Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, N

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

 

MAGYAR František, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: KDH - maďarské - Východoslovenský kraj

PK - MKDH - COE

Členem: VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: ověřovatel SL od: 1. SL, 27. 6.1990; 50

do: březen 1991

Vystoupení:

FS 5. FS, 19. 7.1990, 8; 120,131,147 k T.11,34

+ PN - textově - k řádům (Strahov)

6. FS, 18. 9.1990,13; 279 k T. 66,119

17; 283 zprav. SL k T.56 "Dohoda"

19. 9.1990, 8; 337 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9.1990,21; 500 k T.29

7. FS, 24.10.1990, 6; 155,176,

177,195 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10.1990, 4; 305 k činnosti p. Bárty

8. FS, 16.11.1990, 6; 62,66-68 zprav. SL k T.151, 293

(zákon o metrologii)

7; 95 k T.204,301 (k návrhu p. Benčíka)

9. FS, 27.11.1990, 4; 152,154 k T.216,310 (vynálezy, návrhy)

27.11.1990, 6; 268 informace ve věci dováženého

zahraničního tisku (Klaus, Dienstbier)

6.12.1990,26; 880a,901a k T.340 (malá privatizace)

12.12.1990,17; 1249,1269 k T. 315,316,369

(čs. federace - kompetence)

19; 1417 k T.110,292 (strategické plánování)

10. FS, 19.12.1990, 3; 23 zprav. SL k T.279 (opční protokol)

7; 80 interpelace na min. Langoše ohledně

chování VB u kostela

11. FS, 8. 1.1991, 1; 214 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 5; 548 k hlasování o zprávě K - 17

12. FS, 16. 1.1991, 1,2; 23,33 ke Stanovisku - Litva, VS

13. FS, 29. 1.1991, 2; 97 zprav. SL k T.294

(Smlouva o patentové spolupráci)

5. 2.1991, -; 430 k práci VÚP - SL/SN

19. 2.1991, 9; 490, 568 k T.442 - k tiskům zákona

20. 2.1991, 9; 863 k hlasovacímu zařízení

-; 874 k dopravě poslanců

26. 2.1991, -; 1128 k prezenci poslanců ze Slovenska

10; 1194 ke sčítacímu zařízení

27. 2.1991,14; 1399,1419 k přepočtu forintů

14. FS, 19. 3.1991, -; 50,57 k programu - b.17

3; 78 zprav. SL k T. 150,523

(státní technické normy)

11; 169 zprav. SL k T.244,251 (ČTK)

26. 3.1991,22; 583, 745 ke K - 17, k PN

5. 4.1991,17; 1256,1472 k zákonu o půdě (k PN)

15. FS, 15. 5.1991,10; 257 k odpovědi ministra Dobrovského na interpelaci klubu

17. 5.1991,12; 525,539,540,

543,544 zprav.SL k T.526, 607

(patentoví zástupci)

23. 5.1991,13; 1198 k T.525 (doba nesvobody)

25; 1320 k prezenci poslanců

24. 5.1991,23; 1464 k T.657 - přenos TV

29. 5.1991,17; 1748 k novinám "Metropolitan"

23; 1801 k T.657A (K - 17)

10; 1886 spokojen s odpovědí na interpelaci

-; 1914 k programu schůze FS

30. 5.1991,23; 2023,2024 k hlasování o T.657

27; 2040 k T.644 (komise pro činnost K - FS)

22; 2124 k volební komisi

2139,2142 k programu schůze FS

16. FS, 3., 4. 7.1991,7; 390, 531 zprav. SL k T.676,723

majetek řádů a kongregací

4. 7.1991, 6; 508 k hlasování o pozm. návrzích - T.649

9. 7.1991, -; 928 k dohodovacímu řízení

10. 7.1991 , -; 1206 k T.758,759 (Jugoslávie)

12. 7.1991, -; 1371 k projednávání zásad

lustračního zákona

26;1379 k T.559

12. 7.1991,27; 1492 interpelace - byty - náklady

15. 7.1991, 4; 1570 k sociálnímu zabezpečení

18. 7.1991,35; 2018,2020,

2026,2027 k volbě generálního inspektora

ozbrojených sil

19. 7.1991, -; 2267 k volební komisi

17. FS, 24. 9.1991, 1; 87 k T.751

(zákon o kontrole) + PN

2.10.1991,16; 835 k lustračnímu zákonu

3.10.1991,12,13,14; 1230 k členům volební komise

4.10.1991, pokr. 16; 1290 k lustračnímu zákonu

9.10.1991,24; 1595 k návrhu na vyhlášení referenda

29; 1604 k odpovědi na interpelaci

 

 

18. FS, 30.10.1991, 2; 248 k rozhlasovému a TV vysílání

7.11.1991, 21; 989,1042 odsouzení projevů rasismu

18; 1061,1087 hlasování FS (zák.č.143/1968 Sb.)

12.11.1991, 14; 1302 k hlasování o bodě 14

23; 1382,1419 vánoční příspěvek dětem

8; 1437,1448,

1449 k volbě kandidátů na soudce ÚS

13.11.1991, 13; 1512 k zahraniční politice ČSFR

pokr. 23; 1530,1531,

1761 vánoční příspěvek

-; 1541,1548 doba nesvobody

11; 1699,1700,

1702 referendum - otázky

19. FS, 10.12.1991, 12; 601, 645,

777 trestní zákon

11.12.1991, 7 ; 802,810 civilní služba

-; 1104 k hlasování o SBČS

21; 1163 k PN poslance E. Šimka

12.12.1991, pokr. 7; 1206,

1216 civilní služba

18.12.1991, 25; 1404 k T.1144 (omezení řečnické lhůty)

20.12.1991, 31; 1678,1741,

1743 STR - 1992 + PN

21.12.1991, pokr. 25; 1875,

1879,1977 transformační zákon

20. FS, 24. 1.1992, 7; 381,382,396 k odpovědi na jeho

interpelaci T.1103,1199

8; 434 k rušení krátkých železničních tratí na Slovensku

30. 1.1992, -; 966 k programu schůze

31. 1.1992,13;1260 P - vlastnictví k půdě

18.,19. 2.1992,14;1814,1865,

1867,1874,1878,

1892,1917 zpráva K - 17, k jednacímu řádu FS

21. FS, 3. 3.1992, -; 57 P - k probíhající diskusi

4. 3.1992, 4; 333 P - dodržování jednacího řádu

5. 3.1992,22; 489 P - pracovní kategorie FMD

6. 3.1992,27; 605 mimosoudní rehabilitace + PN

39; 615,624,639 Gabčíkovo - Nagymarosz + PN

11. 3.1992,19; 794 platy soudců

11. 3.1992,37; 824,825,

860, 868 k odpovědi na interpelaci T.1178 aj.

12. 3.1992,29; 978 k projednávání PN

21; 1029 P - telekomunikace

34; 1070 platy + PN

21. FS, 13. 3.1992, -; 1157 k jednáni o T.955 (restituce církví)

3. 3.1992,32; 1199,1221, zprav SL k T.955,

1392,1249, (rehabilitace a restituce církví)

22. FS,14. 4.1992, -; 56, 83, 90 k programu schůze (restituce církví)

3; 168 zprav. SL k T.955,1392

(restituce a rehabilitace církví)

15. 4.1992, pokr. 3; 190 zprav. SL k T.955,1392

(restituce a rehabilitace církví)

5; 239 k hlasování

16. 4.1992, 7; 536 k hlasování o PN

8; 570 P - spotřební daň

9; 671 k hlasování o PN

21. 4.1992,11; 809 k PN - hlasování

13; 822,875 využití přebytku STR - 1991 + PN

14; 907 k zápisům o hlasování o PN

22. 4.1992,21; 1062 P - ochrana budovy FS

23. 4.1992, -; 1214 k dopisům předsedy FS

29; 1353 k účasti poslanců na jednání

24. 4.1992,34;1452 k hlasování o PN

23. 4.1992,31;1475 stavební zákon

28. 4.1992,27;1678 vlastnictví k bytům

36;1777,1784 zákon o rodině

pokr. 9; 828 daň z příjmu

29. 4.1992, -; 1908 k řídícímu schůze

49; 1971 k hlasování o T.1510

27; 2030,2031,

2032 P - vlastnictví k bytům

30. 4.1992,47;2133 k jednacímu řádu FS

-;2168 k poznámce p. Morice

SL 2. SL, 22.10.1990, 4; 12 k odvolání poslance z P - FS

3. SL, 5. 2.1991, 2; 9,12 k volbě poslanců do výborů

9. SL, 12. 3.1992, 1; 20 k volbě členů P - FS

 

MALINA Zdeněk, prom. fyz.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj (ODS)

PK - ODS

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

člen komise pro hlasovací zař. od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

Vystoupení:

FS 2. FS, 3. 7.1990, 3; 67 volební řád k volbě prezidenta

6. FS, 20. 9.1990, 24; 535 k informačním systémům

7. FS, 30.10.1990, -; 259 komise pro informatiku

9. FS, 27.11.1990, 3; 116 k T.234,310 (ceny) + PN

6.12.1990, 26; 883a k T.340 (malá privatizace) + PN

10. FS, 20.12.1990, 6; 144 k T.365 (STR - 1991)

13. FS, 27. 2.1991, 14;1411 ke kontrole SČSP

15. FS, 22. 5.1991, 15; 980 k T.590,628 (zákon o odpadech) + PN

16. FS, 4. 7.1991, 12; 558 zprav. SL k T.680

(ochrana investic - dohody)

19. 7.1991, 16; 2208,2253 soudy a soudci - T.730

17. FS, 1.10.1991, 21; 572 k živnostenskému zákonu + PN

3.10.1991,16; 951 k lustračnímu zákonu

18. FS, 8.11.1991,14; 1157 vývoj ekonomiky

12.11.1991,23; 1375 vánoční příspěvek dětem

19. FS, 3.12.1991, 4; 170 zprav. SL k T.945,1063

(ochrana topografie polovod. výrobků)

12.12.1991,21; 1048 banky + PN

19.12.1991,25; 1447,1556 transformační zákon + PN

20. FS, 29. 1.1992,11; 791 vojenské obranné zpravodajství + PN

12; 924 novela velké privatizace + PN

19. 2.1992,15; 2168 stíhání představitelů bývalého

režimu + PN

21. FS, 12. 3.1992,21; 1017,1042,

1094,1097 zprav. SL k T.1276,1393

(telekomunikace)

22. FS, 21. 4.1992,11; 687, 719,

758- 811 zprav. SL k T.1412,1492

(investiční fondy a společnosti - hlasování o PN)

29. 4.1992, -;1918 inf. zprav. SL k zákon o investičních fondech a společnostech

(schv. 18.SN)

SL 3. SL, 5. 2.1991, 3; 18 k uvolnění poslance z výboru

4. SL, 31. 5.1991, -; 34 k očíslování bodů programu - volby

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ Michal

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - ODS

Členem: VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VIP - SL/SN od: 4.SL, 14. 5.1991; 27

Jiné: člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9.1990; 519

.

Vystoupení:

FS 5. FS, 18.-20.7.1990, -; 7 otázka k návrhu poslance Uhla

18. 7.1990, 3; 21 upřesnění stranickosti volby poslanců do výborů

4; 33 k T.13 - problém nacionalismu

19. 7.1990, -; 181 reakce na vysílání čs. rozhlasu

20. 7.1990, -; 223 k rozdávání listů do lavic

6. FS, 17. 9.1990, 5; 126 TP - k celému jednání FS o scénaři ekonomické reformy

19. 9.1990, 8; 363 k bezpečnostní situaci v ČSFR

9; 424 k T.14,116

20. 9.1990, -; 453 k počtu členů VBB - SL

24; 524 k práci aparátu KFS, k cenám

Favoritů, k vyši důchodů, k zákonu

o adopci, k zákonu o střelivu,

ke zbraním LM, k prominentům,

ke kontrole vojenského materiálu CO

20. 9.1990,24; 558 k zákonu o adopci

2.10.1990,25; 731 k odpovědím ministrů Kořínkové a Vacka

7. FS, 23.10.1990, -; 14 žádost o otevření rozpravy

k záležitosti Irák

-; 27 k programu schůze FS - dotaz

24.10.1990, 3; 66 k lustracím

-; 72 k vystoupení posl. Kaplanové - kriminalita

25.10.1990, 4; 222 žádá, aby projev p. Bratinky byl vysílán v čs. televizi

9. FS, 27.11.1990, 5; 211 k typu interpelace

6; 264 dotaz ohledně činnosti

"soukromé policie"

4.12.1990, -; 384 k práci VBB - SL/SN

5.12.1990,20; 782,790 k T.240,289 (celní zákon)

9.FS, 6.12.1990,21; 938a k T.222

(generální inspektor ozbrojených sil)

10.12.1990, -; 875,878,890 k programu schůze,

k návrhům prezidenta

11.12.1990,17; 1111,1113 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence),

zpráva ČTK

10. FS, 19.12.1990, 7; 80 k soukromým detektivním kancelářím

20.12.1990, 6; 121 k T.365 (STR - 1991) + PN

11. FS, 8. 1.1991, -; 11 k programu schůze - návrh na provedení lustrací K - 17 pověření)

10. 1.1991, 3; 490 dotaz na výbuchy v sovětském obydlí

5; 545 k hlasování o zprávě K - 17

4; 586, 622,

629, 631 lustrace - postup

10. 1.1991, -; 653 k zamítavému postoji p. Lise v otázce

uvolnění p. Deyla

11. FS, 11. 1.1991, -; 778, 782 k programu zasedání

12. FS, 16. 1.1991, 3; 49 k vystoupení p. Pánise

-; 54 k ralifikaci smlouvy se Saúdskou Arábií

13. FS, 29. 1.1991, 1; 77 k T.424,441 (důchody)

+ k návrhu p. Richterka

3; 175,176 k T.156 (jednací řád FS)

-; 181 k práci zpravodajů

5. 2.1991, -; 414 k programu FS

20. 2.1991, 9; 878 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

21. 2.1991, -; 913 přednáší iniciativní návrh poslanců na zákon o ztrátě poslaneckého mandátu

26. 2.1991, -; 1127 k zahalování desky J. Smrkovského

27. 2.1991,15; 1438 k ekologii, k ceně elektr. energie,

tepla, přímý přenos z lustrací

14. FS,19. 3.1991, -; 13,36,37

46,55,57 k programu, ke zprávě K - 17, k TV,

ke ztrátě mandátu, b. č.19

22., 26. 3.1991, 22; 381,386,

476,708,731 ke K - 17

15. FS, 14. 5.1991, -; 13 k programu

17. 5.1991, -; 569 návrh na přestávku

29. 5.1991,11; 1861 reakce na poslance Romana

(dražby objektů)

 

 

MALÝ Michal - vystoupení - pokrač.

16. FS, 9. 7.1991,19; 859 k ochraně ovzduší + PN

10. 7.1991,25; 1030 zprav. SL k T.702,745

(služební poměry policistů)

12. 7.1991,26; 1393 k jednání schůze FS

-; 1399,1409 k interpelaci na ministra

Dobrovského, k T.612

18. FS, 13.11.1991, -; 1552 k jednání 18. schůze FS

20. FS, 24. 1.1992, 9; 548 úloha GP + jednaní s p. Marečkem

30. 1.1992, pokr.9 ; 1153 k novele zákona o rodině

- ; 1169 k vývozu tanků do Sýrie

31. 1.1992, 13; 1274 k účasti Vl. Dlouhého na jednání

18.,19.2.1992,14;1804,1835,

1838,1879,1927 K - 17 - P + PN

22. FS, 22. 4.1992, -; 1198 k hanobení portrétů prezidenta

republiky V. Havla

SL 1. SL, 27. 6.1990,10-12; 37 návrh na ustavení zemědělské

komise ve FS

-; 38 návrh na zřízení podobné komise

v ČNR a SNR

2. SL, 22.10.1990, 4; 13 k odvolání poslance z P - FS

-; 22 k volebnímu řádu FS

3. SL, 5. 2.1991, 2; 10,13,17 k volbě poslanců do výborů

4; 24 k odvolání poslanců z výborů - návrh

na odvolání M. Kňažka

4. SL, 21. 3.1991, -; 6, 7, 8 PN k programu schůze

 

MANDLER Emanuel, prom. hist.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - LDS - Severočeský kraj

PK - KDS - LDS

Členem: VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

do: 10.FS, 19.12.1990; 19

VKS - SL od: 10.FS, 19.12.1990;19

Vystoupení:

FS 1. FS, 27. 6.1990, 1; 11,16 k volbě funkcionářů FS

4. FS, 10.-11.7.1990,1; 26 k programovému prohlášení vlády ČSFR

-; 186 k T.33 (sdělovací prostředky)

5. FS, 19. 7.1990, 9; 155 k T.6 (majetek politických stran) + PN

20. 7.1990,18; 228 ohledně možnosti interpelovat

-; 248 interpelace

 

6. FS, 17. 9.1990, 5; 93 ke scénáři ekonomické reformy

18. 9.1990, -; 215 k programu jednání FS

-; 273 k hlasování a sčítání

19. 9.1990, 8; 373 k bezpečnostní situaci v ČSFR + odpověd na vystoupení předsedy FS

2.10.1990,13; 689, 711 spol. zprav. SL k T.114,144 Dubčeka

7. FS, 23.10.1990, -; 10 ke sčítacímu zařízení

1; 20 k návrhu p. prezidenta

25.10.1990, 4; 233, 238 hodnocení let 1948-1989

8. FS, 16.11.1990, -; 6, 7 k programu FS, ke své rezignaci ve

VÚP a k žádosti o zařazení

do VSK - SL

9. FS, 26.11.1990, -; 14 k programu schůze FS - hlasování

2; 172 k T.224,308 (školský zákon)

4.12.1990, -; 380 k Úřadu na ochranu ústavy

a demokracie

-; 381, 386 k doplnění programu, ke kompetencím FS

13; 431 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

4.12.1990,11; 549 k T.260,326 (kolektivní vyjednávání)

5.12.1990,12; 666,700 k T.261,327 (zákoník práce)

6.12.1990,25; 977a ke zprávě K - 17, k lustracím

10.12.1990, -; 881 ke kompetencím

11.12.1990,17;1046, 1055 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

12.12.1990,17;1269 upřesnění návrhu k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.10.1990,18; 1341 k T.231,324 (rozpočtová pravidla)

19; 1397 k T.110,292 (strategické plánování)

10. FS, 19.12.1990, 1; 13 knižní trh a polygrafický průmysl

11. FS, 8.,9.1.1991, 1; 149, 351,

358,361 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1.1991, 5; 542 ke zprávě K - 17

10. 1.1991, 4; 588, 617 lustrace - postup

11. 1.1991, 2; 717, 755 k T.156, 328 (jednací řád FS) + PN

13. FS, 29. 1.1991, -; 12 k programu (rekonstrukce P - FS)

30. 1.1991, 4; 205, 218 k T.235, 443 (protimonopolní zákon)

31. 1.1991,13; 385 k T.366 (vojenská doktrína)

19. 2.1991, 9; 537 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

20. 2.1991, -; 573 k TV zpravodajství

9; 867 k hlasovacímu zařízení

22. 2.1991,10; 1100 k velké privatizace

27. 2.1991,11; 1377 k Ústavnímu soudu ČSFR

 

14. FS, 19. 3.1991, -; 31 k programu - b.21

11; 170, 176,

186, 191 k T.244,251 (ČTK) + PN

20. 3.1991, 9; 244-246 k T.256,465,520

22.,26. 3.1991,22; 548,757 ke K - 17, k návrhu p. Ševčíka

na usnesení FS

3. 4. 1991,17; 1060 k zákonu o půdě

5. 4. 1991, -; 1184,1336,

1476 k periodickému tisku

-; 1476 odkládá svůj návrh

15. FS, 15. 5.1991,14; 224 k T.300,620 (státní svátky)

17. 5.1991, 9; 597 ke zprávě vlády ČSFR

22. 5.1991,20; 917 k T.630,638,639

(STR - 1.Q. 1991)

24. 5.1991,23;1435 k T.656,657 (K - 17 - lustrace)

29. 5.1991,23;1792 k T.657A (K - 17)

16. FS, 3.,4.7.1991, 6; 316,471,

484,487,512 k T.649,719

(svoboda náboženství) + PN

8. 7.1991,16,17; 712 P k T.677,678

(soudnictví - ústava - změny)

12. 7.1991, -; 1372 k projednávání zásad lustračního zákona

16. 7.1991,17; 1661 k T.769

(ústava - soudnictví - změny)

16.,17.7.1991,23;1800,1896 referendum + PN

18. 7. 1991,DP; 2147 odpověď p. P. Kučerovi, k peticím

19. 7.1991,16; 2210,2219,

2226,2235 k T.730 (soudy a soudci)

17. FS, 8.10.1991, -; 1496 dotaz k programu schůze

31; 1548 postihy bývalých funkcionářů

9.10.1991,27; 1649,1659 k situaci v Chorvatsku

18. FS, 30.10.1991, 2; 170, 194,

230, 231 k rozhlasovému a TV vysílání

31.10.1991, 4; 510 občanský zákoník

1.11.1991,17; 648 k vystoupení mpř. Mikloška ve věci

p. Kasardy

6.11.1991, 9; 878 způsob provedení referenda

12.11.1991,19; 1339 FFNM - volba dozorčí rady

23; 1380 vánoční příspěvek dětem

8; 1445 k volbě kandidátů na soudce ÚS

13.11.1991,13; 1511,1520 k zahraniční politice ČSFR

11; 1641 referendum - otázky

19. FS, 3.12.1991, - ; 36, 41 k návrhům prezidenta Havla,

k programu schůze

19.FS, 6.12.1991, 8; 472 FFNM - k volbě členů prezidia

10.12.1991,12; 603 trestní zákon

12.12.1991, -; 939, 947 k hladovce p. Svobody a Ransdorfa

19.,21. 12. 1991, 25;1434,

1450,1899,1995 transformační zákon + PN

20. FS, 21. 1.1992, 2; 90,120 referendum

22. 1.1992, 5; 195,201,

306 čs. federace - změna zákona

28. 1.1992,10; 654 volby do FS

30. 1.1992, -; 980 vysílání ČST - K - 17

14; 1205,1233,

1248 zpráva K - 17

31. 1.1992,13; 1267 P - vlastnictví k půdě

17. 2.1992, 5; 1431,1440,

1478 čs. federace - změna úst. zákona

18; 1581 kuponová privatizace - P

19. 2.1992, pokr.14; 1944,

2062,2077 zpráva K - 17 - P

-; 2182 k dopisům předávaným poslancům

21. FS, 3. 3.1992, -; 58 P - k probíhající diskusi

1; 80, 88 k informaci - šetření "Mareček"

3. 3.1992, 2; 137 P - zvýšení důchodů

13. 3.1992,32; 1236,1269 P - rehabilitace církví

22. FS, 22. 4.1992,21; 1116,1121 Smlouva se SRN

23. 4.1992,25; 1360 P - zákoník práce

29; 1342 P - federální železniční policie

SL 1. SL, 27. 6.1990, 3; 14,16 k návrhu p. Pospíšila, volební řád FS

2. SL, 22.10.1990, 4; 9 k odvolání poslance z P - FS

3. SL, 5. 2.1991, 2; 11,12 volba poslanců do výborů

3; 19 k uvolnění poslance z výboru

 

MAREK Slavoj

Sněmovna: SL Slib vykonal: 7.FS, 3.12.1991; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - ODS

Členem: VBB - SL od: 7.SL, 3.12.1991; 12

Vystoupení

FS 21. FS, 5. 3. 1992, 23; 500 zprav. SL k T.1117

(Úmluva o mezinárodním civilním letectví)

MASOPUST Zdeněk, JUDr., PhDr., DrSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Středočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: místopředseda VÚP-SL

člen Komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18. 9.1990; 179

Vystoupení:

FS 1. FS, 27. 6.1990, 1; 21 k volbě funkcionářů FS

4. FS, 10.-11.7.1990,1;195 k T.33 (národnostní problematika)

-; 201 k T.33 (kompetence republik)

5. FS, 19. 7.1990, 8; 146 k T.11,34

12; 173 k T.9 (čte T.480)

14; 176, 178 zprav. SL k T.30 (ČSAV)

6. FS, 18. 9.1990, 13; 251, 259 k T.66,119

20. 9.1990, 21; 514 k T.29

2.10.1990, 26; 684 k T.88,152

7. FS, 25.10.1990, 6; 201 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10.1990, 4; 271 k návrhu usnesení p. Kroupy ohledně archiválií KSČ

8; 311 k T.311 (náprava majetkových křivd)

9. FS, 12.12.1990, 17; 1272 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10. FS, 19.12.1990, 4; 60, 62 k T.210 (strategické plánování)

11. FS, 8.,9.1.1991,1;177,361 ,368 k T. 330,331,392 (LZLP)

13. FS, 29. 1.1991, 3; 176 k T.156 (jednací řád FS)

19. 2.1991, 9; 529 k T.442 - k vystoupení p. Kroupy

26. 2.1991, 10; 1189,1193 k velké privatizaci

27. 2.1991,11; 278,

1346-1378,

1381-1385,1389 zprav. SL k T. 373, 445 (Ústavní soud)

14. FS, 26. 3.1991,22; 657 ke K - 17

5. 4.1991,17; 1444,1445 k zákonu o půdě (k PN)

15. FS, 29. 5.1991,17; 1747,1748 dotaz na p. Petrovou

17. FS, 26. 9.1991, 3; 301,

303, 307 k T.821 (MR) + k PN poslanců

3.10.1991,16; 1006 k lustračnímu zákonu

19. FS, 3.12.1991, 3; 137 životní prostředí

20. FS, 21. 1.1992, 1; 49 Úmluva o ochraně lidských práv

2; 120 k hlasování o PN

22. 1.1992, 5; 243 čs. federace - změna ústavního zákona

28. 1.1992, 6; 607 k návrhům p. Sokola

30. 1.1992 , 9;1150 dodržování lidských práv

21. FS, 6. 3.1992, 27; 574, 576 mimosoudní rehabilitace

11. 3.1992, -; 783 k návrhu p. Bendy (zpráva GP)

22. FS, 15. 4.1992, 3; 193 P - k PN - rehabilitace církví

23. 4.1992,25;1358 P - zákoník práce

SL 1. SL, 27. 6.1990, 9;13; 47 k volbě funkcionářů FS

2. SL, 22.10.1990, 4; 21 k volebnímu řádu FS

 

MICHÁLEK František

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 7. 6.1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU -KDS - Jihomoravský kraj

PK - KDU

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 6. FS, 19. 9.1990, 8; 349, 393 k bezpečnostní situaci v ČSFR

2.10.1990, 26; 663 k T.88,152

13; 702 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7. FS, 23.10.1990, 1; 19 k počtu dobrovolníků

25.10.1990, 4; 232 hodnocení let 1948-1989

9. FS, 6.12.1990,21; 927a k T.222 (gen. inspektor ozbr. sil)

11. FS, 8.,9. 1.1991, 1; 94,238 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 3; 495 dotaz na FMZV ohledně výhrůžek

S. Husajna

12. FS, 16. 1.1991, 3; 53 k dohodě se Saúdskou Arábií

13. FS, 30. 1.1991, 6; 248 k T.299, 443

(soudní rehabilitace) + PN

31. 1.1991, 13; 352 k T.366 (vojenská doktrína)

+ dotaz na ministra Dobrovského

19. 2.1991, 9; 535 k T.442,477(mimosoudní rehabilitace)

27. 2.1991,11; 1332,1346,

1387 k Ústavnímu soudu ČSFR + PN

14. FS, 3. 4.1991, 17; 946 k zákonu o půdě

15. FS, 15. 5.1991, 14; 232 k T.300,620 (státní svátky)

23. 5.1991, 13;1177 k T.525 (doba nesvobody)

24. 5.1991, 23; 353,1430 ke zprávě T.656 (K - 17 - lustrace)

17. FS, 3.10.1991,16; 940,1058 k lustračnímu zákonu

19. FS, 12.12.1991, -; 948 k demokratické obrodě společnosti

20. FS, 18.,19. 2.1991,14; 1884,

1964,2041 K - 17 - zpráva - P

21. FS, 31. 3.1992,32; 1269 P - k poznámce p. Ransdorfa

22. FS, 22. 4.1992,21; 1068 Smlouva se SRN

SL 2. SL, 22.10.1990, 4; 9 k odvolání poslance z P-FS,

dotaz na V. Mohoritu

 

MILLER Petr

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - OH

Jiné: Ministr práce a sociálních věcí ČSFR

Vystoupení:

FS 18. FS, 12.11.1991,23; 1355 PN - vánoční příspěvek dětem

19. FS, 20.12.1991,31; 1753 STR - 1992 + PN

 

 

MINKA Július, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990,1; 23 k progr. prohlášení vlády ČSFR

6. FS, 19. 9.1990, 8; 355 k bezpečnostní situaci v ČSFR

9. FS, 27.11.1990, -; 292 ohledně článku ve VP o onemocnění posl. Kočtúcha

15. FS, 23. 5.1991,13; 1105 k T.525 (doba nesvobody)

17. FS, 3.10.1991,16; 1081 k lustračnímu zákonu

20. FS, 17. 2.1992, 5; 1406 P -čs. federace - změna úst. zákona

21. FS, 5. 3.1992,22; 481, 488 zprav. SL k T.1321,1364

(prac. kategorie FMD)

22. FS, 21. 4.1992,15; 841 zprav. SL k T.1320

(dohoda s Anglií - podpora investic)

 

MITÁS Zdeněk

Sněmovna: SL rezignace 9. 7.1991

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HDS - Jihomoravský kraj

Jiné: náhradník za Ivana Tužimského

 

 

MOHORITA Vasil, RSDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Praha

PK - neevidovaný (vystoupení ze strany)

(původně PK - KSČM - SDĽ)

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990;53

do: 2.SL, 22.10.1990;19 (odvolán)

VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990;22

VZ - SL od: 4.SL, 31. 5.1991;38

Vystoupení:

FS 1. FS, 27. 6.1990, 1; 18 k volbě funkcionářů FS

2; 35 podává návrh na p. Stanka

(za mpř. FS - KSČS)

4. FS,10.-11.7.1990,1; 16 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

17. FS, 1.10.1991, 17; 651 sdružování v politických stranách

 

 

MOLNÁR Ladislav M.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 4.SL, 14. 5.1991;19

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: ESWMK - Východoslovenský kraj

PK - MKDH - COE

Členem: VSK - SL od: 4.SL, 31. 5.1991; 37

Jiné: místo J. Gyimesiho

Vystoupení:

FS 16. FS, 16. 7.1991,17; 1645 k T.769 (ústava - změny)

17. FS, 27. 9.1991,26; 502 k situaci Gabčíkovo-Nagymarosz

3.10.1991,16; 1021 k lustračnímu zákonu

 

MORNÁR Peter, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Východoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990,1; 158 k progr. prohlášení vlády ČSFR

5. FS, 19. 7.1990, 8; 134 k T.11,34

6. FS, 18. 9.1990,14; 193 k T.59

19. 9.1990,10; 439 k T.26,109

7. FS, 24.10.1990, 3; 73 k problematice mládeže

9. FS, 4.12.1990,13; 447 k T.215,325 (zaměstnanost)

5.12.1990,22,23; 851 k T.242,253,329

(služební poměry příslušníků SNB)

