Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, C

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

 

CEJNEK Rudolf

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: MORS - Jihomoravský kraj

Jiné: rezignace oznámena: 2.P-SL, 3.7.1990, P-FS, 11.7.1990

5.FS, 18. - 20. 7. 1990; 18

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.

Sněmovna: SL

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Bratislava

Jiné: rezignace oznámena: 1.P-SL, 27.6.1990, P- FS, 11.7.1990

5.SL, 18.-20.7.1990; 18

23. 4.1991 jmenován předsedou vlády SR

ČEJKOVÁ Mahulena, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonala: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - OH

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

VIP- SL/SN od: 4.SL, 14.5.1991; 27

Jiné: mpř. VIP - SL/SN od: 17.FS, 4.10.1991; 1235

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9.1990, 14; 186,224 zprav.SL k T.59 (rodič. příspěvek)

8.FS, 16.11.1990, 4; 45 k T.239,288 (uprchlíci)

13.FS, 27. 2.1991, 15; 1430,1437 interpelace ve věci životního prostředí severních Čech

14.FS, 22. 2.1991, 22; 474 ke K-17

16.FS, 9. 7.1991, 19; 849 k ochraně ovzduší

17.FS, 1.10.1001, 21; 597 k živnostenskému zákonu

19.FS, 3.12.1991, 3; 121 životní prostředí

10.12.1991, 12; 584 trestní zákon + PN

21.12.1991, -; 1866 informuje a zdraví děti z Harrachova

21.FS,12. 3.1992, 34; 1078 platy

22.FS, 22. 4.1992, 21; 1132 Smlouva se SRN

23. 4.1992, 24; 1267 zprav. SL k T.1400,1479 (zrušení pracovních kategorií)

28. 4.1992, 27; 1745 vlastnictví k bytům + PN

 

ČERMÁK Július, JUDr.

Sněmovna: SL

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN

Jiné: náhradník za posl. Valka, podal rezignaci 17. 2.1992

(č. usn. P-SL - 87b, č. usn. P-FS - 187 z 17. 2.1992)

 

ČERNÝ Albert

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - OH

Členem: P - FS od: 1.SL, 27.6.1990; 53

do: 4.SL, 31.5.1991; 43

rezignace: 30.5.1991

VBB - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

Jiné: člen ZKO FS pro činnost FBIS

od: 16.FS, 15.7.1991; 1603

Vystoupení:

FS 5.FS, 18.7.1990, 4; 39 k T.13 (k moravským požadavkům)

6.FS, 19.9.1990, 8 389 k bezpečnostní situaci v ČSFR

7; 409,412 zprav. SL k T.25,112

7.FS,24.10.1990, 6; 145 k T.159,214 (malá privatizace)

9.FS, 5.12.1990, 20; 783,795 T.240,289 (celní zákon)

6.12.1990, 21; 936a k T.220

(generální inspektor ozbrojených sil)

11.FS, 9. 1.1991, 1; 286 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 5; 554 ke zprávě K-17

11. 1.1991, 2; 722 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

12.FS, 16. 1.1991, 1,2; 27 ke Stanovisku - Litva, VS

13.FS, 29. 1.1991, 3; 166 k T.156 (jednací řád FS)

14.FS, 20. 3.1991,15; 357 k T.366 (vojenská doktrína)

15.FS, 23. 5.1991,13; 1145 k T.525 (doba nesvobody) + PN

24. 5.1991,23; 1407 k T.657 (K-17)

28., 29. 5.1991, 17; 1528 zprav. SL k T.471,654 (FBIS)

-;1640,1652,

1653-1744 hlasování o pozměňovacích

návrzích

30. 5.1991, 23; 2001 k T.657 (k hlasování o PN)

27; 2040,2041 k T.644 (komise pro činnost K-FS)

28; 2119 k moravské reprezentaci

17.FS, 3.,4.10.1991,16 ;967,1255 k lustračnímu zákonu

8.10.1991, 31; 1524 postihy bývalých funkcionářů

18.FS, 1.11.1991, 16; 597 nespokojenost s odpovědí na T.938

19.FS, 12.12.1991, - ; 939 k hladovce p. Svobody a Ransdorfa

20.,21.12.1991, 31,1717,

1836 STR 1992 + PN

20.FS, 29. 1.1992, 11; 778 vojenské obranné zpravodajství

18. 2.1992, 14; 1879 k činnosti K - FS

SL 1.SL, 27. 6.1990, 9,13; 47,48 k volbě člena P - FS, otázky

3.SL, 5. 2.1991, 2; 16 volba členů do výborů

 

ČERNÝ Jiří, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.190; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - ČSL - Východočeský kraj

PK - KDU

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 22

do: 18.12.1991

VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

do: 18.12.1991

Jiné: rezignace oznámena na FS 17.2.1992

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 93 k program. prohlášení vlády ČSFR

-; 201,202,203 k T.33 (kompetence republik)

6.FS, 17. 9.1990, 5; 110 ke scénáři ekonomické reformy

18. 9.1990,14; 203,205,225 k T.59 + PN

19. 9.1990, 8; 362 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9.1990, 21; 514 k T.29

24; 519,520 k jednání FS

24; 539 dotaz na min. Kořínkovou ohledně finančního zabezpečení polit. stran

2.10.1990, - ; 686 technická záležitost - získání přijatých zákonů

7.FS, 24.,25.10.1990, 6; 172,203 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10.1990, 9; 292,294,296 k T.197 (jednací řád FS) + PN

9.FS, 12.12.1990, 17; 1221, k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10.FS, 19.12.1990, 4; 35,45,46 k T.210 (zákon o strategickém plánování)

 

11.FS, 8.,9. 1.1991, 1; 179,371,

373,375 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 3; 509 k čs. jednotce v Saúdské Arábii

-; 529 k lustracím

5; 539,552,561 ke zprávě K-17, návrh na její termínování

13.FS, 30. 1.1991, 6; 261, 287 k T.299,443 (soudní rehabilitace)+PN

5. 2.1991, - ; 423 k práci VÚP - SL/SN

19.,20.2.1991, 9; 545,802,

819,874 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

21. 2.1991, - ; 916 k iniciativnímu návrhu p. Malého

14.FS, 22. 3.1991, 22; 491,689 ke K-17

3. 4.1991, 17; 983 k zákonu o půdě

15.FS, 21. 5.1991, 16; 725,798 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

24. 5.1991, 23; 1445 k T.656 (K-17 - lustrace)

29. 5.1991, 17; 1763,1768 k dopisu pracovníků FIS

30. 5.1991, - ; 2025 návrh na přestávku

31. 5.1991, - ; 2164,2174 k T.664A (tělovýchova) + PN

16.FS, 8. 7.1991, 16,17; 683 k T.677,678 (soudy, soudci, ústava - změna) + PN

11. 7.1991, - ; 1265 dohodovací řízení k T.676

15. 7.1991, 4; 1558,1563 k T.762 - sociální zabezpečení, vyjádření k min. Millerovi

pokr. 4; 1595 odst. 7 - sociální zabezpečení

16. 7.1991, -; 1621 k volbám člena do ZKO FS pro FBIS

pokr.17;1643 k T.769 (ústava - změny)

pokr.16;1693 k T.730 (soudy a soudci) + PN

18. 7.1991,35;2022,2023,

2025,2027 k průběhu volby členů FBIS

a generálního inspektora ozbr. sil

19. 7.1991, - ;2268 k volební komisi

17.FS, 26. 9.1991, 3;168,191,260 PN - k mimosoudním rehabilitacím

1.10.1991, 21; 580 PN - k živnostenskému zákonu

17; 671 sdružování v politických stranách - hospodaření

3.10.1991, 16; 1053,1056 k lustračnímu zákonu

18.FS, 30.,31.10.1991, 4; 323,

507,532 občanský zákoník

31.10.1991, 6; 425 obchodní zákoník

5.11.1991, - ; 686 dotaz, proč se neprojednává obchodní zákoník

12.11.1991,23;1425 vánoční příspěvek dětem

 

 

ČIČ Milan, akad.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: P - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 45

VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: předseda VÚP - SL

od: 1.SL, 27. 6.1990; 41

do: 4.SL, 31. 5.1991; 35

(rezignace 25.4.1991)

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6.1990, 1; 25 k volbě funkcionářů FS

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 90 k programovému prohlášení vlády ČSFR

-; 206 k T.33 (národy - kompetence)

5.FS, 20. 7.1990,16; 203 k T.38 (kompetence soudů)

6.FS, 17. 9.1990, 5; 110 ke scénáři ekonomické reformy

18. 9.1990, 4; 205 k T.59 + návrh na svolání výborů

-; 212 k programu jednání FS

13; 277 k hlasování a jednání

19. 9.1990, 8; 314 k bezpečnostní situaci v ČSFR

9; 420,423,425 k T.14,116

10; 441 k T.26,109

20. 9.1990, 6; 466 k T.65,115

2.10.1990,26; 625 odův. návrhu zákona T.88,152 (zmírnění následků majetkových křivd)

7.FS, 23.10.1990, - ; 7 k programu schůze FS

24.10.1990, 3; 47 úprava návrhu usnesení p. Zemana

6; 159,215 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10.1990,10; 327,332,334 ke Slavkovské deklaraci - PN

9.FS, 11.12.1990,17; 1097 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 8. 1.1991, 1; 87 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 4; 608,631 lustrace - postup

12.FS, 16. 1.1991, 4; 59,61,64,67 zprav. SL k T.408

(Dohoda se Saúdskou Arábií)

13.FS, 20. 2.1992, 9; 747 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

27. 2.1991, - ; 1394 k novinovým článkům

14.FS, 22.,26.3.1991, 22; 498,635 ke K-17

27. 3.1991, 18; 793 k T.491 (náprava křivd) + PN

5. 4.1991, 17; 1242 k zákonu o půdě (k PN)

15.FS, 29. 5.1991, 17; 1644 k FBIS

30. 5.1991, - ; 2137 k programu schůze

16.FS, 8. 7.1991, 13; 805 ke zprávě o stavu kriminality

12. 7.1991, - ; 1371 k zásadám lustračního zákona

16.,18.7.1991, 23; 1794,2061 referendum + PN

-; 2156 k návrhům p. Romana a Vilda

18. 7.1991, 35; 2011 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

19. 7.1991, 16; 2220 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 27. 9.1991, 11; 450 zprav. SL k T.742,838

(kárná odpovědnost soudců)

9.10.1991, 24; 1596 k návrhu na vyhlášení referenda

19.FS, 10.,11.12.1991, 12; 556,739,

741,759,

765,868 zprav. SL k T.1002,1064 (trestní zákon)

13; 652 zprav. SL k T.984,1065

(trestní řád, státní tajemství)

11.12.1991, 7; 811 civilní služba

18.12.1991, 23; 1328 k účinnosti navrhovaného zákona

19.12.1991, 25; 1455 transformační zákon

20.12.1991, 31; 1734 STR-1992

21.FS, 4. 3.1992, 4; 295 závěrečná zpráva K-17

10. 3.1992, - ; 696, 699 úst. zákon č.143/1968 Sb. - volební období

22.FS, 23. 4.1992, 29; 1350,1351 P - k hlasování - výklad

24. 4.1992, 34; 1407 zápisy k nemovitostem

27. 4.1992, 41; 1634,1652 zprav. SL k T.1318,1477

(mimosoudní rehabilitace)

29. 4.1992, pokr. 41; 2055,

2062 hlasování o T.1318,1477

SL 1.SL, 27. 6.1990, 5; 22, 23 představuje se SL

 

 

ČIČMANEC Pavel, doc. RNDr., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Východoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 4

 

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 122 k program. prohlášení vlády ČSFR, problém Gabčíkovo - Nagymarosz

-; 164 FP k vystoupení p. Morice

7.FS, 23.10.1990, - ; 9 k programu FS - T.151,199

8.FS, 16.11.1990, - ; 6 k programu FS - T.204,236

6; 63, 67 k T.151,293 (zákon o metrologii)

7; 80, 87 k T.204,301 + PN

8; 102,106 zprav. SL k T.236,302

(SSM - vrácení majetku)

9.FS, 26.11.1990, 2; 68 k T.224,308 (školský zákon)

28.11.1990, 10; 352 k T.237,303 - prezence poslanců

5.12.1990, 12; 633 k T.261,327 (zákoník práce)

11.FS, 8.,9.1.1991, 1; 147,239 k T.330,331,392 (LZLP)

+ doplňovací návrh

10.1.1991, 4; 570,573,617 lustrace - postup

13.FS, 21.2.1991, 10; 1010 k velké privatizaci

14.FS, 20.3.1991, 9; 228,262,263 zprav. SL k T.256,465,520

(vymezení působnosti)

16.FS, 3. 7.1991, 7; 403 k T.676 (majetek řádů a kongregací)

15. 7.1991, 4; 1560,1564 k T.762 (sociální zabezpečení)

17.FS, 27. 9.1991, 26; 488,498 k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

1.10.1991,17; 645,660 sdružování v politických stranách

18.FS, 29.,30.10.1991, 2; 139,187 k rozhlasovému a TV vysílání

31.10.1991, 4; 516 občanský zákoník - k PN

1.11.1991, 17; 647 k vystoupení p. Bláhy

-; 662 k vystoupení p. Vilda

6.,7.11.1991, 7; 897,944 Ústavní soud - organizace

12.11.1991, 23; 1381 vánoční příspěvek dětem

19.FS, 3.12.1991, 3; 150 životní prostředí

11.12.1991, 7; 848 civilní služba

18.,19.12.1991,30; 1353

1401 čte výsledky tajné volby kandidátů

na soudce ÚS

20.12.1991, 31; 1612,1742 zprav. VSK-SL k T.1118,1153 (STR - 1992) 

21.FS, 3. 3.1992, 2; 101,139 zprav. SL k T.1231,1311

(zvýšení důchodů)

4. 3.1992, 10; 263 pobyt cizinců + PN

12. 3.1992, 34; 1080 platy

22.FS, 27. 4.1992, 30; 1522,1529,

1587 zprav. SL k T.1416,1417,1420,1484 (rozhlas, televize)

28. 4.1992, pokr. 9; 1827, 1837, daň z příjmuPřihlásit/registrovat se do ISP