Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, K

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

KAČER Jan

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - OH

Členem: SK - SL od:1.SL, 27. 6.1990; 44

 

Vystoupení:

FS 7. FS, 30.10.1990, 8; 319 k T. 211 (náprava majetkových křivd)

13. FS, 20. 2.1991, 9; 647 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

14. FS, 26. 3.1991,22; 619 ke K - 17

17. FS, 24. 9.1991, -; 25 k programu - prováděcí zákon o referendu

20. FS, 17. 2.1992, -;1390 ke komisi pro lidská práva

5;1482 čs. federace - změny ústav. zákona

 

KAKAČKA Josef

Sněmovna: SL Slib vykonal: 5.FS, 18. 7.1990;17

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Středoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VH - SL od: 5.FS, 18. 7.1990;22

Vystoupení:

FS 6. FS, 18. 9.1990,14; 200 k T.59

20. 9.1990,24; 534 k pohraničnímu styku

1.10.1990,25; 583 k malému pohraničnímu styku

9. FS, 27.11.1990, 5; 205 k diskusi

(vztahy Čechy - Slovensko - Morava)

6; 234 dotaz na výstavbu komunikace

Orava - Kysuce

12. FS, 16. 1.1991,1,2; 19 návrh na uctění památky obětí v Litvě

13. FS, 29. 1.1991, 1; 60 k T.424,441 (důchody)

20. 2.1991, 9; 863,865 k hlasovacímu zařízení

14. FS, 19. 3.1991, -; 51 k programu - k T.17

20. 3.1991,15; 351 k T.366 (vojenská doktrína)

26. 3.1991,22; 750 ke K - 17, k PN

3.,5.4.1991,17; 1101,1203 k zákonu o půdě

16. FS, 3. 7. 1991,6; 362 k T.649,719 (svoboda náboženství)

7; 415 k T.676 (majetek řádů a kongregací)

17. FS, 27.9.1991,26 500,502,508 FP - situace Gabčíkovo-Nagymarosz

4.10.1991,12,13,14; 1235 čte výsledky voleb

8.10.1991,14; 1495 oznamuje výsledek volby generálního inspektora ozbrojených sil

18. FS, 7.11.1991, 8; 971,975 oznamuje výsledky volby kandidátů na soudce ÚS a člena P - FS

8; 1081,1084 oznamuje výsledky II. kola volby kandidátů na soudce ÚS

12.11.1991,23; 1386,1402 vánoční příspěvek dětem

18.FS, 12.11.1991, pokr.8; 1430 oznamuje výsledky III. kola volby

kandidátů na soudce ÚS

-; 1434,1446 k volbě kandidátů na soudce ÚS

13.11.1991, 11; 1693 referendum - otázky

pokr. 23; 1757,1760 vánoční příspěvek

21.FS, 4. 3.1992, 6; 283 sděluje výsledky I. kola volby členů FR pro rozhlasové a TV vysílání

6; 370 sděluje výsledky II.kola volby členů

FR pro rozhlasové a TV vysílání

11. 3.1992, 6; 856 sděluje výsledky volby předsedy FR pro rozhlasové a TV vysílání

12. 3.1992, 29; 933 P - STR - 1991 - I - IV.Q.

6; 959 informace o volbě místopředsedy FR

pro rozhlasové a TV vysílání

6; 961 sděluje výsledky volby místopředsedy FR pro rozhlasové a TV vysílání

13. 3.1992, -; 1115 oznamuje výsledky voleb do P-FS a předsedy VBB - SL (za SL)

32; 1251 restituce a rehabilitace církví

SL 8. SL,17. 2.1992, 4; 1457 vyhlášení voleb funkcionářů SL

18. 2.1992, 5; 1708 seznamuje s volbou členů P - FS

9. SL,13. 3.1992, 2,3; 27 seznamuje s volbou členů P - FS a s volbou předsedy VBB - SL

 

KAPUSTA Marián

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Západoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;22

VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;44

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5.1991;2046

člen komise pro hlasovací zař. od: 15.FS, 30. 5.1991;2046

Vystoupení:

FS 5. FS, 20. 7.1990,18; 245, 248 k T.35 + interpelace na předsedu vlády ČSFR Čalfu ve věci Tiso

9. FS, 12.12.1990,17; 1210,1221 k T.315,316,369

(čs federace - kompetence)

11. FS, 8. 1.1991, 1; 198 k T.330,331,392 (LZLP)

13. FS,29. 1.1991, -; 22 k programu

16. FS,17. 7.1991, 23; 1897 referendum

22. FS,14. 4.1992, 3; 161 restituce a rehabilitace církví

30. 4.1992,47; 2127 československé dráhy

-; 2173 návrh na přerušení rozpravy

 

KAVAN Jan, B.Sc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - neevidovaný

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990,44

Vystoupení:

FS 9. FS, 5.12.1990,12; 642 k T.261,327 (zákoník práce)

10. FS,19.12.1990, 4; 42 k T.210

(zákon o strategickém plánování)

11. FS, 8. 1.1991, 1; 134 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

14. FS, 22. 3.1991,22; 434 ke K - 17

15. FS, 24. 5.1991,23; 1380 žádá o prodloužení svého vystoupení

- ; 1382 k T.656 (K - 17)

17. FS, 3.10.1991,16; 1067 k lustračnímu zákonu

20. FS, 18.,19.2.1992,14; 1811,

1846,2024,2039 K - 17 zpráva

 

KESSLER Zdeněk, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - ODS

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990;53 do: 31.1.1992

P - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;45 do: 31.1.1992

VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;19(29) do: 31.1.1992

VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;44 do: 31.1.1992

Jiné: ověřovatel P - SL - do: 31. 1.1992

předseda VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990,19 do: 31. 1.1992

člen Komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS,18. 9.1990;179 do: 31. 1.1992

rezignace k 31.1.1992 - jmenován soudcem Ústavního soudu ČSFR

Vystoupení:

FS 5. FS, 18.-20.7.1990,2; 18 ověření platnosti volby posl. SL

7. FS, 30.10.1990, 8; 309,322 zprav. SL k T.211

(náprava majetkových křivd)

8. FS, 16.11.1990, 7; 74,90,92,

93,94,96, zprav. SL k T.204

(vrácení majetku KSČ)

9. FS, 27.11.1990, 3; 110 zprav. SL k T.234,310 (ceny)

13.12.1990,18;1309,

1342-1362 zprav. SL k T.231, 324

rozpočtová pravidla

13. FS, 30. 1.1991, 6; 232,276 odův. vlád. náv. zákonaT.299,443

(soudní rehabilitace)

20. 2.1991, 9; 623,736 k T.442,477 (mimosoudní rehab.)+ PN

14. FS, 19. 3.1991, -; 34 k programu - b.21

26. 3.1991,22; 638 ke K - 17

15. FS, 21. 5.1991,16; 685 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

31. 5.1991, -; 2182 informace ze schůze SL o změnách ve výborech

16. FS, 8. 7.1991,18; 720,743,764, zprav. SL k T.675,746 (zákon o bankrotu)

15. 7.1991, -; 1607 řídí schůzi FS

16. 7.1991, -; 1771 k dohodovacímu řízení k T.730

19. 7.1991,16; 2216 k T.730 (soudy a soudci)

18. FS, 30.10.1991, 3; 209 zprav. SL k T.820

(Úmluva - investice)

5.11.1991, -; 670 ověření platnosti slibu posl. SL

6.11.1991, 7; 889 zprav. SL k T.859,972

(Ústavní soud - organizace)

8.11.1991,14; 1236 vývoj ekonomiky

19. FS, 10.12.1991,14; 684 zprav. SL k T.898,1060

(nebytové prostory)

18.12.1991,32; 1343 zprav. SL k T.1112,1141

(malá privatizace)

20. FS, 22. 1.1992, 5; 172 odův. T.1071A,1212

(změna zákona č.143/1968)

SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 21 představuje se SL

6; 29 zpráva př. VMI - SL k ověření voleb poslanců SL

2. SL, 22.10.1990, 1; 6 zpráva př. VMI - SL k ověření volby poslance Bláhy

5; 26 zpráva př. VMI - SL k imunit. záležitosti posl. Šepetky

 

3. SL, 5. 2.1991, 4; 20 odův. návrhu na odvolání

člena P - FS p. Bárty

19. 2.1991, -; 29 ověření platnosti volby p. Kukučky

4. SL, 14. 5.1991, 1; 17 ověření platnosti volby

p. L. M.Molnára

31. 5.1991, -; - řídí schůzi SL - volba členů výborů, př. výborů, a členů P - FS, organ. pokyny

6. SL, 7.11.1991, 3; 13 odův. zařazení posl. Floriána do VH

7. SL, 3.12.1991, 1; 7 zpráva př. VMI - SL k ověření platnosti volby posl. SL

 

KINCL Jiří, JUDr. Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Severočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení

FS 7. FS, 24.10.1990, 6; 149 k T.159,214 (malá privatizace)

9. FS, 4.12.1990,13; 442 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

11; 552 k T.260,326 (kolek. vyjednávání) + PN

13.12.1990,18; 1314 k T.231,324

(rozpočtová pravidla) + PN

19; 1399 k T.110,292 (strateg. plánování) + PN

13. FS, 21. 2.1991,10; 1017 k velké privatizaci

15. FS, 16.,21. 5.1991,9; 380,824 ke zprávě vlády ČSFR + PN

16. FS, 8. 7.1991,16,17; 701 k T.677,678

(soudy, soudci, ústava - změny) + PN

17. FS, 1.10.1991,21; 557 k živnostenskému zákonu

18. FS, 8.11.1991,14; 1224,1231 vývoj ekonomiky

12.11.1991,19; 1316,1330 zprav. SL k T.975,1008 (FFNM - volba

dozorčí rady a členů prezidia)

19. FS, 20.12.1991,31; 1648 STR - 92

20. FS, 29.,30.1.1992,12; 921,998,

1002,1042 novela velké privatizace + PN

21.FS, 5. 3.1992,28;516,520,523 plán činnosti FMK - 1. pololetí 1992 + PN

12. 3.1992,29; 896,965 STR - 91 - I - IV.Q + PN

22. FS, 15. 4.1992, 6; 280 soustava daní

7; 336 daň z přidané hodnoty

21. 4.1992,11; 702 investiční společnosti a fondy + PN

22. 4.1992,21; 1161,1182 Smlouva se SRN

 

KLADIVO Aleš

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HDS - SMS - Jihomoravský kraj

PK - HDS - SMS - II.

Členem: VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;44

Vystoupení:

FS 14. FS, 26. 3.1991,22; 593 ke K - 17

16. FS, 19. 7.1991, -; 2290 čte výsledky I. kola volby

předsedy ZKO FS pro FBIS

21. FS, 5. 3.1991, 6; 486 čte výsledky III. kola volby členů FR pro rozhlasové a TV vysílání

22. FS, 21. 4.1992,22; 862 zprav. SL k T.1305 (Úmluva -

protizákoné činy - námořní plavba)

22. 4.1992,21; 1136 Smlouva se SRN

 

 

 

KLAUS Václav, Ing., CSc.

Sněmvna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - ODS

Jiné: ministr financí ČSFR

Vystoupení:

FS 6. FS, 17. 9.1990, 5; 86 k vystoupení zprav. SN p. Zemana

13. FS, 20. 2.1991, 9; 796 k T.442 (ke zpravodajům SL,SN)

22. 2.1991,10; 1084 k velké privatizaci + PN

18. FS, 29.10.1991, -, 8,19 k programu schůze - dozorčí

rada FFNM, k návrhu p. Tahyho

21. FS, 10. 3.1992,29; 749 PN ke STR - 1991 (využití přebytku)

22. FS, 16. 4.1992, 9; 504,532,

537 P - daň z příjmu, k hlasování o PN

SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 27 k problematice představování se

 

 

 

 

 

 

KŇAŽKO Milan

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VBB - SL od: 1. SL, 27. 6.1990;44

do: 3. SL, 5. 2.1991;25

VSK - SL od: 5. SL, 4.10.1991;26

Jiné: ministr vlády SR

Vystoupení:

FS 9. FS, 11.12.1990,17; 1117 reakce na zprávu p. Malého

12.12.1990, -; 1164 k T.315,316,369

(čs.federace - kompetence)

 

 

KOCÁB Michael

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - NOF

Členem: P - FS od: 4.SL, 31. 5.1991;47, do: 22.10.1991

VBB - SL od: 1.SL, 7. 6.1990;44

do: 7.SL, 3.12.1991; 7

Jiné: předseda komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20.9.1990; 519

předseda PK - NOF

místopředseda čs. skupiny MÚ

rezignace na funkci poslance 17.9.1991 (otevřený dopis

předsedovi FS), přijata FS 22.10.1991, oznámena

na 7.SL 3.12.1991 - náhradník St. Marek od 3.12.1991

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990,1;188 k T.33 (sdělovací prostředky)

12. FS, 16. 1.1991, 3; 42 předkládá informaci o návštěvě poslanců Nejvyššího sovětu v Praze

-; 45 předkládá informaci o čs. voj. jednotce v Perském zálivu

13. FS, 31. 1.1991, -; 396 k situaci v Perském zálivu

16. FS, 2. 7.1991, 2; 70,101,

103,106 odův. T.736,737

(zpráva o odsunu sovětských vojsk) odpovědi na dotazy poslanců

SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 25 k volbě předsedů výborů SL

 

 

KOMÁREK Valtr, doc. Ing. Dr., Sc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1. SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - SDO

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

rez. 30. 5.1991

do: 4.SL, 31. 5.1991; 35

P - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 45

VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: předseda VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 41

Vystoupení:

FS 9. FS, 5.12.1990,12; 674 k T. 261,327 (zákoník práce)

6.12.1990,26; 900a k T. 340 (malá privatizace)

12.12.1990,17; 1201 k T. 315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.12.1990,19; 1403 k T.110,292 (strategické plánování)

10. FS, 19.12.1990, 4; 39 k T.210

(zákon o strategickém plánování)

11. FS, 10. 1.1991, 3; 522 ke Stanovisku VZ - SL/SN

12. FS, 16. 1.1991, 1,2; 14 ke Stanovisku FS - LITVA, VS

15. FS, 16. 5.1991 9; 409 ke zprávě vlády ČSFR

22. 5.1991,20; 878,928 k T.630,638,639 (STR - 1Q91)

16. FS, 2. 8.1991, -; 21 k programu - zpráva MU

17. FS, 27. 9.1991,15; 378 k plnění STR - 1991 (1. pololetí)

18. FS, 8.11.1991,14; 1136,1194 vývoj ekonomiky

19. FS, 20.12.1991,31; 1637 STR - 1992

21. FS, 12. 3.1992,29; 881 STR - 1991 - I. - IV.Q.

SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 23,26 představuje se SL,

doplňuje údaje

 

 

KONEČNÝ Jindřich, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

PK - OH

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;22

VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;44

Vystoupení:

FS 5. FS, 19. 7.1990, -; 182 k účasti poslanců na zasedání

6. FS, 1.10.1990,24, 601 interpelace ohledně 3. odboje

7. FS, 23.10.1990, -; 13 odpověď na připomínku posl. Buriana

8. FS, 16.11.1990, 4, 43 k T.239,288 a odpověď p. Šlápotovi

5, 57 obhajoba předsedy SL p. Battěka

9. FS, 5.12.1990,14, 810,813 zpráv. k T. 246,312

(zboží a technologie)

12.12.1990,17; 1154 k T. 315,316,369

(čs.federace - kompetence)

13. FS, 31. 1.1991,13; 359 k T.366 (vojenská doktrína) + PN

14. FS, 19. 3.1991, -; 15 k programu - hraniční přechody

3. 4.1991,17; 1155 k zákonu o půdě

15. FS, 16. 5.1991, 9; 427 ke zprávě vlády ČSFR

16. FS, 10. 7.1991,20; 1058 k T.666 (uprchlíci)

12. 7.1991,27; 1486 interpelace - pohraničí

19. 7.1991,16; 2247 poznámka - soudy a soudci

17. FS, 2.10.1991, -; 724 k činnosti skrutátorů

3.10.1991,16; 840,

921,1084 zpráv. SL k T. 841 (lustrační zákon)

4.10.1991,16; 1246,1249,

1261,1302,

1314,1383 zpráv. SL k T. 841 (lustrační zákon)

18. FS, 31.10.1991, 6; 454 obchodní zákoník

19. FS, 5.12.1991, 5; 328 k zahraniční politice ČSFR

10.12.1991,12; 586,760 trestní zákon + PN

20. FS, 24. 1.1992, 7; 371 Smlouva se SRN - pojem hranice

-; 410 k odovědi na interpelaci T.1102

8; 417 interpelace na vládu ČSFR ve věci rušení železničních tratí

22. FS, 22. 4.1992, 2; 960,1045,

1053,1114,

1177,1183 zprav. SL k T. 1373

(Smlouva se SRN)

 

 

KONEČNÝ Pavel

Sněmovna: SL Slib vykonal:1.SL, 27. 6.1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - Severomoravský kraj

PK - (HSD - SMS - I.)

Členem: VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5.1991;2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 5.1991;2046

Vystoupení:

FS 6. FS, 1.10.1990,24, 609 podpora požadavku posl. Kříže

9. FS, 26.11.1990, -; 8 k programu schůze + PN

11.12.1990,17,1065 k T. 315,316,369

(čs.fedearace - kompetence)

12.12.1990, -;1293 informace o programu FS

11. FS, 10. 1.1991, 5; 548 k hlasování o zprávě K -17

11. 1.1991, 2; 660,747 zpráv.SL k T.156,328

(jednací řád FS)

13. FS, 29. 1.1991, 3; 101-176 zpráv.SL k T.156,328

(jednací řád FS)

20. 2.1991, 9; 865 k hlasovacímu zařízení

26. 2.1991,10;1992,1196,

1197,1264 k velké privatizaci, k hlasování

27. 2.1991,14;1402 k územnímu budování ČSFR

14. FS, 19. 3.1991, -; 12,41,43 k programu schůze, k hlasovacímu

zařízení

10;143,148-154 zprav. SL k T. 229,518 (KPR)

26. 3.1991,22; 721 ke K - 17 - hlasování

15. FS, 14. 5.1991, -;15,16 k programu

-; 20,21 návrh na zřízení Komise pro práci Kanceláře FS

-; 27 k návrhu p. Bendy

15. 5.1991,14; 230 k T . 300, 620 (státní svátky)

22. 5.1991,26;1053 odův. T. 570 (hraniční přechody)

23.,30.5.1991,25;1298,1306,

1316,2048, 2051,

2052, 2057,2059 odův. T. 489, 586 (hlasovací zařízení)

29.5.1991,23; 1804 k T. 657A (K - 17)

30.5.1991,27; 2036,2042,2043, odův. T. 644 (ustavení komise pro činnost K-FS)

17. FS, 1.10.1991,21; 565 k živnostenskému zákonu + PN

-; 605 ke sčítacímu zařízení ve FS

18. FS, 12.,13.11.1991, -;1460,1483,

1545,1547 zprav. SL k T.517A (doba nesvobody)

19. FS, 6.12.1991, 9; 481 zprav. SN -T.927,1061(hosp. zákoník)

20. FS, 24. 1.1992, 7; 362 k odpovědi na svou interpelaci - T.938

28.-29.1.1992,10; 637,657,

715, 733,742 zprav. SL k T.1074,1208

(volby do FS) + PN

21. FS, 4. 3.1992, 11; 253 zprav. SL k T.1264,1326(vojen. soudy)

10; 264 pobyt cizinců + PN

22. FS, 15. 4.1992, 5; 222, 246 zprav. SL k T.1410,1492

(kompetence, daně)

30. 4.1992,35,2100,2159 zprav.SL k T.1454,1531

(jednací řád FS a KPR)

SL 3. SL, 5. 2.1991, 1, 8 k uvolnění poslanců z výborů SL

 

 

KOPŘIVA Tomáš, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - ODS

Členem: VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 7. FS, 24.,25.10.1990,6;111,167,212, zprav. SL k T.159,214 (malá privatizace)

9. FS, 27.11.1990, 7,8; 303 zprav. SL k T.181,182

(volba soudců NS, vojenských soudů)

11.12.1990, 17; 1121 k T.315,316,369 (čs.federace - kompetence) + PN

11. FS, 8. 1.1991, -; 9 k programu schůze - lustrace

13. FS, 30. 1.1991, 5; 228 zprav.SL k T.298(smlouva s Kanadou)

22. 2.1991,10; 1105 k velké privatizaci

26. 2.1991, -; 1125 ke stavu prezence ve slov. části SN

27. 2.1991,11; 1310 k Ústavnímu soudu ČSFR + PN

14. FS, 20. 3.1991,14; 289 zprav. SL k T.478

(vojenští soudci - zproštění funkcí)

22.,26.3.1991,22; 533,539 ke K - 17, k PN

27. 3. 1991,18; 791,

813-825 zprav. SL k T.491 (náprava křivd)

5. 4.1991,17; 1451 k zákonu o půdě (k PN)

15. FS, 24. 5.1991,23; 1401 k T.657 (K - 17) - TP

28. 5.1991,17; 1542,1684 k T.471,654 (FBIS) + PN

16. FS, 3. 7.1991, 6; 364 k T.649,719(svob. náboženství) + PN

10. 7.1991,20; 1056 zprav. SL k T.666 (uprchlíci)

17. 7.1991,DP;1918,1985 zprav. SL k T.752,772

(novela malé privatizace)

18. 7.1991,DP;2120,2123 podpora žádosti předsedy

vlády ČSFR M.Čalfy

35; 2017 k volbě generálního inspektora

ozbrojených sil

17. FS,1.,2.10.1991,17; 617,780,

788,790,811 zprav. Sl k T.503,878

(sdružování v politických stranách)

3.10.1991,16; 1001 k lustračnímu zákonu

19; 1142,1145 zprav. SL k T.752,772

(novela malé privatizace)

4.10.1991, pokr.16;1273,

1292,1304 k lustračnímu zákonu

18. FS, 13.11.1991,11; 1568,1685,

1735 zprav.Sl k T.860 (referendum - otázky)

19. FS, 6.12.1991, 8; 468, 472 FFNM, prezidium, dozorčí rada

20. FS, 21. 1.1992, -; 19 k programu schůze

4; 144 k přijímaní ústavy - porada klubů

22. 1.1992, 5; 204 čs. federace - změna zákona + PN

28. 1.1992,10; 686 volby do FS

17. 2.1992,18; 1525,1568 kuponová privatizace

, 18. 2.1992, pokr. 5; 1689,

1695 čs. federace - změna úst. zákona

19. 2.1992,14; 1896,2002 K - 17 - zpráva - P

21. FS, 4. 3.1992, 4; 333 k Listině základních lidských

práv a svobod

6. 3.1992, 3; 546 zprav. SL k T.1253,1366

(změna úst. zák. č. 143/1968 Sb.)

27; 573 zprav. SL k T.1257,1343

(mimosoudní rehabilitace)

22. FS,15. 4.1992, 5; 225 kompetence - daně

22. 4.1992, -; 1204 k dohodovacímu řízení

29. 4.1992,42; 1939,1942 zprav. SL k T.1319,1465

(informační systémy)

41; 2079 P - k hlasování o PN k mimosoudním rehabilitacím

SL 3. SL, 5. 2.1991, 2; 18 volba členů výborů

4; 23 návrh na odvolání p. Bárty z VÚP

 

KORMAN Miroslav, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 5.FS, 18. 7.1990;17

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: B - Středoslovenský kraj (KSČS)

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VBB - SL od: 5.FS, 18. 7.1990;22

Vystoupení:

FS 6. FS, 1.10.1990,24; 594 ocenění odpovědi ministra Vacka

14. FS, 20. 3.1991,15; 305 k T.366 (vojenská doktrína)

15. FS, 28. 5.1991,17; 1569,

1671 k T.471,654 (FBIS) + PN

29. 5.1991,11; 1824 interpelace na ministra obrany

ohledně čs. armády

16. FS, 8. 7.1991,13; 810 ke zprávě o stavu kriminality + PN

12. 7.1991,27; 1473 interpelace (církve, armáda)

18. FS, 1.11.1991,16; 610 nespokojen s odpovědí na T.941

-; 612 k poznámce p. Világiho

17; 643 interpelace na ministra Nezvala

ve věci železniční techniky

19. FS, 11.12.1991, 7; 805 civilní služba

22. FS, 23. 4.1992, 29; 1328,

1348 zprav. SL k T.1010,1457

(federální železniční policie)

 

 

KOS Jaroslav, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Severomoravský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: ověřovatel SL od: 1.SL, 27. 6.1990;50 do března 1991

Vystoupení:

FS 15. FS, 17. 5.1991,19; 559 zprav. SL k T.562

(Dohody o investicích)

21. FS, 12. 3.1992,31; 953 zprav. SL k T.1210

(ochrana investic - dohody)

13. 3.1992,32; 1234 restituce a rehabilitace církví

 

 

KOVÁČ Ladislav

Sněmovna: SL

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Zápodoslovenský kraj

Jiné: rezignace oznámena: 1.SL, 27. 6.1990

P - FS, 11. 7.1990, usn.6

5.FS, 18.-20. 7.1990;18

KOVÁČ Michal, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 9

do: 10.FS, 19.12.1990;19

VH - SL od: 5.SL, 4.10.1991;26

Vystoupení:

FS 9. FS, 5.12.1990,12; 701 k T.261,327 (zákoník práce)

11.,12. 12.1990,17; 1102,

1220 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

19. FS, 21.12.1991,25; 1902,1939 transformační zákon

 

 

KOVÁŘ Jiří, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 4.FS, 10. 7.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj (ODS)

PK - ODS

Členem: VÚP - SL od: 1.SL, 10. 7.1990;6

Jiné: př. VÚP - SL od: 4.SL, 31. 5.1991;42

Vystoupení:

FS 6. FS, 1.10.1990,24; 586 interpelace na ministra Vacka

ve věci ČSA

2.10.1990,26; 629,643,655,

666,667,670,671,

676,679,682,684 spol. zprav. SL k T.88,152 - návrh

zákona (zmírnění majetkových křivd)

 

7. FS, 24.10.1990, 3; 99 k T.194

9. FS, 6.12.1990,26; 880a, 910a k T.340 (malá privatizace)

21; 923a,

929a-954a zprav. SL k T.222

(generální inspektor ozbrojených sil)

14. FS, 26. 3.1991,22; 721,725,728 ke K - 17 - usnesení

 

 

KREJCAR Miloš, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - SMS - Jihomoravský kraj

PK - (HSD - SMS - I.)

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;22

VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;44

dočasně uvolněn 3.SL, 5. 2.1991; 7

do: 9.SL,12. 3.1992;17

Jiné: člen Komise 17.11.1989 od: 6.FS, 20. 9.1990;16

do: 9.SL,12. 3.1992;17

Vystoupení:

FS 11. FS, 8.,9. 1.1991, 1; 218 k T.330,331,392 (LZLP)

19. FS, 10. 12. 1991,12; 623 trestní zákon

22. FS, 22. 4.1992,21;1159 P - Smlouva se SRN

 

 

KROUPA Daniel

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - ODA - Praha

PK - ODA

Členem: P - FS od: 4.SL, 31. 5.1991; 47

VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen Komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18. 9.1990; 179

člen Komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2035

 

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990, 1; 12 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

-; 178 k T.33 (fond národního jmění) + PN

5. FS, 19. 7.1990, 8; 140 k T.1,34

6. FS, 17. 9.1990, 5; 140,143,

149, 150,152 seznámení s návrhem usnesení FS

ke scénáři ekonomické reformy

20. 9.1990,21; 492 k T.29 (obsazení komise)

2.10.1990,25; 726 k T. 46 a 78

7. FS, 23.10.1990, 1; 17 podpora návrhu p. prezidenta

24.10.1990, 3; 40 reakce na interpelaci p. Andělové

25.10.1990, 4; 239 hodnocení let 1948 -1989 a návrh usnesení k převedení archiválií KSČ do státního archívu

7. FS, 30.10.1990, -; 259 podpora Slavkovské deklaraci

4; 270,272 ohledně archiválií KSČ

-; 296 ohledně absence poslanců v sále

10; 331 k poslanci Luxovi

9. FS, 11.12.1990,17; 1056 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

12.12.1990, -;1290 poděkování za PK ODA

13.12.1990,19; 1415 k T.110,292 (strategické plánování)

11. FS, 8. 1.1991, -; 6,17-19 k programu schůze - návrh na stanovisko k situaci v SSSR

9. 1.1991, 1;172,282,372 k T. 330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1.1991, 3; 518-520 k prohlášení VZ - SL/SN

a návrh na usnesení FS

10. 1.1991, 5; 547 k hlasování o zprávě K - 17

4; 624 lustrace - postup

11. 1.1991, -; 766,768 k situaci v Perském zálivu

13. FS, 29. 1.1991, -; 10, 19 k programu - návrh na rozšíření

19. 2.1991, 9; 525 k T. 442, 477 (mimosoudní rehab.)

14. FS, 19. 3.1991, -;16,31 k programu - T.525, k b. 21

20. 3.1991,15; 319 k T. 366 (vojenská dokrtína)

22.26.,3.1991,22; 470,

530,737 ke K - 17, návrh usnesení

15. FS, 23. 5.1991,13;1202 k T.525 (doba nesvobody)

29. 5.1991, -;1767 k dopisu pracovníků FIS

16. FS, 2. 7.1991, -;34,36 k programu - projednání

petice 98 novinářů

4; 209 T. 640 - návrh na přestávku pro jednání klubů

10.7.1991, -; 1203 k T. 758,759 (Jugoslavie) + PN

17.7.1991,23;1840 referendum

17. FS, 2.10.1991, -; 772 k hlasování poslanců

3.10.1991,16; 987 k lustračnímu zákonu

8.10.1991,31; 1533,1554 postihy bývalých funkcionářů

9.10.1991, -; 1675 návrh na svolání politického grémia

18. FS, 13.11.1991,11; 1706 referendum - otázky

19. FS, 6.12.1991, 9; 493 k hlasování o HZ

20. FS, 21. 1.1992, 2; 76 referendum + PN

4; 155 k dohodě o přijímaní Ústavy ČSFR

22. 1.1992, 5; 329 čs. federace - změna úst.zákona + PN

28. 1.1992, 6; 601 k hlasování o prezidentových návrzích

29.,30.1.1992,12; 812,995 odův.T. 925 (novela velké privatizace)

14; 1228 k diskusi o zprávě K - 17

19.2.1992, pokr. 14; 2018, 2075 K - 17 - zpráva

15; 2130 stíhání představitelů býv. režimu - P

20. 2.1992, -; 2198 k neúčasti poslanců na jednání

21. FS, 3. 3.1992, 2; 118 zvýšení důchodů

5. 3.1992,16; 446 Smlouva s Polskem

13. 3.1992,32; 1250 rehabilitace a restituce církví - P

22. FS, 21. 4.1992, 9; 751 daň z příjmu

28. 4.1992, pokr. 9; 1855 daň z příjmu - P

SL 8. SL, 17. 2.1992, -; 1383 ke svému členství v Komisi pro lidská práva

 

KŘÍŽ Erich

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Zápodočeský kraj (ODS)

PK - ODS

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Jiné: člen komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30. 5.1991; 2035

Vystoupení:

FS 5. FS, 18. 7.1990, 4; 33 k T.13 - reakce na vystoupení p. Bárty

5,6,7; 87 FP - k T. 17,18,41

19. 7.1990, 8; 146 k T.11,34 - záležitost archívů

6. FS, 19. 9.1990, 8; 323,391 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9.1990,24; 545 TP - neúčast stenografů

1.10.1990,24; 608 interpelace ve věci západních hranic

2.10.1990,25; 726 k T. 78 a 46 (interpelace)

 

7. FS, 24.10.1990, 3; 81 k odpovědím na T. 185,187

30.10.1990,10; 331,335 ke Slavkovské deklaraci

8. FS, 16.11.1990, 4; 43, 46 k T. 239,288 (uprchlíci)

9. FS, 26.11.1990, 5; 190 k záležitosti pohraničí - Německo, Sudety

-; 208 k bytové záložitosti

-; 231,215 k T.213,263,274 (hraniční přechody)

28.11.1990, 7, 8; 318 k hlasování ohledně návrhů T.181,182

5.12.1990,12; 632 k T.261,327 (zákoník práce) + PN

11.12.1990,17; 1119 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

2.12.1990, -; 1194 PN

11. FS, 8.,9.1.1991, 1; 189,321 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1.1991, 3; 505 k pobaltským republikám

13. FS, 20. 2.1991, 9; 590 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

14. FS, 3. 4.1991,17; 984,989 k zákonu o půdě + PN

15. FS, 14. 5.1991, -; 12 k programu -T.570

(hraniční přechody)

15. 5.1991,14; 223 poznámka k T.300 (státní svátky)

21. 5.1991,16; 698 k T.393,643 (zákon o půdě)

22. 5.1991,26; 1056,1064 k T. 570 (hraniční přechody)

24. 5.1991,23; 1376 TP k T. 656 (lustrace)

16. FS, 2. 7.1991, -; 55 k programu jednání

3. 7.1991, -; 235 k výsledkům hlasování z března 1991

-;448,450,456 naléhavá interpelace na mpř. vlády

Mikloška ve věci namibijských dětí

10. 7.1991, -; 1186,1207 k T. 758,759 (Jugoslávie) + PN

12. 7.1991,DP;1357 zprav. SL. k T. 753

(vypovězení Smlouvy o přátelství...)

17. 7.1991,DP;1954 k novele malé privatizace + PN

19. 7.1991,16; 2225 k T. 730 (soudy a soudci)

17. FS, 3.10.1991,16; 943 k lustračnímu zákonu

18. FS,13.11.1991,11; 1706 referendum - otázky

19. FS, 5.12.1991, 5; 199,331 k zahraniční politice ČSFR

10.12.1991, 8; 546 čte výsledky voleb - I.kolo (FFNM)

-; 613 výzva pro poslance k II.kolu voleb (FFNM)

8; 656 čte výsledky voleb - II.kolo (FFNM)

8; 705 čte výsledky voleb - III.kolo (FFNM)

19.12.1991, 8; 1489 FFNM - k dotazu p. Kontry

8; 1563 oznamuje výsledky volby členů

a předsedy prezidia FFNM

21.12.1991, 8; 1865 oznamuje výsledky volby mpř. prezidia FFNM

20.12.1991,31; 1712 STR - 1992 + PN

 

20. FS, 30. 1.1992,13; 1102 vlastnictví k půdě + PN

-; 1124 žádost o vysílání projednávání zprávy K - 17 televizí

17. 2.1992, -; 1391 k činnosti komise pro lidské práva

21. FS, 3. 3.1992, 1; 71 k informaci o šetření komise ve věci "Mareček"

22. FS, 23. 4.1992, -; 1327 k programu jednání

30. 4.1992, -; 2195 P k T. 1528 ("Mareček")

SL 3. SL, 5. 2.1991, 2; 5 volba členů do výborů

 

 

 

KUČERA Petr

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - OH

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 1. FS, 27. 6.1990, 1; 7 odůvodňuje návrh na volbu předsedy FS, I.mpř. a 2 mpř. FS

-; 15 k volbě funkcionářů FS

2; 34 k volbě I.mpř. a mpř. FS

6. FS, 18. 9.1990, -; 214 k programu jednání FS

13; 275 k dohodovacímu řízení

2.10.1990, 26; 661 k T.88,152

-; 732 organizační záležitosti

8. FS, 16.11.1990, 7; 85 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ)

9. FS, 6.12.1990,25; 975 ke K - 17 a posl. Burianovi

12.12.1990,17; 1214 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11. FS, 10. 1.1991, 4; 579,607 lustrace - postup

13. FS, 29. 1.1991, 1; 46 k T.424,441 (zvyšování důchodů)

19. 2.1991, 9; 566 k T.442 - k vystoupení p. Luxe

14. FS, 26. 3.1991,22; 643,730 ke K - 17, k usnesení

15. FS, 24. 5.1991,23; 1447 k T.657 (K - 17 - lustrace) + PN

29. 5.1991,23; 1796, 1804,

1814, 1816 k T.657A (K - 17)

24; 1935 k T.659 (majetek KSČ, SSM)

 

15.FS, 30. 5.1991,23; 1979,1980,

1982,1985,

1989,1990,

2000,2018 k T.657-k pozm. návrhům - hlasování

24; 2074,2076 k T.659 (majetek KSČ,SSM)

30. 5.1991,28; 2095,2110 k T.655 - P k p. Mlynárikovi

a k p.Tomisovi

-; 2135 k usnesení K - 17

16. FS, 11. 7.1991, -; 1261 T.677 (dohodovací řízení)

17. 7.1991,DP;1975,1979 k novele malé privatizace + PN

18. 7.1991,DP;2147 k petici 98 pracovníků aj.

19. 7.1991, -;2184 návrh na odložení projednávání zákona o politických stranách

16; 2207,2208 T.730 (soudy a soudci )

-; 2273,2275,

2280 podpora T.791 (majetek KSČ, SSM)

17. FS,1.,2.10.1991, 17; 620, 808 ke sdružování v politických stranách

3.,4.10.1991,16; 1128,1272,

1274,1293,

1295,1298,

1305,1309 k lustračnímu zákonu

3.10.1991,19; 1167 k novele malé privatizace

8.10.1991,18; 1490 žádá písemně návrh usnesení

posl. Němce (k vrácení majetku KSČ)

18. FS, 6.11.1991, 9; 849 způsob provedení referenda

12.11.1991,19; 1324 FFMN - volba dozorčí rady

8; 1438,1440 k volbě kandidátů na soudce ÚS

19. FS, 19.12.1991,25; 1506 transformační zákon + PN

20.12.1991,31; 1651 STR - 1992 + PN

21.12.1991, pokr.25;1889,

1994 transformační zákon

20. FS, 21. 1.1992, 4; 134 přijímání Ústavy ČSFR

28. 1.1992, -; 573 k odpovědím na interpelace - hlasovaní

28. 1.1992,10; 653,726 volby do FS

31. 1.1992,13; 1257 ke stanovisku vlády k novele

17. 2.1992, 5; 1448 čs. federace - závěrečná zpráva

20.FS, 18. 2.1992,13; 1747 k jednání dohodovacího výboru -

k T.928

14; 1769,1807 K - 17 - závěrečná zpráva

-; 1803 návrh na odovolání Bačinského

z funkce ředitele FBIS

19. 2.1992,14; 1939 K - 17 - P

 

21. FS, 3. 3.1992, 3; 182 k T.1348 (změna Ústavy ČSFR)

4. 3.1992, 4; 298,328,

336 závěrečná zpráva K - 17

22. FS, 28. 4.1992, 9; 1840 P - daň z příjmu

SL 1. SL, 27. 6.1990, 3; 13 volební řád FS

5; 20 návrh na změny členů ve výborech

9,13; 46,47 k volbě do P - FS

2. SL, 22.10.1990, 4; 13 k odvolání poslance z P - FS

-; 23 k volebnímu řádu FS (T.207)

4. SL, 31. 5.1991, -; 32 ke kandidátovi volební komise

a k volbě čl. P - FS

 

 

KUČERA Stanislav, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Středoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: HV - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;4

Jiné: ověřovatel SL od: 1.SL, 27.6.1990;50

do: březen 1991

Vystoupení:

FS 1. FS, 27. 6.1990, 1; 31 k volbě mpř. FS - návrh

5. FS, 19. 7.1990, 9; 158 k T.6

15. FS, 29. 5.1991,11; 1861 interpelace min. Bakšaye ohledně pracovních míst - povolení

16. FS, 3. 7.1991, 6; 306 k T.649 - reakce na p. Dostála

7; 437 k T.676,723

(majetek řádů a kongregací)

9. 7.1991,19; 871 k ochraně ovzduší

18. FS, 29.10.1991, -; 22 k programu schůze

21. FS, 5. 3.1992,24; 507 zprav. SL k T.1226 (Úmluva COTIF)

12. 3.1992,29; 934 P - k rozpravě k STR - 1991

SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 26,27 dotaz na posl. Richterka - pracovní vytížení poslance

 

 

 

 

KUDLÁČEK Libor, RNDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - ODA

Členem: HV - SL od: 1. SL, 27. 6.1990;44

VIP - SL/SN od:. 4. SL, 14. 5.1991;27

Vystoupení:

FS 5. FS, 18. 7.1990, 4; 35 k T.13 a dotaz na p. Bártu

6. FS, 2.10.1990,26; 645,673 k T.88,152 + PN

7. FS, 24.10.1990, 3; 51, 56 otázka na min. Dobrovského ve věci sdruž. Svob. legie

6; 148 k T.159,214 (malá privatizace)

9. FS, 11.12.1990,17;1039 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10. FS,19.12.1990, 1; 10 knižní trh a polygrafie

11. FS, 8.,9.1.1991, 1; 166, 292 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10.1.1991,4; 607,638,640,

641,645,

646,649 lustrace - postup + PN

13. FS, 30. 1.1991, 4; 190, 220 zprav. Sl k T.235,443

(protimonopolní zákon)

20. 2.1991, 9; 683 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

14. FS, 19. 3.1991, -; 22 k programu - T.525

15. FS, 16. 5.1991, 9; 321,629 zprav. SL k T.554,592,614,634

17.,21. 5.1991, -; 807-844 zpráva vlády ČSFR - hospodářství, sociální politika, ekologie

(hlasování o pozm. návrzích)

23. 5.1991,13; 1089,

1239 -1255 zprav. SL k T.525, 535

(doba nesvobody), hlasování o PN

30. 5.1991,23; 1990,2002 k T.657 - k hlasování o PN

28; 2103 k T.655 - Ústava ČSFR

16. FS, 2. 8.1991, -; 38 k programu - rozšíření o novelu

zák. č.427/1990Sb. (malá privatizace)

4. 7.1991, 8; 608 k T.691,726 (SZÚ)

8. 7.1991,18; 729 k T.675 (zákon o bankrotu) + PN

12. 7.1991,26; 1380 k T.529

16. 7.1991,17; 1676 poznámka k T.769

(Ústava ČSFR - změny)

17. 7.1991,DP;1966 k novele malé privatizace + PN

 

 

17. FS, 27. 9.1991,15; 405 k plnění STR - 1991 (1.pololetí)

1.,2.10.1991,21; 544,725 zprav. SL k T.761,875

(živnostenský zákon)

3.10.1991,16; 996 k lustračnímu zákonu

19; 1150 k novele malé privatizace

18. FS, 31.10.1991, 4; 382 občanský zákoník

8.11.1991,14; 1161 vývoj ekonomiky

19. FS, 6.12.1991,10; 507 spokojen s odpovědí na interpelaci

10.12.1991,12; 628 trestní zákon + PN

11.12.1991,13; 676,880 trestní řád + PN

11.12.1991, 7; 860 civilní služba

-; 933 k T.1066

(postoupit tuto záležitost vládě)

12.12.1991,20; 982 St. banka čs. + PN

21; 1033 banky + PN

19.12.1991,25; 1469 transformační zákon

20. FS, 21. 1.1992, -; 157 k hladovce p. Marečka

28. 1.1992, -; 576 k záležitosti p. Marečka

29.,30. 1. 1992, 12; 819,

996 zprav. SL k T.925,1066

(novela velké privatizace)

13; 1112 vlastnictví k půdě + PN

31.1.1992, pokr.13; 1268 vlastnictví k půdě + PN

19. 2.1992,15; 2144 stíhání vedoucích představitelů

bývalého režimu

21. FS, 3. 3.1992, -; 58 P - k probíhající rozpravě

1; 79 k rozpravě - informace - šetření

záležitosti "Mareček"

6. 3.1992,27; 603 mimosoudní rehabilitace + PN

12. 3.1992,29; 917 STR - 1991 - I - IV.Q.

22. FS, 15. 4.1992, 6; 284 soustava daní

21. 4.1992,12; 740 zprav. SL k T.1307,1478

(burza cenných papírů)

28. 4.1992,27; 1726 vlastnictví k bytům

pokr. 9; 1828,1837 daň z příjmu

29. 4.1992,49; 1964,1977 zprav. SL k T.1507,1522 (živnostenské podnikání)

 

 

 

 

 

 

 

 

KUKUČKA Martin

Sněmovna: SL Slib vykonal: 3.SL, 19. 2.1991; 31

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Zápodoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VSK - SL od: 3.SL, 19. 2.1991; 31

Vystoupení:

FS 17. FS, 3.10.1991,16; 1135 k lustračnímu zákonu

18. FS, 30.10.1991, 2; 165 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

 

 

 

 

KVAČKAJ Peter, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Středoslovenský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VH - SL od: 1.SL. 27. 6.1990;44

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990,1; 154 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

9. FS, 4.12.1990,13; 420 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

10. FS,19.12.1990, 7; 75,78 dotaz - interpelace na ministra Klause ohledně finančních závazků podniků

13. FS, 21. 3.1991,10; 1001 k velké privatizaci + PN

15. FS, 16. 5.1991, 9; 431 ke zprávě vlády ČSFR

29. 5.1991,24; 1924 k T.659 (majetek KSČ, SSM)

16. FS, 17. 7.1991,DP;1937 k novele malé privatizace

18. FS, 8.11.1991,14; 1195 vývoj ekonomiky

19. FS, 6.12.1991,10; 502,503 nespokojen s odpovědí na svou interpelaci

20. FS, 29. 1.1992,12; 928 novela velké privatizace + PN

 

 

 

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP