Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, D

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

 

DANIHEL Vincent, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Západoslovenský kraj

PK - SDĽ - KSČM

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 98 k programovému prohlášení vlády ČSFR

16.FS, 3.7.1991, 5; 243 zprav. SL k T.689,714

(náhrady při pracovní neschopnosti)

20.FS, 24.1.1992, 9; 511 dodržování lidských práv

 

 

DEYL Vojtěch, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - NOF

Členem: P - FS od: 6.SL, 7.11.1991

VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 22

Jiné: místopředseda VBB - SL

Vystoupení:

FS 6.FS, 19. 9.1990, - ; 432 oznámení odjezdu na Hrad

7.FS, 24.10.1990, 3; 63 k informovanosti voličů

9.FS, 6.12.1990, 21; 930a k T.220

(generální inspektor ozbrojených sil)

10.FS, 20.12.1990, 6; 141 k T.365 (STR-91)

13.FS, 31. 1.1991,13; 364, 388 k T.366 (vojenská doktrína) + PN

14.FS, 20. 3.1991,15; 324, 353 k T.366 (vojenská doktrína)

15.FS, 15. 5.1991, 6; 144 zprav. SL k T.466,609

(služební poměry vojáků)

16.FS, 2.,3.7.1991, 2; 85, 271 odův. usnesení ke zprávě o odsunu sovětských vojsk

-; 272-282 hlasování o pozměňovacích návrzích

10. 7.1991,13; 156 vývoj kriminality

18. 7.1991,35;2014 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

17.FS, 2.10.1991, 16; 866 k lustračnímu zákonu

18.FS, 29.10.1991, - ; 20 k volbě členů Ústavního soudu,

k programu schůze

12.11.1991, 23; 1407 vánoční příspěvek dětem

21.FS, 12. 3.1992, 29; 916 P - STR-1991 - I.-IV. Q

22.FS, 16. 4.1992, 7; 542 hlasování poslanců o PN

9; 573 k projednávanému T.1408

22. 4.1992, 21; 1091 Smlouva se SRN

23. 4.1992, 28;1245,1253 služební poměry vojáků + PN

29. 4.1992, 27;1937 ke stanovisku poslanců

SL 3.SL, 5. 2.1991, 2; 13 k volbě členů do výborů

 

 

DIENSTBIER Jiří st.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

PK - OH

Jiné: místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí

 

 

DIENSTBIER Jiří ml.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 6.FS, 13. 9.1990; 15

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - OH

Členem: VBB - SL od: 1.SL, 27 6.1990; 44

Jiné: člen Komise 17.11.1989 od: 6.FS, 20. 9.1990; 516

do: 15.FS

Vystoupení:

FS 6.FS, 20. 9.1990,21; 506 k T.29 (obsazení komise)

7.FS,30.10.1990, 9; 291 k T.197 (jednací řád FS) + PN

-; 338 organizační sdělení

9.FS, 6.12.1990;25; 982a ke K-17

13.FS,20. 2:1991, 9; 879 k T.442,447

(mimosoudní rehabilitace) + PN

14.FS,19. 3.1991, - ; 16 k programu - ke zprávě K-17

 

14.FS, 19. 3.1991, 2; 72 k tiskové konferenci přesedy

vlády SR Vl. Mečiara k lustracím

27. 3.1991, 18; 808,815 k T.491 (náprava křivd) + PN

5. 4.1991, 17; 1393 k zákonu o půdě (k PN)

15.FS, 24. 5.1991, 23; 1409 rezignace na členství v K-17

23; 1459 k vystoupení p. Mikloška

30. 5.1991, 23; 1988 k T.657 - k hlasování o pozměňovacích návrzích

16.FS, 16. 7.1991, 17; 1681 k T.769 (ústava - změny - text)

17. 7.1991, DP;1940 k novele malé privatizace + PN

19. 7.1991, 16; 2240 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 24. 9.1991; - ; 43 k jednacímu řádu FS

26. 9.1991, 3; 316 k T.821 (MR) - k přerušení schůze

3.,4.10.1991, 16; 1056,

1268 k lustračnímu zákonu

20.FS, 21. 1.1992, 2; 99 referendum

30. 1.1992, 16; 992 zprav. SL k T.1114,1195 (prodloužení dovolené vojákům)

18.,19.2.1992, 14; 1887,

1895,1996, 2003,2072 K-17 - zpráva - P

21.FS, 3. 3.1992, - ; 25 k programu - zařadit T.1115

(konflikt zájmů)

4. 3.1992, 4; 331,338 závěrečná zpráva K-17

22.FS, 14. 4.1992, - ; 53 k programu schůze (konflikt zájmů)

29. 4.1992, 27;2037 ke stanovisku posl. klubu ODS

SL 3.SL, 5.2.1991, 1; 5 nežádá uvolnění z VBB - SL

2; 17 volba členů do výborů

9.SL, 12.3.1992, -; 18 ke zpětnému zařazení poslanců K-17 do výborů

 

DLOUHÝ Vladímír, Ing. CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj

PK - ODA

Jiné: ministr hospodářství ČSFR

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 181 k T.33 - podpora PN posl. Kroupy ohledně fondu národního jmění

SL 1.SL, 27. 6.1990, 10-12; 36 k zemědělskému výboru

 

DOKSANSKÝ Josef, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - OH

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 9.FS, 28.11.1990, 9; 364 odův. návrhu zákona - T.249,522 - nájem a pronájem nebytových prostor

4.12.1990,13; 436 k T.215,325

(zaměstnanost)

11.FS, 8. 1.1991, 1; 217 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

16.FS, 3. 7.1991, 7; 417 k T.676

(majetek řeholních řádů a kongregací)

-; 423 podpora p. Dostála

11. 7.1991,DP;1298 zprav. SL k T.738

(zaměstnanost - novela)

18.FS, 30.10.1991, 4; 352 občanský zákoník

19.FS, 10.12.1991,12; 626 trestní zákon

20.12.1991,31;1732 STR - 1992 + PN

22.FS, 16. 4.1992, 9; 505 P - daň z příjmu

 

 

 

DOSPÍŠIL Ivan, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Jihomoravský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 5.FS, 18. 7.1990, 4; 41 k T.13,43

8.FS, 16.11.1990, 3; 34 zprav. SL k T.200

(Mezinárodní soudní dvůr)

21.FS, 5. 3.1992,17; 430 zprav. SL k T.1137

(Smlouva se Španělskem)

 

 

 

 

 

DREŠEROVÁ Dana, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonala: 1.SL, 27. 6.1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Jihomoravský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: P - FS od: 9.SL, 13. 3.1992; 28

VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9.1990, 14; 198 k T.59 + PN

9.FS, 4.12.1990, 13; 428 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

15.FS, 30. 5.1991, 29; 1956 zprav. SL k T.641

(státní vyrovnávací příspěvek)

18.FS,12.,13.11.1991,23;1426,1763 vánoční příspěvek dětem

21.FS, 3. 3.1992, 2; 111 zvýšení důchodů + PN

4. 3.1992, 8; 213 zprav. SL k T.1161,1310

(pěstounská péče)

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP