Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, H

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

 

HANÁK Stanislav, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - ČSL - Severomoravský kraj

PK - KDU

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VIP - SL/SN od: 4.SL, 14. 5.1991; 27

Jiné: místopředseda VZ - SL

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 186 k T.33 (sdělovací prostředky)

5.FS, 18. 7.1990, 4; 49 k T.13,43

19. 7.1990, 8; 121 k T.11,34

9.FS, 27.11.1990, 5; 193 k odpovědi na T.335

12.12.1990,17;1209 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 9. 1.1991, 1; 256 k T.330,331,392 (LZLP)

13.FS, 29. 1.1991, 1; 56 k T.424,441 (důchody) + podnět ministru Millerovi

19. 2.1991, 9; 507 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

21. 2.1991,10;1036 k velké privatizaci + PN

27. 2.1991,11 1382 k prezenci poslanců

15.FS, 28. 5.1991,17;1591 PN k T.471,654 (FBIS)

16.FS, 10. 7.1991,24;1015,1016 k T.701,744 (policejní sbory) + PN,

reakce na p. Samkovou

15. 7.1991, - ;1609 návrh na IV. kolo volby na další den

16. 7.1991, -;1618,1620 návrh na IV. kolo voleb

17. 7.1990,23;1865 referendum

18. 7.1991,35;2025 k průběhu voleb členů FBIS a generálního inspektora ozbr. sil

17.FS, 26.9.1991, 5; 219 zprav. SL k T.827 (Smlouva s Itálií)

1.10.1991, 17; 627 sdružování v politických stranách

3.10.1991, 19; 1175 návrh na přerušení schůze

19.FS, 21.12.1991,25; 1960 transformační zákon

20.FS, 17.2.1992, 5; 1408 čs. federace - změna ústavního

zákona + PN

21.FS, 12.,13.3.1992, 34; 1083,

1152 platy + PN

12. 3.1992,32;1274 restituce a rehabilitace církví

 

 

 

HLAVÁČOVÁ Jana

Sněmovna: SL

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

Jiné: rezignace oznámena:

P - SL, 3. 7.1990;

P - FS, 11. 7.1990; usn. 6

5.FS, 18.-20. 7.1990

 

 

HONNER Karol, doc. Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 151 k program. prohlášení vlády ČSFR

9.FS, 11.12.1990,17; 954 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10.FS, 19.12.1990, 4; 43 k T.210

(zákon o strategickém plánování)

7; 84 podnět FMV k zákonu o policii

13.FS, 19.2.1991, 9; 524 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

14.FS, 22.3.1991, 22; 543 ke K-17

15.FS, 17.5.1991, 12; 530,543 k T.526,607 (patentoví zástupci) + PN

22.5.1991, 20; 922 k T.630,638,639 (STR - I.Q. 1991)

29.5.1991, 11; 1856 k odpovědi na interpelaci T.500

17.FS, 3.,4.10.1991,16; 1022,1267 k lustračnímu zákonu

8.10.1991, 18; 1447 vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

31; 1538 k postihům bývalých funkcionářů

9.10.1991,29; 1604 k odpovědi na interpelaci

18.FS, 13.11.1991,11; 1652 referendum - otázky

19.FS, 5.12.1991, 5; 258 k zahraniční politice ČSFR (Stanovisko ke Smlouvě se SRN)

21.FS, 3.3.1992, - ; 28 k programu - železniční doprava

22.FS, 14.4.1992; - ; 60,62 k programu schůze (T.1371)

21.4.1992, 13; 824 využití přebytku STR - 1991 + PN

23.4.1992, 29; 1342 P - federální železniční policie

30.4.1992, 47; 2112,2144 odův. T.1371 (československé dráhy)

 

HRUŠÍNSKÝ Rudolf

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj (NOF)

PK - NOF

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30.5.1991; 2046

člen komise pro hlasovací zař. od: 15.FS, 30.5.1991; 2046

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990,1;143 k program. prohlášení vlády ČSFR

6.FS, 17. 9.1990, 5; 109 ke scénáři ekonomické reformy

2. 10.1990,13; 702 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7.FS, 24.10.1990, 3; 87 dotaz ohledně náhrad škod po pobytu sovětských vojsk

