Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, G

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

GEBAS Jaromír, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Východočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 14.FS, 26. 3.1991, 22; 560 ke K-17

22.FS, 27. 4.1992, 37; 1568 zákon o ovzduší

 

 

 

GYIMESI Juraj, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: ES WMK - Východoslovenský kraj

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

do: 27.3.1991

Jiné: rezignace 27.3.1991

 

Vystoupení:

FS 6.FS, 2.10.1990, 26; 655 k T.88,152

8.FS, 16.11.1990, 6; 64 k T.151,293 (zákon o meteorologii)

9.FS, 26.11.1991, 2; 95 k T.224,308 (školský zákon)

10.FS, 19.12.1990, 1; 8 k situaci na knižním trhu

a v polygrafii

11.FS, 9. 1.1991, 1; 449 k hlasování MKDH - K

(k T.330,331, 392 - LZLP)

13.FS, 27. 2.1991,15;1473 k MU a návrh na zřízení komise prolidská práva menšin

14.FS, 20. 3.1991, 9; 240 k T.256,465,520 + PN

 

 

GÜRTLER Štefan

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - OH

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6.1990, 1; 23 k volbě funkcionářů FS

5.FS, 20. 7.1990,18; 241 k T.35

6.FS, 19. 9.1990, 8; 346 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9.1990, 6; 463 k T.65,115 (soudci)

6.12.1990,21; 933a k T.220

(generální inspektor ozbrojených sil)

14.FS, 20. 3.1991, 9; 249 k T.265,465,520 (+ PN)

26. 3.1991,22; 692 ke K-17

5. 4.1991,17;1319 k zákonu o půdě (k PN)

15.FS, 22. 5.1991,20; 927 k T.630,638,639 (STR - I.Q. 1991)

23. 5.1991,13;1206 k T.525 (doba nesvobody)

30. 5.1991,28;2106 k T.655 (Ústava ČSFR)

16.FS, 11. 7.1991,34;1230 zprav. SL k T.716

(půjčka FS - dohoda)

20.FS, 30. 1.1992, - ; 988 k odtajnění materiálů K-17

19. 2.1992,14;1973 K-17 - zpráva

21.FS, 12.,13.3.1992, 34; 1057,

1118 zprav. SL k T.1309,1389 (platy)

22.FS, 22. 4.1992,21;1124 Smlouva se SRN

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP