Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, R

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

 

RAJNIČ Alojz, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Východoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VBB - SL od:1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9.1990; 519

předseda VBB - SL - od: 9.SL, 13. 3.1992; 22

Vystoupení:

FS 13. FS, 20. 2.1991, 9; 620 k T.442,477(mimosoudní rehab.) + PN

22. 2.1991,10; 1049 k velké privatizaci

17. FS, 3.10.1991,14; 1227 k volbě generálního inspektora

ozbrojených sil

18. FS, 7.11.1991, -; 969 návrh na volbu gen. inspektora OS

19. FS, 11.12.1991, 7; 799 zprav. SL k T.848,946 (civilní služba)

20. FS, 29. 1.1992, -; 943 návrh zařadit do programu T.1195 (prodloužená dovolená vojáků)

30. 1.1992,16; 990 odův. T.1114 (prodl. dovol. vojáků)

22. FS, 14. 4.1992, 1; 123 volba prezidenta

24. 4.1992,33; 1429 občanský zákoník, st. notářství + PN

27. 4.1992,41; 1625 odův. T.1318 (mimosoudní rehab.)

RICHTER Miroslav, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - ODS

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 6. FS, 18. 9.1990,14; 196 k T.59

1.10.1990,24; 593 ohledně občanů ČSFR v Iráku

9. FS, 4.12.1990,11; 541 k T.260,326 (ke stávce)

13. FS, 26. 2.1991,10; 1213 k T.257 + PN

16. FS, 9. 7.1991,19; 862 k ochraně ovzduší + PN

17. 7. 1991,DP;1978 k novele malé privatizace

19. 7.1991,16; 2246 s oudy a soudci - poznámka

17. FS, 27. 9.1991,15; 415 k plnění STR-1991 (1. pololetí)

1.10.1991,17; 666 sdružování v polit. stranách + PN

3.10.1991,19; 1169 k novele malé privatizace

18. FS, 29.10.1991, -; 17 k programu schůze

1.11.1991,16; 632 k odpovědi min. Bakšaye na T.940

19. FS, 11.12.1991,17; 923 vztah k půdě - poznámka

k předloženému návrhu

19.,21.12.1991,25; 1431,

1521,2005 transformační zákon + PN

20. FS, 17. 2.1992, 5; 1468 čs. federace - změny úst. zák. + PN

21. FS, 12. 3.1992,29; 893 P - STR - 1991 - I - IV. Q.

22. FS, 15. 4.1992, 8; 379 spotřební daň + PN

23. 4.1992,16; 1231 komoditní burzy + PN

27. 4.1992,37; 1554 odův. T.1287 (zákon o ovzduší)

 

RICHTEREK Richard, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal:1.SL, 27. 6.1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Severomoravský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 9. FS, 13.12.1990,18; 1325 k T.231,324 (rozpočtová pravidla)

+ dotaz na ministra Klause

13. FS, 29. 1.1991, 1; 58, 76, 84,

87, 89 k T.434,441 (důchody) + PN

30. 1.1991, 4; 201 k T.235,443

(protimonopolní zákon) + PN

22. 2.1991,10; 1066 k velké privatizaci + PN

15. FS, 22. 5.1991,20; 884 k T. 630, 638, 639

(STR - 1. Q. 1991)

16. FS, 3. 7.1991, -; 456 k namibijským dětem

3. 7.1991, 4; 682 návrh člena dohodovacího výboru

8.11.1991,14; 1154 vývoj ekonomiky

19. FS, 6.12.1991, 8; 453, 463 zprav. SL k T.975,1075 (FFNM,

ustavení prezidia a dozorčí rady)

21. FS, 12. 3.1992,29; 987 žádá stanoviska zpravodajů k PN

SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 24, 26 představuje se SL, doplňuje údaje

 

 

 

ROPEK Radomil, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj

PK - neevidovaný

Členem: VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTHMAYEROVÁ Gabriela

Sněmovna: SL Slib vykonala 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Bratislava

PK - SDĽ - KSČM

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 6. FS, 20. 9.1990,21; 502 k T.29

11. FS, 8. 1.1991, 1; 221 k T.330,331,392 (LZLP)

14. FS, 26. 3.1991,22; 617 ke K - 17

17. FS, 3.10.1991,16; 938 k lustračnímu zákonu

18. FS, 29.10.1991, -; 13, 29, 31 k programu schůze

(vánoční příspěvek dětem)

1; 92 k vánočnímu příspěvku dětem T.967

30.10.1991, 2; 178 k rozhlasovému a TV vysílání

12.11.1991,23; 1344,1394,

1415,1427 odův.T.967 (vánoční přísp. dětem)

22. FS, 27. 4.1992,30; 1535 rozhlasové a televizní vysílání

 

RUML Jiří

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - NOF

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 22

VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

dočasně uvolněn 3.SL, 5. 2.1991; 7

do: 9.SL, 12. 3.1992; 17

Jiné: člen komise 17.11. 1989 od: 6.FS, 20. 9.1990; 516

do: 9.SL

předseda K-17

Vystoupení:

FS 2. FS, 3. 7.1990, 3; 78 ohledně kandidatury na úřad prezidenta

4. FS, 10.-11.1990, 1; 49 návrh na obnovení vyšetřovací

komise 17.listopadu 1989

-; 150 FP - reakce na řeč p. Sachera

-; 187 k T.33 (sdělovací prostředky)

-; 192 upřesnění PN

5. FS, 20. 7.1990,17; 215 k T.27 (platy)

6. FS, 17. 9.1990, 5; 119,147 poznámka - návrat k projednávání ekonomického scénáře

18. 9.1990,14; 197 k T.59

19. 9.1990, 8; 333 k bezpečnostní situaci v ČSFR

a dotaz na ministra Langoše

7. FS, 24.10.1990, 3; 45 k vystoupení I.mpř. Jičínského

24.10.1990, 3; 61 k lustracím

-; 77 k novinářům

6; 152 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10.1990, -; 275 k listu "Husajna"

9; 287, 291 odův. T.197

(návrh zákona o jednacím řádu FS)

-; 297 organizační sdělení ke K - 17

8. FS, 16.11.1990, -; 10 k programu FS a k T.204,236

7; 89 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ)

9. FS, 26.11.1990, -; 10, 18 k programu schůze FS

(zpráva K-17) + PN

6.12.1990,25; 959a čte zprávu K - 17

11.12.1990,17; 1088 T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10. FS,19.12.1990, 1; 6 čte dopis spisovatele Klímy

2; 21 ohledně uvolnění členů K-17 z výborů

11. FS, 10. 1.1991, 5; 530, 537 čte zprávu K - 17

-; 555, 559,

560 žádost o rozšíření K-17 o p.Deyla,

ke svazku registrů,

odpověď p. Moricovi

-; 652, 654 k rozšíření K-17 o p. Deyla

13. FS, 5. 2.1991, -; 425 k práci K - 17

14. FS, 22.,26.3.1991,22;371, k odtajněným materiálům

-; 390, 585,

692, 711 čte zprávu K - 17

15. FS, 23. 5.1991,13; 1256 k hlasování o PN k T.525

24. 5.1991,23; 1464 k T.657 (K - 17)

29. 5.1991,23; 1782 k T.657A (K - 17)

16. FS, 17. 7.1991,23; 1872 referendum

17. FS, 2.10.1991,16; 830 k lustračnímu zákonu

3.10.1991, -; 1140 k účasti prezidenta SRN ve FS

4.10.1991,16; 1289,1309 k lustračnímu zákonu

8.10.1991,31; 1532,1553 postihy bývalých funkcionářů

24; 1574 dotaz, kdy bude 18.FS

18. FS, 8.11.1991,14; 1241 vývoj ekonomiky - vztah ke K - 17

13.11.1991, -; 1555 k přímému přenosu ČST

 

20. FS, 29. 1.1992, -; 832 k závěrečné zprávě K - 17

10; 907 volby do FS (P k hlasování o PN)

30. 1.1992, -; 951, 954,

964 k vysílání ČST (problematika K - 17)

14; 1170 ,1227,

1232 odův. T.1236 (zpráva K - 17)

18. 2.1992,14; 1766 závěrečná zpráva K - 17

21. FS, 4. 3.1992, 4; 323, 331 závěrečná zpráva K - 17

22. FS, 16. 4.1992, 9; 505 k hlasování

 

SL 3. SL, 5. 2.1991, 1; 5,6 odův. dočasné uvolnění poslanců

K - 17 z výborů

5. SL, 4.10.1991, 4; 26 k volbě členů do výborů

 

RYNDA Ivan, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

PK - OH

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

do: 4.SL, 31. 5.1991; 43 (rezign. 30. 5.1991)

VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: předseda VŽP - SL, od: 1.SL, 27. 6.1990; 42

Vystoupení:

FS 5. FS, 18. 7.1990,5,6,7; 81 k T.15,17,18,41 + PN

6. FS, 2.10.1990,26; 649 k T.88,152

9. FS, 26.11.1990, 2; 92 k T.224,308 - školský zákon

12.12.1990,17; 1218 k T.315,316,369

čs. federace - kompetence)

10. FS, 19.12.1990, 4; 60 k T.210 (strategické plánování)

20.12.1990, 6; 138 k T.365 (STR - 1991)

11. FS, 8.,9.1.1991, -; 10 k programu schůze - lustrace

1;111,435, 437 k T.330,331,392 - (LZLP) + PN

11. 1.1991, -; 782 k programu zasedání FS

13. FS, 29. 1.1991, -; 182 k programu schůze

20. 2.1991, 9; 772, 874 k T.442 - poznámka k PN + DN

14. FS,3.,5 4.1991,17; 1142,1306,

1309,1400 k zákonu o půdě + PN

15. FS, 16.,21.5.1991, 9; 334, 842 zprav. VŽP - SL k T.614,634

(zpráva vlády k ekologické situaci)

17. 5.1991,12; 532, 534 k T.526,607 (patentoví zástupci)

22. 5.1991,15; 991 k T.590,628 (zákon o odpadech)

16. FS, 2. 7.1991, 2; 104, 116 k T.736,737 (odsun sov. vojsk) + PN

9. 7.1991,19; 860 k ochraně ovzduší + PN

17. FS, 26. 9.1991, -; 158 TP ke zprav. SL k T.821

27. 9.1991,26; 490 k situaci Gabčíkovo-Nagymarosz

1.10.1991,21; 571 k živnostenskému zákonu

3.,4.10.1991,16; 1091,1276 k lustračnímu zákonu

19. FS, 3.,5.12.1991,3; 92,160,383 zprav. SL k 921,1062

(životní prostředí)

19.12.1991,25;1536 transformační zákon + PN

20.12.1991,31;1758 STR - 1992 + PN

20. FS, 24. 1.1992, 8; 423 interpelace na ministry Nezvala

a Klause - životní prostředí v místech rušení železničních tratí

29.,30.1.1992,12; 938,1032 novela velké privatizace + PN

30.1.1992, pokr. 13; 1096, 1121 vlastnictví k půdě + PN

31. 1.1992,13; 1265,1318 P - vlastnictví k půdě

17. 2.1992, 5; 1481 čs. federace - změny úst. zák. + PN

21. FS, 3. 3.1992, -; 15 k novele zákona o ovzduší -T.1287 - přeložit na 22.FS

-; 23 k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

6. 3.1992,39; 632 Gabčíkovo-Nagymarosz + PN

22. FS, 15. 4.1992, 6;271,288,295 soustava daní

7; 329, 335 daň z přidané hodnoty + PN

8; 363 daň spotřební + PN

9; 405 daň z příjmu + PN

16. 4.1992, pokr. 9; 602 daň z příjmu - P

24. 4.1992,31; 1483 stavební zákon

27. 4.1992,37; 1562 zákon o ovzduší

29. 4.1992, -; 1929 k projednání T.1319

(informační systémy, jejich ochrana)

42; 1932, 2044 odův. T.1319 (informační systémy)

30. 4.1992,47; 2138 Československé dráhy

SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 19 ke změnám ve výborech

-; 25 představuje se SL

7; 30 odův. návrh na předsedu SL

10; 43 k přeřazení poslanců do výborů SL

3. SL, 5. 2.1991, 2; 15 volba členů do výborů

 Přihlásit/registrovat se do ISP