9.FS, 6.12.1990, 25; 967a ke zprávě K-17 a podpora T.332

14.FS, 26. 3.1991, 22; 682 ke K-27

17.FS, 24. 9.1991; - ; 29 k prováděcímu zákonu o referendu

1.10.1991, 21; 592 k živnostenskému zákonu + PN

17.FS, 2.10.1991, 21; 770 k PN k živnostenskému zákonu

4.10.1991; -;1401 čte text "Výzva občanů a iniciativy

za společný stát"

18.FS, 29.10.1991, -; 24 k programu schůze

7.11.1991, 21; 990 odsouzení projevů rasismu

13.11.1991,11;1573,1694 referendum - otázky

19.FS, 12.12.1991, -; 938 k hladovce p. Svobody a Ransdorfa

-;1106 k hlasování o civilní službě

20.FS, 21. 1.1992, 2; 77 referendum

 

HRUŠOVSKÝ Pavel, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal 1.SL, 27.6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Západoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

do: 4.SL, 31. 5.1991; 35

VZ - SL od: 4.SL, 31. 5.1991; 36

Vystoupení:

FS 8.FS, 16.11.1990, 2; 27 zprav. SL k T.140 (právo dítěte)

15.FS, 15. 5.1991, 5; 106,128 zprav. SL k T.428,608

(cestování do zahraničí - doklady)

 

HUBÁLEK Bohuslav

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - neevidovaný

Členem: VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

dočasně uvolněn 3.SL, 5. 2.1991; 7

do: 9.SL, 12. 3.1992; 17

Jiné: člen Komise 17.11.1989 od: 6.FS, 20. 9.1990; 516

do: 9.SL, 12. 3. 1992; 17

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9.1990, -; 218 k programu jednání FS

19. 9.1990, 8; 371,391 navrhuje zařadit bod "Různé"

20. 9.1990, 21; 486,487,495 k T.29

20. 9.1990, 24; 541 ohledně nepřítomnosti poslanců

v sále

2.10.1990, 13; 706 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7.FS, 24.10.1990, 3; 95 k T.145

6; 141 k T.159,214 (malá privatizace)

25.10.1990, 4; 244 hodnocení let 1948 - 1989

8.FS, 16.11.1990, -; 9 k programu FS a k T.204,236

9.FS, 27.11.1989, 6; 275 k hodnocení situace 1948 - 1989, odpověď na projev p. Lise

4.12.1990, -; 383 k práci VÚP - SL/SN

10.FS, 19.12.1990, 7; 79 k odpovědi ministra Klause na interpelaci p. Kvačkaje

-; 89 k práci parlamentu a KFS

11.FS, 10. 1.1991, 4; 582 lustrace - postup

11. 1.1991, 2; 698 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

13.FS, 30. 1.1991, 6; 267,275 T.299,443 (soudní rehabilitace) + PN

31. 1.1991, 13; 343,382 k T.366 (vojenská doktrína) + PN

5. 2.1991, -; 431 k práci K-17

19. 2.1991, 9; 488 ke svému vystoupení na závěr

20. 2.1991, 9; 697 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

9; 866 k hlasovacímu zařízení

27. 2.1991, 14;1398 povolení k vystoupení

- ;1407 k návrhům zákonů

15;1483 k létům nesvobody - příprava

vystoupení

14.FS, 19. 3.1991, -; 33 k programu - T.21

4; 90 k T.469,516

5. 4.1991, -;1474 k programu schůze FS

 

15.FS, 14. 5.1991, -; 12,29 k programu (zařadit T.517A "O době

nesvobody")

15. 5.1991,10; 253,256 k odpovědi ministra Dobrovského na jeho interpelaci

16. 5.1991, 9; 426,430 ke zprávě vlády ČSFR

17. 5.1991, -; 518 problematika "růžový tank"

21. 5.1991,16; 705 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

22. 5.1991, -; 852 k prezenci poslanců

20; 910 k T.630,638,639 (STR - I.Q. 1991)

