Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, B

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

BADURA Dušan

Sněmovna: SL

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Bratislava

 

Jiné: Rozhodnutím P-FS z 20.9.1990 se stal poslancem SL za

rezignující E. Vašáryovou, sám rezignoval na tuto funkci

a P-SL vzalo rezignaci na vědomí 1.10.1990.

P-FS č. usnesení 39 ze dne 2.10.1990 prohlásilo, že na

uprázdněný mandát nastupuje náhradník VPN -

Michal Bláha (§ 49 zákona č. 47/1990 Sb.).

 

BAKŠAY Josef, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27.6.1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

VMI - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

do: rezign. 31.1.1991

Jiné: mpř. VH - SL - rezign. 31.1.1991

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 13 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

5.FS, 19. 7.1990, 5,6,7; 92 k T.16,18

6.FS, 17. 9.1990, 5; 82 zprav. SL k návrhu scénáře ekonomické reformy

18. 9.1990,13; 242 k T.66,119

19. 9.1990, 8; 309 návrh na doplnění návrhové komise

7.FS, 24.10.1990, 3; 42 k otázce Slovenska

6; 118,125 k T.159,214 + PN (malá privatizace)

30.10.1990, -; 258 k případu "Moric"

8.FS, 16.11.1990, 7; 77 k T.204,301 (navrácení majetku KSČ)

9.FS, 6.12.1990,26; 868a,902a odův. T.340 (novela malé privatizace)

10.12.1990, -; 891 k programu schůze FS

11.12.1990,17; 973 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.12.1990,19;1380 zprav.SL k T.210,292

(strategické plánování)

10.FS, 19.12.1990, 4; 51-63 zprav. SL k T.210 (strateg. plánování)

20.12.1990, 6; 117 k T.365 (STR-91) + PN

11.FS, 10. 1.1991, -; 528 k postupu při projednávání

zprávy K-17

13.FS, 5. 2.1991, -; 408 k velké privatizaci

 

BALGAVÝ Pavol, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 6.FS, 13.9.1990; 15

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

Členem: VBB - SL od: 6.FS, 13.9.1990; 15

do: 18.1.1991

Jiné: rezignace 18. 1. 1991

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 7.1990,14;191 k T.59

7.FS, 24.10.1990, 3; 39 reakce na interpelaci p. Andělové

25.10.1990, 6; 203,205 k T.159,214 (malá privatizace)

8.FS,16.11.1990, 6; 64 k T.151,293 (zákon o meteorologii)

7; 89 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ)

9.FS,26.11.1990, 2; 61 k T.224,308 (školský zákon)

4.12.1990, 13; 453,490 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

12.12.1990, 17;1278 otázka na dr. Mikuleho

13.12.1990, 18; 1328 k T.231,324 (rozpočtová pravidla)

10.FS,19.12.1990, 7; 87 k vystoupení p. Kostyi

a k práci VBB - SL/SN

20.12.1990, 6; 141 k T.365 (STR - 91 - k vystoupení p. Stomeho)

 

BÁRTA Boleslav, doc. PhDr., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27.6.1990;9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - Jihomoravský kraj

Členem: P - FS od: 1.SL, 27.6.1990; 53

do: 3.SL, 5.2.1991; 22

VÚP - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

do: 3.SL, 5.2.1991; 24

VŽP - SL od: 4.SL, 31.5.1991; 25

Jiné: + 31. 5. 1991

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 34 k progr. prohlášení vlády ČSFR

-;161 reakce na projev p. Jičínského

5.FS, 18.7.1990, 4; 27,34, k T.13 + PN - začlenění Moravy

-; 44,55,59 reakce na diskusi - k p. Křížovi,

žádost o referendum

6.FS, 18. 9.1990, 14; 203 k T.59

7.FS, 24.10.1990, 3; 81 odpověď p. Dostálovi

30.10.1990, 4; 306 ke svému vystoupení na Moravě

9.FS, 26.11.1990, 2; 58,167 zprav. SL k T.224,308 - školský zákon

11.12.1990, 17; 946 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 8.1.1991, 1; 127 k T.330,331,392 - LZLP

14.FS, 22,26.3.1991,22; 479, 648 ke K-17

15.FS, 24. 5.1991, 23; 1418 k T.656,657 (K-17 - lustrace) + PN

30. 5.1991, 28; 2098-9,2102 poznámka k p. Slámovi (T.655)

 

BARTONČÍK Josef, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27.6.1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - Jihomoravský kraj

PK-KDU

Členem: VÚP - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6.1990, 3; 13 volební řád FS - vzdal se slova

14.FS, 22. 3.1991, 22; 519 ke K-17

20.FS, 18.-19.2.1992, 14; 1837,

1906,1960 K-17 - zpráva

 

 

BAŠTIGÁL Eduard

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27.6.1990; 10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Středoslovenský kraj

PK - SNS

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 22

VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

dočasně uvolněn: 3.SL, 5. 2.1991; 7

Jiné: člen Komise 17.11.1989 od: 6.FS, 20.9.1990; 516

tajemník VBB - SL

 

 

BATTĚK Rudolf, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27.6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - KDS - Praha

PK - OH

později neevidovaný

Členem: P - FS od: 1.SL, 27.6.1990; 53

P - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 59

Jiné: předseda SL zvolen 1.SL, 27.6.1990; 32

místopředseda FS zvolen 1.FS, 27.6.1990; 45

člen Komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od 6.FS,18.9.1990; 179

 

Vystoupení:

FS 2.FS, 3.7.1990,-;36 prezidiální sdělení, změny ve vládě;

řídí schůzi FS

-;63 prezid. sdělení ke třetímu bodu programu FS

5.FS, 18.-20.7.1990,-;14 k žádosti poslance Wagnera

3; 22 upřesňuje politickou příslušnost nových poslanců FS

6.FS, 13.9.1990, - ; - řídí schůzi FS

18.9.1990, - ;272 k hlasování a sčítání

20.9.1990,24;542 k prezenci poslanců v sále

2.10.1990, -;732 k odvolání členů P - FS

-;643 organizační sdělení

7.FS, 24.10.1990, -; 30,31 prezidiální sdělení, řídí schůzi FS

3; 43 čte návrh usnesení - k návrhu

p. Zemana

-; 75 vysvětlení k dotazům poslanců

ve věci novinářů ve FS

-;103 prezidiální a organizační sdělení

30.10.1990, 4; 273,274 k návrhu p. Dostála ohledně p. Bárty

8.FS,16.11.1990, -; 5 prezidiální sdělení, program schůze,

řídí schůzi FS

9.FS, 28.11.1990; řídí schůzi FS, informace,

organizační otázky

4.12.1990,-;380,468 řídí schůzi FS, informace o jednání, rozšíření programu schůze FS

11.12.1990,17; 940 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.12.1990,18;1365 k hlasování o T.231,324

11.FS, 10. 1.1991, 3; 453 řídí schůzi FS

13.FS, 30. 1.1991, 4;185,231 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení

19. 2.1991, 9; 437 řídí schůzi FS

20. 2.1991, 9; 572 řídí schůzi FS

21. 2.1991,10; 917 řídí schůzi FS

15.FS, 15. 5.1991,14; 240 poznámka k T.300 (státní svátky)

16. 5.1991, -; 273 řídí schůzi FS;informace o seznamech členů PK, k programu schůze FS

17. 5.1991, -; 517 problematika "růžový tank"

23. 5.1991, -;1071 řídí schůzi FS

24. 5.1991,23;1327 řídí schůzi FS, informační sdělení

-;1450 řídí schůzi FS

16.FS, 3. 7.1991, 5; 231 řídí schůzi FS, informační sdělení, volba ověřovatelů SL a SN

16. 7.1991, -;1618 k situaci před dalším kolem voleb

 

16.FS,17. 7.1991, 23;1833 řídí schůzi FS, informační sdělení

-;1907 organizační sdělení

18. 7.1991,35; 2027 k průběhu volby generálního inspektora ozbr. sil a člena FBIS

23; 2036 řídí schůzi FS

19. 7.1991, -; 2266 řídí schůzi FS, organizační sdělení

-; 2281 řídí schůzi FS

-; 2295 ukončení schůze FS

17.FS, 26.9.1991, -; 113 řídí schůzi FS, informační sdělení

3; 254 řídí schůzi FS, informace o programu na další den 17. FS

3.10.1991,16; 921 řídí schůzi FS, informační sdělení

4.10.1991,16; 1245 řídí schůzi FS

8.10,1991,18; 1421 řídí schůzi FS

18.FS, 29.10.1991, -; 29 k programu schůze FS

7.11.1991;7,8; 939,

970, 971 řídí schůzi FS, informační sdělení

2,21; 976 druhé kolo hlasování

8.11.1991,14; 1178 vývoj ekonomiky - poznámka

k p. Fišerovi

13.11.1991,11; 1553 řídí schůzi FS

-; 1648 vítá delegaci parlamentního shromáždění RE

-; 1743 oznámení, že nebyla schválena ani

jedna otázka referenda

19.FS, 3.12.1991, -; 39 k programu schůze FS

5.12.1991, 5; 177 řídí schůzi FS

6.12.1991, 9; 493, 499 k hlasování o HZ

18.12.1991,25; 1358 řídí schůzi FS

19.12.1991, -; 1401 řídí schůzi FS

-;1465 k volbě člena prezidia FFNM

-;1563 k výsledkům volby prezidia FFNM

21.12.1991,25;1864,1904,

1910,1933,1966 řídí schůzi FS, informační sdělení

20.FS,30. 1.1992, 13; 1050 řídí schůzi FS

-; 1122,1123 zahájení dohodovacího řízení k b.12, složení DV

31. 1.1992, -; 1255,1266 řídí schůzi FS, informační sdělení

17. 2.1992, -; 1367 řídí schůzi FS, informuje o jednání samostatné schůze SL a SN

-; 1385 k programu společné schůze; návrh na rozšíření - T.1252,1288

18. 2.1992, -;1609 řídí schůzi FS, organizační sdělení

14;1743,1749 řídí schůzi FS; hlasování o změně programu - T.928

 

20.FS,18. 2.1992, -; 1755 řídí schůzi FS

-; 1840 seznamuje FS s výzvou p. Hubálka k hladovce "Marečka"

19. 2.1992,14;1889,1977 řídí schůzi FS, informační sdělení

20. 2.1992, -; 2197 řídí schůzi FS, informační sdělení o programu schůze

-; 2202 k poradě politického grémia

-; 2204 oznamuje, že neprojednané body programu se přesouvají na

21.schůzi FS; (porady polit. klubů)

21.FS, 4. 3.1992, -; 246 řídí schůzi FS, k programu FS

-; 292 řídí schůzi FS, výklad ke zprávě K-17

-; 312 k hlasování o PN

22.FS, 22. 4.1992,21;1104 ke Smlouvě se SRN

23. 4.1992,29;1313,1382 řídí schůzi FS, informační sdělení

29. 4.1992, -;1863,1894 řídí schůzi FS, informační sdělení

30. 4.1992, -; 2201 závěrečné slovo předsedy SL

SL 1.SL, 27. 6.1990, 7; 32 projev po zvolení předsedou SL, dále

řídí schůzi SL

2.SL, 22.10.1990, -; - řídí 2. sam. schůzi SL

4; 22 vysvětluje volební řád FS na základě jednacího řádu FS

-; 18 schválení tajného hlasování

o odvolání poslance z P-FS

3.SL, 19. 2.1991, -; 29 řídí samostatnou schůzi SL

4.SL, 14. 5.1991, -; - řídí schůzi SL, organizační sdělení

5.SL, 24. 9.1991, ; - řídí schůzi SL, organizační informace k programu SL

3.10.1991, -; - řídí schůzi SL, sdělení k programu SL

4. 10.1991, -; - řídí schůzi SL, odůvodnění programu

6.SL, 7. 11.1991, -; - řídí schůzi SL, odůvodnění programu

-; 10 odůvodnění volby členů P - FS

8.SL, 17. 2.1992, -; - řídí schůzi, odůvodnění programu schůze SL

18. 2.1992, -; - řídí schůzi, odůvodnění programu schůze SL

9.SL, 3. 3.1992, -; - řídí schůzi, odůvodnění programu schůze SL

12. 3.1992, -; - řídí schůzi, odůvodnění programu schůze SL

 

 

 

 

BENČÍK Michal, JUDr., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27.6.1990; 10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Západoslovenský kraj

PK - SDĽ - KSČM

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen Komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18.9.1990;179

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 24 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

5.FS, 20. 7.1990, 16; 197 k T.38 (trestní řád)

6.FS, 17. 9.1990, 5; 132 ke scénáři ekonomické reformy

8.FS, 16.11.1990, 7; 79, 92 k T.204,301 + PN

9.FS, 26.11.1990, 2; 88 k T.224,308 (školský zákon)

4.12.1990, 11; 531, 567-577, zprav. SL k T.260,326 (kolektivní vyjednávání)

5.12.1990, 12; 677 k T.261,327 (zákoník práce)

20; 775,791,

795,796 zprav. SL k T.240,289 (celní zákon)

15; 821,828,

830-832 zprav. SL k T. 203, 245

(trestní zákon)

6.12.1990, 26; 878a k T.340 (malá privatizace)

11.FS, 8. 1.1991, 1; 118 k T.330,331,392 (LZLP)

+ doplňovací návrh

10. 1.1991, 4; 628 lustrace - postup

13.FS, 20. 2.1991, 9; 608,775 k T. 442, 477

(mimosoudní rehabilitace)

-; 796 ke zpravodajům SL, SN

14.FS, 26. 3.1991, 22; 709 ke K-17

3. 4.1991, 17;1015 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 21. 5.1991, 16; 690,712 k T.393,643 (zákon o půdě)

22. 5.1991, 21;1043 zprav. SL k T.527,527A - volba soudců Nejvyššího soudu

23. 5.1991, 13; 1242,1258 k hlasování o pozměňovacích návrzích k T.525

29. 5.1991, 17; 1643 k FBIS

16.FS,17.-18. 7.1991, 23; 1857,

2080, 2110 referendum + PN

19. 7.1991, 16; 2208 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 26. 9.1991, 7,8,9; 239 zprav. SL k T.834,835,836 (Úmluvy -

předávání - vydávání osob)

27. 9.1991, -; 456 k projednávání programu 17. FS

4.10.1991,16; 1296 k lustračnímu návrhu

8.10.1991,24; 1585 návrh na vyhlášení refenda

18.FS, 29.10.1991, -; 14 k programu schůze -T.857

5.11.1991, 4; 675 podpora p. Zelenaye

5; 808,823 občanský soudní řád,

notářský řád

7.11.1991, 21; 992 odsouzení projevů rasismu

18; 1603 hlasování ve FS

(zákon č. 143/1968 Sb.)

13.11.1991,11;1646,1652 referendum - otázky

19.FS,18.,19.,21.12.1991, 25;

1367,1352,

1873,1938 k projednávání T.1144

; 20.12.1991, 31; 1630 k rozpočtovému zákonu

20.FS, 21. 1.1992, 1; 42 zprav. SL k T. 117

(Úmluva o ochraně lidských práv)

22. 1.1992, 5; 228,235 čs. federace - změna ústavního

zákona + PN

28.1.1992, 10; 736 volby do FS

29.1.1992, 12; 828 doporučuje přerušit projednávání novely velké privatizace

30.1.1992,14; 1234 zpráva K-17

31.1.1992,13; 1261,1293 PN - vlastnictví k půdě

17.2.1992, 5; 1496 čs. federace - změna ústavního zákona + P

18; 1540 kuponová privatizace + PN

18. 2.1992, -;1744 k jednacímu řádu FS

21.FS, 3. 3.1992, 3;176 k T.1348 (změna ústavy)

4. 3.1992, 10; 259,346, 359 zprav SL k T.1037,1324

(pobyt cizinců)

22.FS, 14. 4.1992, -; 67,99,101 k programu schůze (zemědělství)

1; 122 volba prezidenta

28. 4.1992, 27; 1687,

1708 vlastnictví k bytům

SL 2.SL, 22.10.1990, 4; 11 k odvolání poslance z P-FS

 

 

 

Sněmovna lidu

 

BENDA Václav, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27.6.1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDS - Praha

PK - KDS - ĽDS

Členem: P - FS od: 1.SL, 27.6.1990; 53

VÚP - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

Jiné: člen Komise pro přípravu Ústavy ČSFR -

od: 6.FS, 18.9.1990;179

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6.1990, 1; 17 k volbě funkcionářů FS

2; 36 k volbě mpř. FS

2.FS, 3. 7.1990, 3; 68 volební řád k volbě prezidenta

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 51 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

-;181 k T.33 (sdělovací prostředky)

-;192 otázka na původní text návrhu - T.33

-;197 k T.33 (národnostní problematika)

5.FS, 19. 7.1990, -;136 prezidiální sdělení pro čl. KDU-KDH

20. 7.1990,16;201 k T.38 (trestní řád)

6.FS, 17. 9.1990, 5; 68 návrh do návrhové komise k přípravě usnesení FS

5; 87 návrh, aby návrhová komise pracovala v sále

-;105 ke scénáři ekonomické reformy

+ dotaz na ministra Klause

-;121 k odchodu poslanců ze sálu

-;151 upozorňuje na sčítací zařízení - nepřesnost

18. 9.1990, 14;187 k T.59 + PN

13;239,259,270 k T.66,119 (daň z příjmu)

-;277 ke sčítání hlasů při hlasování

19. 9.1990, 8;310 návrh na doplnění návrhové komise

-; 400,404 k bezpečnostní situaci

9; 419,428 k T.14,116

20. 9.1990, 6; 458,463,466 zprav. SL k T.65,115 (soudci) +PN

1.10.1990, -; 619 organizační záležitosti

2.10.1990,26; 639,665,667 k T.88,152 + PN

7.FS, 23.10.1990, 2; 23 zprav. SL k T.125 (Sbírka zákonů)

-; 26 k časovému hramonogramu

24.10.1990, 3; 60,66 k lustracím

6; 122,163-8,

183,192,206 k T.159,214 (malá privatizace)

7.FS, 30.10.1990, 8; 279,285 zprav. SL k T.249 (zákon č.403/1990)

4; 301 k návrhu usnesení p. Wagnera

8; 310,315 k T.211 (náprava křivd - majetek)

9.FS, 26.11.1990, -; 12 k programu schůze FS - hlasování

2; 72,75,99 k T.224,308 - školský zákon

28.11.1990,10; 346,352 k T.237,303 - devizový zákon +PN

4.12.1990,13; 409 zprav. SL k T.215,325

(zákon o zaměstnanosti)

-; 478 k pozměňovacím návrhům - § 8

-; 492 k pozměňovacím návrhům - § 16

11; 538 k T.260,325 (kolektivní vyjednávání)

5.12.1990,12; 688,749 k T.261,327 (zákoník práce)

20;780,789 k T.240,289 (celní zákon)

10.12.1990, -;882,890 k návrhům prezidenta ČSFR, k programu schůze FS

11.12.1990,17; 931, 950,

1070, 1247 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence) + PN

13.12.1990, 18;1343 P k T.231,324 (rozpočtová pravidla)

-;1367 k hlasování o T.231

19; 1398 k T.110,292 (strategické plánování)

10.FS, 19.12.1990, 2; 17 ohledně účasti poslanců při hlasování

20.12.1990, 6; 147,169 k T.365 (STR-91) + PN

11.FS, 8. 1.1991, - ; 7,14 k programu schůze - návrh na projednání postupu lustrací

9. 1.1991, 1; 323 - 4,360,

379,440 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, -; 527 k postupu při projednávání

zprávy K-17 (vyloučení veřejnosti)

4; 564,593,595,

615,635 postup při lustracích poslanců FS

a členů vlády ČSFR

- ;636,647,649 přednáší návrh usnesení

11. 1.1991, 2;727,756 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

12.FS, 16. 1.1991, 4; 68 k T.408 (k jednání o Dohodě se Saúdskou Arábií)

13.FS, 29. 1.1991, -; 11,24 k programu, ke sčítacímu zařízení

3;144 k T.156 (jednací řád FS)

-;181 k lustracím

30. 1.1991, 6; 240 zprav. SL k T.299,443

(soudní rehabilitace)

5. 2.1991, -;409,421 k velké privatizaci, k programu schůze

19.2.1991, 9; 461,486, 546-568, zprav. SL k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

13.FS, 20. 2.1991,9; 653,709 -10,

732-811,818-897 zprav. SL k T.442,477

26. 2.1991, -;1126 k zahalování desky J.Smrkovského

-;1129 k prezenci poslanců

27. 2.1991,15;1477,1479 k prezenci poslanců, k hlasování

-;1482 informace

14.FS,19. 3.1991, -;15,21 k programu schůze, k T.525

20. 3.1991, 9; 264 k T.256,465,520 - k PN

22. 3.1991,22; 380,383 ke K-17

3.,5. 4.1991,17; 968,1207

1323,1464 k zákonu o půdě

15.FS, 14. 5.1991, -;18,24 k programu schůze

(rekonstrukce P-FS)

2; 61,71 PN k T.515,605 (odstupné)

4; 85,89 PN k T.210 (strategické plánování)

17. 5.1991, -; 568 k usnesení FS - akce "růžový tank"

21. 5.1991,16; 679 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

22. 5.1991,15;1007 k hlasování o pozměňovacích

návrzích

21;1044 k lustraci navržených soudců

Nejvyššího soudu

23. 5.1991,13;1137,1141 k T.525 (doba nesvobody) + PN

24. 5.1991,23;1432 k T.656 (K-17 - lustrace)

28. 5.1991,15;1613,

1664,1690 k T.471,654 (FBIS)

-;1766 k dopisu pracovníků FIS

29. 5.1991, 23;1780,

1802,1820 k T.657A (K-17)

30. 5.1991, 23;1979,1987,

2011,2023 k T.658 - k hlasování

o pozměňovacích návrzích

16.FS, 2. 7.1991, -; 23 TP k hlasování

3. 7.1991,14; 258 k T.660,713

(KO FBIS - volba členů) + PN

6; 357 k T.649,719 (svoboda náboženství)

6; 383 návrh na odložení hlasování

o pozměňovacích návrzích

11. 7.1991, -;1341 k dohodovacímu řízení T.676

12. 7.1991, -;1372 k projednávání zásad lustračního

zákona

15. 7.1991, pokr. 4;1596 odst. 7. - sociální zabezpečení

-;1606 k programu schůze

16. 7.1991, pokr.17;1631,

1647 k T.769 (ústava - změny) + PN

 

16.FS, 16. 7.1991,16,1722,1753,

1755 k textu T.730 (soudy a soudci)

17. 7.1991, DP; 1981 P - k malé privatizaci

-; 1987 k P-FS

18. 7.1991, 35; 2006,2010 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

19. 7.1991, pokr. 16; 2204 soudy a soudci

17.FS, 26. 9.1991, 3; 133,189,206,311, zprav. SL k T.821,866 (mimosoudní rehabilitace)

1.10.1991, 21; 562 k živnostenskému zákonu

17; 656,660 sdružování v politických stranách

2.10.1991, 21; 746 k osobním údajům podnikatele

2.,3.10.1991, 16; 834,872,

1055,1089,

1117,1120 k lustračnímu zákonu

3.10.1991, 19; 1146 k novele malé privatizace

-; 1164 k programu schůze

4.10.1991, pokr.16; 1277,

1297,1310,

1315,1324,

1351,1398 k lustračnímu zákonu

18.FS, 29.10.1991, -; 42,46 k hlasování o programu a o řečnické lhůtě

1; 73,92 k životnímu minimu

2; 151,228,246,

250,256,262 k rozhlasovému a TV vysílání

30.,31.10.1991,4;351,367,374 občanský zákoník

6.11.1991, 9; 840,856,

876,912 zprav. SL k T.853,953

(způsob provedení referenda)

7.11.1991, -; 943 k uvolnění členů FBIS z výborů

7; 945 Ústavní soud - organizace

8; 953,960 k volbě kandidátů na soudce ÚS

12.11.1991,19;1333,1335,

1337 FFNM - volba dozorčí rady

8;1432,1442,

1451,1456 k volbě kandidátů na soudce ÚS+ PN

13.11.1991, -;1519 podpora návrhu p. Luxe (Jugoslávie)

19.FS, 3.12.1991, -; 41,44 k programu schůze

3; 114 životní prostředí

5.12.1991, -; 380 k doplnění programu schůze

6.12.1991, 9; 492,493 k hlasování o HZ

10.12.1991,12; 634 trestní zákon

21.12.1991,31;1830 k informaci mpř. vlády J.Mikloška

19.FS, 21. 1.1992,25; 1895,1911,

913,1919,1940,

1979,2010 transformační zákon

-; 14,21 k programu schůze

20.FS, 22. 1.1992, 5; 252 čs. federace -

změna ústavního zákona + PN

24. 1.1992, -; 387 organizační sdělení

28. 1.1992, -; 557 k záležitosti Mareček

-; 572 k hlasování o odpovědích na interpelace

-; 598 k pravomocím komise pro vyšetření záležitosti Mareček

10; 621,651,672,

734,740,743,

748,751 odův. T.1208 (volby do FS)

29. 1.1992, pokr.10; 835,

871, 877,

898,903 odův. T.1208 (volby do FS)

30. 1.1992, -; 977,982 k vysílání ČST - K-17,

názory a odpovědnost poslanců

17. 2.1992, pokr. 5; 1049 čs. federace -

změna ústavního zákona + PN

18. 2.1992, - ; 1624 k případu Mareček

pokr. 5; 1712 čs. federace -

změna ústavního zákona + PN

21.FS, 3. 3.1992, 3; 165 T.1348 (změna ústavy)

4. 3.1992, 6; 343 k volbě členů FR pro rozhlasové

a televizní vysílání

10; 347 P - pobyt cizinců

5. 3.1992,12; 394 Červený Kříž

11. 3.1992, -; 782 doporučuje zprávu GP přesunout na 22. schůzi FS

40; 810 zprav. SL k T.1369,1391

(ochrana železniční dopravy)

13. 3.1992,32;1219 P - k jednacímu řádu FS - k rozpravě

22.FS, 14. 4.1992, -; 74,84,98 k programu schůze

(ÚS - zástupce za FS)

1; 137 P - volba prezidenta

21. 4.1992,11; 698 investiční společnosti a fondy

22. 4.1992,21;1024 Smlouva se SRN

23. 4.1992,25;1359 P - zákoník práce, zaměstnanost

-;1325,1326 návrh na znovuotevření rozpravy k T.1402

 

SL 1.SL, 27. 6.1990, 3; 12 k volebnímu řádu FS + pozměňovací

návrh (nebyl přijat)

4; 18 poznámka k T.3

5; 20 žádá představení kandidátů na předsedy výborů

-; 25 doplnění k práci poslance FS a zaměstnání

9,13; 45 žádá představení kandidátů

na funkce

2.SL, 22.10.1990, 4; 14 k odvolání poslance z P-FS

4; 20,25 k volebnímu řádu FS

3.SL, 5. 2.1991, 4; 23 návrh na odvolání p. Bárty z VÚP

4.SL, 21. 3.1991, -; 7 PN k programu schůze

5.SL, 4.10.1991, 4; 26 k hlasování k volbě členů do výborů

9.SL, 12. 3.1992, -; 16 k navrženému programu schůze

 

 

 

BLÁHA Michal

Sněmovna: SL Slib vykonal: 2.SL, 22.10.1990; 7

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Bratislava

PK - VPN

Členem: VSK - SL od: 2.SL, 22.10.1990; 7

do: 10.FS, 19.12.1990; 19

VBB - SL od: 10.FS, 19.12.1990; 19

Jiné: za rezig. E. Vašáryovou a rezig. D. Baduru

Vystoupení:

FS 18.FS, 1. 11.1991, 17; 644,

648 interpelace na mpř. Mikloška ve věci článku p. Kasardy

21.FS, 11. 3.1992, 25; 779 zprav. SN k T.1322,1368

(účast ČSFR v rámci OSN v Jugoslávii)

 

 

 

 

 

 

BOBOVNICKÝ Július, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27.6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Západoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

dočasně uvolněn od: 3.SL, 5.2.1991; 7

do: 6.SL, 7.11:1991; 9

(uvolnění potvrzeno 9.SL, 12.3.1992;17)

Jiné: člen Komise 17.11.1989 od: 6.FS, 20.9.1990; 516

do: 9.SL

člen zvl. kontr.orgánu FS od: 16.FS, 15.7.1991; 1586

- zvolen předsedou (18.7.1991) jako nejstarší člen orgánu,

potvrzen 17.FS, 4.10.1991;1235

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6.1990, 1; 32 vyhlašuje výsledky voleb předsedy FS za SL

2; 44 vyhlašuje výsledky voleb I. mpř. FS a mpř. FS

2.FS, 3. 7.1990; 3; 75 volební řád k volbě prezidenta

3.FS, 5. 7.1990, 1; 11 čte výsledky volby prezidenta - SL

6.FS, 20. 9.1990, -; 455 předseda volební komise - informuje

o tajné volbě člena P-FS

-; 469 zpráva o tajné volbě člena P-FS

7.FS, 24.10.1990, 6; 136 k T.159,214 (malá privatizace)

11.FS, 8. 1.1990, 1; 146 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

13.FS, 21. 2.1991, 10; 1011 k velké privatizaci + PN

15.FS, 30. 5.1991, 22; 2128 čte výsledky volby předsedy

a mpř. VIP

16.FS, 18. 7.1991, 35; 2031 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil - postup

-; 2033 čte výsledky volby generálního inspektora ozbrojených sil ve SL

17.FS, 1.10.1991,21; 573 k živnostenskému zákonu + PN

18.FS, 30.10.1991, 4; 359 občanský zákoník

13.11.1991,11; 1717 referendum - otázky

19.FS, 10.12.1991,13; 662 trestní řád + PN

22.FS, 29. 4.1992, DP;1876 informace řed. FBIS

SL 1.SL, 27. 6.1990, 5; 28 předseda volební komise - čte

výsledky voleb předsedy VMI-SL

7; 31 předseda vol. komise - čte výsledky

voleb předsedy SL

1.SL, 27. 6.1990,10-12; 40 čte výsledky voleb předsedů výborů

10; 49 čte výsledky voleb předsedy VPR - SL

9,13; 51 čte výsledky voleb do P-SL a P- FS

2.SL, 22.10.1990, 4; 18 čte výsledky odvolání poslance

z funkce člena P - FS

3.SL, 5. 2. 1991, 1; 6 nežádá uvolnění z VPR -SL

4; 22 čte výsledky hlasování o odvolání člena P-FS

4.SL, 14. 5.1991, 3; 25 čte výsledky voleb VIP-SL

31. 5.1991, 6; 42 čte výsledky volby předsedů VH - SL a VÚP - SL

4; 47 čte výsledky voleb do P-FS

-; 49 objasnění výsledků voleb členů P-FS za SL

 

BORGUĽA Michal, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Západoslovenský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: P - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 45

VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VMI - SL od: 1.SL. 27. 6.1990; 22

Jiné: předseda VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 49

Vystoupení:

FS 6.FS, 17. 9.1990, 5; 121 ke scénáři ekonomické reformy

7.FS, 24.10.1990, 6; 133 k T.159,214 (malá privatizace)

10.FS, 19.12.1990, 5; 68 zprav. SL k T.19 (SZÚ 1989)

20.12.1990, 6; 106,

162-171 zprav. SL k T.365 (STR-91)

13.FS, 22.,26.2.1991, 10; 1050,

1174 k velké privatizaci + PN

14.FS, 28. 3.1991,17; 874 odův. T.380 (zákon o půdě)

15.FS,16.,21.5.1991, 9; 420,811 ke zprávě vlády ČSFR + PN

22. 5.1991,20; 920, 927 k T.630,638,639 (STR - I.Q.1991)

16.FS, 4. 7.1991, 8; 586 zprav. SL k T.691,726 (SZÚ)

9. 7.1991, -; 926 k dohodovacímu řízení

12. 7.1991,27; 1475 interpelace (souběh platů a důchodů) a otázky na ministra financí

17. 7.1991, DP; 1977 P k malé privatizaci

17.FS, 27. 9. 1991, 15; 399 k plnění STR-1991 (1. pololetí)

18.FS, 8.11.1991, 14; 1133,1208 vývoj ekonomiky

12.11.1991, 23; 1371,1374

1377,1423 vánoční příspěvek dětem

19.FS, 18.12.1991, 23; 1325 ke zprávě zprav. SL k návrhu zákona

19.12.1991, 25; 1472 transformační zákon + PN

20.,21.12.1991,31;1597,

1787 zprav. SL k T.118,1153 (STR-92)

20.FS,21. 1.1992, 4; 141 přijímání Ústavy ČSFR + PN

17. 2.1992, -;1387 k programu schůze

18; 1531 kuponová privatizace

21.FS,12. 3.1992,29; 914 STR - 1991 - I.-IV.Q.

SL 1.SL,27. 6.1990, 9,10,13; 47,48 představuje se SL, odpovídá

p. A. Černému

2.SL,22.10.1990, 4; 19,21 volební řád FS

 

 

BRANNÁ Dana, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonala: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: polská

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj (OH)

PK - OH

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: členka Komise pro lidská práva a menšiny -

od: 15.FS, 30. 5.1991; 2035

Vystoupení:

FS 6.FS, 20. 9.1990,24; 533 k pohraničnímu styku

1.10.1990,25; 579 k malému pohraničnímu styku

11.FS, 9. 1.1991, 1; 289 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 3; 498 k malému pohraničnímu styku s PLR

12.FS,16. 1.1991, 1,2; 29 ke Stanovisku - Litva, VS

20.FS,24. 1.1992, 8; 457 interpelace na vládu ČSFR ve věci rozpočtu na národnostní problematiku

21.FS, 5. 3.1992,16; 442,444 Smlouva s Polskem

11. 3.1992,37; 826,830,833 k odpovědi na interpelaci T.1334

-; 844 k odpovědi na interpelaci T.1366

SL 9.SL,12. 3.1992, 3; 24,25 odůvodňuje návrh usnesení SL

+ k odpovědím vlády na interpelacePřihlásit/registrovat se do ISP