.SL, 17. 2.1992; 1463

VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 22

VÚP - SL od:1.SL, 27. 6.1990, 44

Jiné: ověřovatel SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 50

do: březen 1991

člen zemědělské komise od: 6.FS, 20.9.1990; 481

místopředseda SL od: 8.SL, 17.2.1992; 1463

místopředseda VÚP - SL (červen 1991)

Vystoupení:

FS 5. FS, 18. 7.1990, 4; 25,57,62 zpráv. SL k T.13, 43 - národní

výbory - zkrácení voleb. období

6. FS, 17. 9.1990, 5; 118 reakce na odchod poslanců

19. 9.1990, 9; 417, 422,

424, 425 k T.14,116 + PN

20. 1.1990, -; 619 organizační záležitosti VÚP - SL/SN

2.10.1990,26; 657 k T.88,152

7. FS, 24.10.1990, 3; 40 k problematice národnostních

menšin

30.10.1990, 8; 318 k T.211 (náprava majetkových křivd)

 

9. FS, 5.12.1990,22,23; 848,

854,858 zprav. SL k T. 242,253,329

(služební poměry příslušníků SNB)

6.12.1990,26; 892a,901a k T.340 (malá privatizace)

13.12.1990,18; 1368 k T.231 - hlasování

13.12.1990,19; 1432 k T.110,292 (strategické plánování)

11. FS, 8.,9. 1.1991,1; 197,258,

372 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1.1991, 4; 654 k požadavku K - 17 o uvolnění p. Deyla

11. 1.1991, 2; 755, 757 k jednacímu řádu - FS

12. FS, 16. 1.1991, 3; 55 k dohodě se Saúdskou Arábií

4; 63 k T.408 (dohoda se Saúdskou Arábií)

13. FS, 5. 2.1991, -; 429 k práci VÚP - SL/SN

20. 2.1991, 9; 877, 894 k T.442 - k PN

27. 2.1991,11; 1326,1377 k Ústavnímu soudu ČSFR + PN

14. FS, 19. 3.1991, -; 34, 51 k programu - b. 17, 21, 27

3.,3.-5.4.1991,17;, 889-1472 zprav. SL k zákonu o půdě

15. FS, 14. 5.1991, 1; 42 k postupu jednání o T. 244,393

15. 5.1991, 6; 146, 150 k T.466 - služební poměry vojáků + PN

17. 5.1991, -; 518 k prezenci poslanců

21. 5.1991,16; 649, 695 zprav. SL k T.393,643 (zákon o půdě)

-;742-749, 760-762,

775-784, 794-799 návrh na zkrácení řečnické lhůty,

hlasování o PN

23. 5.1991,13; 1243,1260 k T.525 - k hlasování o PN

25; 1321 k prezenci poslanců

 • 5.1991,17; 1591,1738,
 • 1739 k T.471,654 (FBIS) + PN

  29. 5.1991, -; 1636 k vystoupení p. Rajczyho

  17; 1761 k hlasování o FBIS

  -; 1768 k dopisu pracovníků FIS

  30. 5.1991,23; 2017,2023 k T.657 - k hlasování o PN

  27; 2041,2043 k T.644 - (komise pro činnost K - FS)

  16. FS, 2. 7.1991, 3; 134, 142 k T.720

  (Severoatlantické shromáždění)

  8. 7.1991,16,17; 680 k T.677,678

  (soudy, soudci, ústava - změny)

  12. 7.1991,27; 1532 k interpelaci p. Ransdorfa

  16. 7.1991, -; 1619 k volbě člena SL do ZKOFS pro FBIS

  18. 7.1991,23; 2151 reakce na návrh p. Romana

  18. 7.1991,DP;2119 účast poslanců v sále - odložení hlasování o PN k "malé privatizaci"

  17. FS, 24. 9.1991, -; 41, 42, 55 k programu - k p. Zelenayovi, k pořadí bodů programu

  26. 9.1991, -; 118, 120 k programu schůze

  27. 9.1991,26; 505, 514 k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

  17. FS, 2.,3.10.1991,16; 835, 840,

  926, 1015, 1117 k lustračnímu zákonu

  9.10.1991, -; 1602 doporučení přejít k dalšímu bodu jednání

  18. FS, 29.10.1991, -; 16 k programu schůze

  30.,31.10.1991,4; 319,

  343, 384, 498,567 zprav. SL k T.685, 966

  (občanský zákoník)