15; 967 k T.590,628 (odpady) + PN

23. 5.1991, -;1074 k prezenci poslanců

16.FS, 2. 7.1991, -; 46 k programu - T.517 A

2; 90 k T.736,737 (odsun sovětských vojsk + námět na jednání o odškodnění)

8. 7.1991,18; 715 k prezenci poslanců FS

9. 7.1991, -; 927 k dohodovacímu řízení

10. 7.1991,24;1003,1007,

1120 k T.701,744 (policejní sbory) + PN

12. 7.1991,26; 1394,1409 k T.385, k interpelaci na ministra Dobrovského

-;1425 k T.398

15. 7.1991, -;1547 návrh na zařazení do programu - Smlouva se SRN

16.,18.7.1991,23;1822,2051 referendum + PN

17. 7.1991, DP; 1956 k novele malé privatizace + PN

18. 7.1991; 35; 2024 k průběhu voleb členů FBIS a generálního inspektora ozbr. sil

19. 7.1991, -; 2190 ke zprávě ministra Vavrouška

16; 2224 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 24. 9.1991, -; 32 k programu - doba nesvobody; informace ministra zahraničí o připravované Smlouvě se SRN

26.9.1991, 3; 144,261 PN k mimosoudním rehabilitacím

27.9.1991, 15; 362,424 k plnění 1. pololetí STR - 1991

1.10.1991, 21; 586 k živnostenskému zákonu + PN

17; 641 sdružování v politických stranách

2.,3.,4.10.1991, 16; 896,

935, 1281 k lustračnímu zákonu

3.10.1991, 19; 1159 malá privatizace - novela, neúčast poslanců na jednání

8.10.1991, 31; 1545 postihy bývalých funkcionářů

8.,9.10.1991, 24; 1587,

1592 návrh na vyhlášení referenda

18.FS, 29.10.1991, - ;11,23,27.28 k programu schůze - doba nesvobody

31.10.1991, 4; 372,379 občanský zákoník

1.11.1991, 16; 587 nespokojen s odpovědí na svou interpelaci

-; 596 požaduje přesné formulování interpelací

-; 633 k valorizaci výživného - T.932

-; 635 k vysvětlení ministra Millera

7.11.1991, -; 977 ke svému návrhu zákona o době nesvobody - T.517 A

8.11.1991, 14; 1245 vývoj ekonomiky

12.11.1991, 19; 1327,1334 FFNM - volba dozorčí rady

23; 1369 vánoční příspěvek dětem

-; 1457,1473,

1478 odův. T.517 A - doba nesvobody

13.11.1991, 13; 1509 k zahraniční politice ČSFR

19.FS, 5.12.1991, 5; 288 k zahraniční politice ČSFR

6.12.1991, 8; 463 FFNM, prezidium, dozorčí rada

10; 502 nesouhlasí s vyřizováním interpelací

-; 506,511 ke své interpelaci na př. vlády Čalfu

11; 523 k odškodnění občanů postižených sovětskou okupací

-; 528 nežádá písemnou odpověď na svou interpelaci

10.12.1991,12; 571,627,766 trestní zákon + PN

20.12.1991, 31; 1681,1760 STR - 1992 + PN

21.12.1991, 25; 1940 transformační zákon

20.FS, 21.1.1992, -; 12 k programu schůze FS

24.1.1992, 7; 362,398 není spokojen s odpovědí na svou interpelaci (T.629)

28.1.1992, 10; 707 volby do FS

30.1.1992, 14; 1229 zpráva K-17

17.2.1992, 5; 1422 k řečnické lhůtě

18.2.1992, -; 1623 k požadavkům p. Marečka

19.2.1992, 14;1785,1814

2008,2059 závěrečná zpráva K-17 + P

15; 2143 stíhání představitelů bývalého režimu,

P + dotaz na generálního prokurátora

21.FS, 3. 3.1992, -; 23,33 k programu - volba generálního

inspektora ozbrojených sil

4. 3.1992, 8; 216 pěstounská péče

4; 340 P - závěrečná zpráva K-17

5. 3.1992, 16; 441 Smlouva s Polskem

6. 3.1992, - ; 645 k programu schůze FS

10. 3.1992, 29; 735 zpráva vlády o STR - 1991 + PN

21.FS,11.3.1992, 37; 835,853 k odpovědi na interpelaci - T.1272,1333

12.3.1992, 29; 1000 k návrhu p. Tomise

21; 1033 telekomunikace + PN

13.3.1992, -; 1156 ke zhodnocení činnosti vlády na 22. schůzi FS

32; 1204 rehabilitace a restituce církví - P

22.FS, 14. 4.1992, -; 51,70,110 k programu schůze FS

16 .4.1992, 7; 537 k hlasování poslanců o PN

22. 4.1992, 21; 947 P - Smlouva se SRN - pojem "Staatsgrenze"

pokr. 21; 1070,1119,

1166 Smlouva se SRN

23. 4.1992, -; 1384 ke stažení svého návrhu T.1370

24. 4.1992, -; 1464 situace v Bosně a Hercegovině - prověření údajů

31; 1480 P - stavební zákon

27. 4.1992, 30; 1539 rozhlasové a televizní vysílání -

dotaz na mpř. vlády Rychetského

28. 4.1992, 36; 1780 P - zákon o rodině

30. 4.1992, -; 2149 k neúčasti poslanců

-; 2199 k hlasování o živnostenském podnikání

SL 3.SL, 5. 2.1991, 1; 7 k dočasnému uvolnění poslanců

z výborů

4.SL,14. 5.1991, -; 14 k programu schůze

8.SL,17. 2.1992, -; 1384 k důvodům odstoupení D. Kroupy

a A. Blažka z komise pro lidská práva

 

 

HUML Ondřej, RNDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - ODS

Členem: VZP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VIP - SL/SN od: 4.SL, 14. 5.1991; 27

Jiné: člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9.1990; 519

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 117 k program. prohlášení vlády ČSFR

6.FS, 18. 9.1990, 13; 245,247,

259,274 k T.66,119

2.10.1990, 26; 674,676 k T.88,152

7.FS, 24.10.1990, 3; 85, 86 interpelace ve věci pohybu

sovětských vojsk na území ČSFR

a jejich odchodu

6; 144 k T.159,214 (malá privatizace)

8.FS, 16.11.1990, 7; 86 k T.204,301

9.FS, 27.11.1990, 5; 212 k odpovědi - T.282

6; 248 dotaz na zahraniční cesty poslanců

10.FS,19.12.1990, 5; 70 k T.19 (SZÚ - 1989)

11.FS, 11. 1.1991, 2; 706 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

13.FS, 19. 2.1991, 9; 511 k T.442,447

(mimosoudní rehabilitace) + PN

14.FS, 3.,5.4.1991,17;1066,1328 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 15. 5.1991,14; 246 poznámka k T.300 (státní svátky)

10; 251 k odpovědi ministra Dobrovského

na interpelaci

16. 5.1991, 9; 427 ke zprávě vlády ČSFR + otázky na

ministra Millera

22. 5.1991, 15; 1033 k hlasování o PN

23. 5.1991, 13; 1258 k hlasování o PN T.525

24. 5.1991, 23; 1470 k T.657 (K-17 lustrace)

30.5.1991, 23; 2001, 2016 k hlasování o pozm. návrzích T.657

16.FS, 12. 7.1991, 26; 1380,

1383 k T.652

17.FS, 1.10.1991, -; 670 doporučení, aby bylo projednávání lustračního zákona přenášeno ČST

2.10.1991, -; 718 k přímému přenosu ČST

16; 896 k lustračnímu zákonu

19.FS, 3.,5.12.1991, 3; 80,157,

411,416 odův. T.921 (životní prostředí)

20.FS, 24. 1.1992, 8; 424 interpelace na ministra Nezvala ve věci lokálního rušení železničních tratí

29. 1.1992, 12; 918 novela velké privatizace + PN

30. 1.1992, -; 981 k projednávání zprávy K-17

12; 1009 k transformačnímu zákonu - velká privatizace - k PN

14; 1216 zpráva K-17

19. 2.1992, pokr. 14; 1917 zpráva K-17

21.FS, 12. 3.1992, 21; 1098 P k PN p. Prokopa (telekomunikace)

22.FS, 24. 4.1992, 31; 1477 stavební zákon + PNPřihlásit/registrovat se do ISP