  31.10.1991, 4; zprav. SL k T.685,966 (občanský zákoník)

  1.11.1991,16; 609 žádá vrátit se k interpelaci T.804

  -; 612 P - k interpelaci T.914

  5.11.1991, 5; 699,

  776, 818 zprav. SL k T.679, 965

  (občanský soudní řád a notářský řád)

  12.11.1991, -; 1265 k programu schůze

  23; 1362,1390,1402,

  1405,1407 vánoční příspěvek dětem

  8; 1444 k volbě kandidátů na soudce ÚS

  13.11.1991, pokr. 23; 1531 vánoční příspěvek - návrh na odložení diskuse

  -; 1552 doporučuje zahájit rozpravu k referendu

  11; 1692 referendum - otázky

  19. FS, 6.12.1991 ,6; 495 k hlasování o HZ

  10.12.1991,15; 703 mzda - PN

  11.12.1991, 7; 812 civilní služba

  17; 925, 932 vztah k půdě - doporučení přerušit projednávání návrhu

  12.12.1991, -; 941 k hladovce p. Svobody a Ransdorfa

  19.,21.12.1991,25; 1498,

  1885, 1914,1950 transformační zákon + PN

  20.FS, 22. 1.1992, 5; 179, 234,

  289, 292 zprav. SL k T.1071A,1212

  (změna zákona č.143/1968 Sb.)

  24. 1.1992, 7; 390 k T.1104

  28. 1.1992, 6; 588, 605 zprav. SL k T. 1078,1193

  (změna zákona č.143/1968 Sb.)

  28.,29.1.1992,10; 700, 894,

  901 volby do FS + PN

  20.FS, 30. 1.1992,12; 1025 k otázce registrace

  13; 1091 vlastnictví k půdě + PN

  14; 1245 zpráva K - 17 - P

  31. 1.1992, pokr.13; 1271,

  1272 vlastnictví k půdě - P

  18. 2.1992, pokr. 5; 1718 čs. federace - změna úst. zákona

  14; 1829 K - 17 - zpráva - P

  20.FS, 19. 2.1992,15; 2149,2177 stíhání představitelů bývalého režimu

  -; 2191 k prezenci poslanců

  21.FS, 3. 3.1992, 1; 75, 84 k informaci o vyšetřování případu "Mareček"

  3; 160, 178 k T.1348 (změna ústavy)

  6. 3.1992,39; 617, 623,

  626 Gabčíkovo - Nagymarosz

  10. 3.1992, -; 698 žádá stanovisko národních rad

  k T.1366

  11. 3.1992, -; 784 k návrhu p. Bendy (zpráva GP)

  19; 801 k hlasování o zákonu (platy soudců)

  -; 814 návrh na zvolení dohodovacího výboru k T.1253

  -; 819 ke složení dohodovacího výboru

  12. 3.1992,31; 955 ochrana investic

  22. FS, 14. 4.1992, 1; 135 P - volba prezidenta

  16. 4.1992, 7; 535 k hlasování poslanců o PN

  21. 4.1992, -; 747 k jednacímu řádu FS

  21. 4.1992,11; 808 k hlasování o PN

  14; 909 P - devizový zákon - k hlasování o PN

  24. 4.1992,34; 1396,1421,

  1450,1458 zprav. SL k T. 1404,1470

  (nemovitosti - zápisy)

  33; 1428,1432 zprav. SL k T.1405,1471

  (občanský zákoník, státní notářství)

  32; 1446 občanský soudní řád

  28. 4.1992, pokr. 33; 1792 občanský zákoník, státní notářství

  -; 1807 k návrhu p. Vidíma

  29. 4.1992, DP;1886,1893 informace ředitele FBIS

 • 4.1992,47; 2128,2129,
 • 2132 k programu schůze

  SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 20 ke členům výborů - návrh změn

  3. SL, 5. 2.1991, 2; 16 volba členů do výborů

  3; 19 uvolnění poslanců z výborů

  4; 24 odvolání poslanců z výborů

  4. SL, 31. 5.1991, -; 33 návrh kandidáta do volební komise

  8. SL, 18. 2.1992, -; 1612 čte text slibu poslance

  9. SL, 3. 3.1992, 2; 13 čte text slibu poslance

   

  VOLENÍK Lubomír, JUDr.

  Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

  Národnost: česká

  Stranická příslušnos: OF - Severočeský kraj

  PK - ODS

  Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

  VIP - SL/SN od: 4.SL, 14. 5.1991; 27

  VMI - SL(předseda) od: 8.SL, 17. 2.1992;1463

  Jiné: tajemník VŽP - SL

  Vystoupení:

  FS 7. FS, 24.10.1990, 3; 90,91 k interpelaci T.60 (životní prostředí)

  13. FS, 20. 2.1991, 9; 686, 813,

  815, 816 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace) + PN

  27. 2.1991,11; 1328 k Ústavnímu soudu ČSFR

  15; 1443,1448 interpelace ve věci životního prostředí severních Čech

  14. FS, 3.,5. 4.1991,17; 1086,

  1372 k zákonu o půdě (+ PN)

  15. FS, 17. 5.1991, 3; 502 k T.232 - soukromé podnikání osob

  22. 5.1991,15; 974 k T.590,628 (zákon o odpadech) + PN

  16. FS, 9. 7.1991,19; 880 k ochraně ovzduší + PN

  11. 7.1991, -; 1222,1225 k zasadám lustračního zákona

  22; 1247 k T.693 (ČTK)

  12. 7.1991, -; 1367,1373 k zásadám lustračního zákona a k politickénu grémiu - "Špiegl"

  26; 1394 k T.344

  27; 1444 interpelace - odpadové hospodářství

  16. 7.1991,16; 1714,1748 k textu T.730 (soudy a soudci)

  17. 7.1991,23; 1848 referendum + PN

  19. 7.1991, pokr.16; 2201 soudy a soudci - dotaz

  17. FS, 26. 9.1991, 3; 165, 315 k mimosoudním rehabilitacím

  8.10.1991,14; 1489 k hlasovacím lístkům k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

  8.,9.10.1991,24; 1573,

  1582, 1584,

  1591 návrh na vyhlášení referenda

  18. FS, 8.11.1991,14; 1252 vývoj ekonomiky

  12.11.1991,23; 1364,1412 vánoční příspěvek dětem

  19. FS, 10.12.1991,12; 754 trestní zákon

  19.,21.12.1991,25; 1531,

  1561,1875,

  1907 transformační zákon

  20. FS, 24. 1.1992, 8; 449 interpelace na vládu ČSFR ve věci

  letecké dopravy

  28.,29.1.1992,10; 662,865,

  868,871,

  878 volby do FS, PN, P

  29. 1.1992,11; 767 vojenské obranné zpravodajství + PN

  30. 1.1992, -; 987 zpravodajství ČST - K - 17

  30. 1.1992,14; 1202 zpráva K - 17

  21. FS, 10. 2.1992,26; 685, 759 branný zákon + PN

  27; 709, 712 mimosoudní rehabilizace

  22. FS, 16. 4.1992, 9; 464 daň z příjmu + PN

  27. 4.1992,37; 1566 zákon o ovzduší + PN

  SL 3. SL, 5. 2.1991, 2; 15 volba členů do výborů

  4. SL, 31. 5.1991, 6; 35 k volbě členů výborů

  9. SL, 3. 3.1992, 1; 10 ověření volby poslance SL

   

   

   

  VRABEC Marián, Ing.

  Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;10

  Národnost: slovenská

  Stranická příslušnost: SNS - Západoslovenský kraj

  PK - SNS

  Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

  VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

  Vystoupení:

  FS 11. FS, 10. 1.1991, 4; 602 lustrace - postup

  16. FS, 18. 7.1991,35; 2029 k průběhu voleb generálního inspektora ozbrojených sil

  a člena FBIS

  18. FS, 5.11.1991, 4; 682 návrh člena dohodovacího výboru

  6.11.1991, 9; 861 způsob provedení referenda

  13.11.1991,11; 1591 referendum - otázky

  21. FS, 3. 3.1992, 1; 85 P - k rozpravě ve věci šetření případu "Mareček"

   

   

   

   

   

   

  VRCHOVSKÝ Ladislav

  Sněmovna: SL Slib vylkonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

  Národnost: česká

  Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

  PK - OH

  Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

  Vystoupení:

  FS 1. FS, 27. 6.1990, 1; 16 k volbě funkcionářů FS

  5. FS, 19. 7.1990, 9; 157 k T.6 (odbory)

  6. FS, 17. 9.1990, 5; 149 k usnesení FS ke scénáři ekonomické reformy

  19. 9.1990, 8; 318, 396,

  397 k bezpečnostní situaci v ČSFR

  7. FS, 24.10.1990, 3; 60 k lustracím

  8. FS, 16.11.1990, 5; 58 k T.258,290

  (přepočet devizových aktiv a pasiv)

  6; 68, 69 k T.151,293 (zákon o metrologií)

  9. FS, 26.11.1990, 2; 91 k T.224,308 - školský zákon

  27.11.1990, 6; 249, 252 interpelace ve věci drobných odběratelů uhlí

  4.12.1990,13; 441 k T.215,325 (zaměstnanost)

  5.12.1990,12; 636, 721 k T.261,327 (zákoník práce) + PN

  -; 767 k osvětlení sálu - TV

  11. FS, 11. 1.1991, -; 766 k situaci v Perském zálivu

  13. FS, 31. 1.1991,13; 333 k T.366 (vojenská doktrína) + PN

  -; 397 k situaci v Perském zálivu

  14. FS, 22.,26. 3.1991,22; 376,

  727 ke K - 17, k PN

  16. FS, 11. 7.1991,28-32;1274 zprav. SL k T.593,594,595,596,597 (obchodní dohody)

  33; 1294 zprav. SL k T.670 (vypovězení Smlouvy a dohody - vynálezy)

  15. 7.1991, -; 1609 návrh nehlasovat o ZO FS

  19. 7.1991,16; 2202,2236 soudy a soudci - dotaz

  17. FS, 26. 9.1991, 3; 261, 312 MR (T.821) k vystoupení p. Bratinky

  3.10.1991,19; 1149 k novele malé privatizace

  8.10.1991,18; 1455 dotaz na předsedu vlády Čalfu ve věci vrácení majetku KSČ a SSM

  31; 1543,1550 postihy bývalých funkcionářů

  9.10.1991, -; 1674 návrh na svolání politického grémia

  20. FS, 22. 1.1992, 5; 304 čs. federace -

  změna ústavního zákona + PN

  28.,29.1.1992,10; 719,892,

  893 volby do FS + PN

  20. FS, 30. 1.1992, -; 979 vysílání ČST - K - 17

  17. 2.1992,18; 1520 kuponová privatizace

  21. FS, 12. 3.1992,29; 913, 975 STR - 1991 - I - IV.Q. + PN

  22. FS, 15.,16.4.1992,9; 407, 475 daň z příjmu + PN

  21. 4.1992,11; 721 investiční společnosti a fondy

  22. 4.1992, -; 1203 k dohodovacímu řízení

  28.,29. 4.1992,27; 1684,

  1992, 2027, vlastnictví k bytům, dotaz na mpř. Rychetského

  -; 2087 k hlasování poslanců

  30. 4.1992,47; 2114 ,2130, 2146, zprav. SL k T. 1371,1521 (československé dráhy)

  -; 2151 k vyšetření úniku informací

  (seznam novinářů)

  -; 2199 k hlasování o převodu vlastnictví

  k bytům

  SL 9. SL, 12. 3.1992, 3; 24 dotaz na p. Brannou ve věci usnesení SL k odpovědi vlády na její interpelace

   

  VYSLOUŽIL Zdeněk

  Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

  Národnost: česká

  Stranická příslušnost: HSD - Severomoravský kraj

  PK - HSD - SMS - I.

  Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

  Jiné: místopředseda VŽP - SL

  Vystoupení:

  FS 5. FS, 18. 7.1990, 4; 47 k T.13,43 - podpora p. Bárty

  6. FS, 18 .9.1990,20; 165 k T.95

  14; 192 k T.59 + PN

  7. FS, 24.10.1990, 6; 155 k T.159,214 (malá privatizace)

  8. FS, 16.11.1990, 7; 80 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ)

  9. FS, 11.12.1990,17; 1113 k T.315,316,369

  (čs. federace - kompetence)

  10. FS, 20.12.1990, 6; 123 k T.365 (STR-1991)

  12. FS, 16. 1.1991,1,2; 21 ke Stanovisku -Litva, VS

  13. FS, 5. 2.1991, -; 412 k velké privatizaci

  27. 2.1991,15; 1422 k železničním vagónům

  14. FS, 3. 4.1991,17; 996 k zákonu o půdě

  15. FS, 21. 5.1991,16; 674 k T.393,643 (zákon o půdě)

  29. 5.1991,10; 1910 k odpovědi na svou interpelaci

  19. FS, 3.12.1991, 3; 120 životní prostředí

  22. FS, 22. 4.1992,21; 1140 P - Smlouva se SRN

   

     Přihlásit/registrovat se do ISP