6.12.1990,26; 898a k T.340 (malá privatizace)

12.12.1990,17; 1203 k T.315,316,369 (čs. federace - kompetence)

13. FS, 20. 2.1991, 9; 713,736 k T.442, 477(mimosoudní rehabilitace)

14. FS, 3. 4.1991,17; 1160 k zákonu o půdě

15. FS, 15. 5.1991,14; 232 k T.300,620 (státní svátky)

16. FS, 3. 7.1991, 6; 367 k T.649,719 (svoboda náboženství)

7; 436 T.676,732(majetek řádů a kongregací)

8. 7.1991,16,17; 705 k T.677,678

(soudy, soudci,ústava - změny) + PN

17. 7.1991,23; 1898 referendum

17. FS, 27. 9.1991,26; 512 k situaci Gabčíkovo-Nagymarosz

3.10.1991,16; 1102, 1137 k lustračnímu zákonu

19. FS, 3.12.1991, 3; 145 životní prostředí + PN

11.12.1991, 7; 843 civilní služba + PN

12.12.1991, -; 944 k hladovce p. Svobody a Ransdorfa

12.12.1991,20; 1003,1066 St. banka čs. + PN

pokr. 7; 1211 civilní služba

20.12.1991,31; 1757 STR - 1992 + PN

20. FS, 28. 1.1992,10; 732 volby do FS

29. 1.1992,11; 790 vojenské obranné zpravodajství

30. 1.1992, -; 968 vysílání ČST - K - 17

19. 2.1992,14; 2044 zpráva K - 17

21. FS, 3. 3.1992, -; 48 k programu - přímý přenos ČST

22. FS, 14. 4.1992, 1; 132 P - volba prezidenta

24. 4.1992, -; 1462 podává návrh na usnesení FS

k situaci v Bosně a Hercegovině

27. 4.1992,30; 1536 rozhlasové a televizní vysílání + PN

29. 4.1992, -; 1907 k informaci ředitele FBIS

 

MUSÍLEK Jiří, prom. ped.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - OH

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 9. FS, 26.11.1990, 2; 70 k T.224, 308 - školský zákon

28.11.1990, 9; 371 k T. 249,522 (nájem a pronájem

nebytových prostor) + PN

15. FS, 15. 5.1991, 8; 192 k T.468,611 - branná výchova

23. 5.1991,18; 1281 k T.502,650 - veterinární péče

16. FS, 10. 7.1991,24; 999 k T.701,744 (policejní sbory) + PN

11. 7.1991,22; 1234 zprav. SL k T.693 (ČTK)

18. FS, 1.11.1991,17; 663 interpelace na min. Nezvala ve věci kamionové a smíšené dopravy

19. FS, 10.12.1991,12; 614 trestní zákon

20. FS, 24. 1.1992, 8; 444 k situaci v železniční dopravě

21. FS, 3. 3.1992, -; 34 k programu

12. 3.1992,34; 1062 platy + PN

22. FS, 23. 4.1992,29; 1334 federální železníční policie

27. 4.1992,37; 1566 zákon o ovzduší + PN

30. 4.1992,47; 2133 Československé dráhy

 

 

MYNÁŘ Ivan

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - OH

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6. 1990; 44

Vystoupení:

FS 7. FS, 24.10.1990, 3; 43 TP k návrhu p. Zemana

9. FS, 26.11.1990, 2; 85,91,97 k T.224,308 (školský zákon)

12.12.1990,17; 1212 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

15. FS, 29. 5.1991, 23; 1817 k T.657A (K - 17)

30. 5.1991, 30; 1969 zprav. SL k T.642 (zvýšení důchodů)

16. FS, 10. 7.1991, 24; 991 k T.701,744 (policejní sbory) + PN

12. 7.1991, 26; 1398 k T.359,368

17. 7.1991, DP;1939 k novele malé privatizace + PN

 

18. FS, 29.,30.10.1991, 2; 134, 226 zprav. SL k T.847,951

(rozhlasové a TV vysílání)

19. FS, 21.12.1991,25; 1926 transformační zákon

20. FS, 30. 1.1992, 9; 1162 dodržování lidských práv

21. FS, 4. 3.1992, 6; 239 zprav. SL k T.1340 (volba členů FR pro rozhlasové a TV vysílání)

10; 348 pobyt cizinců

11. 3.1992, pokr. 6; 805, 807 volba předsedy a místopředsedy

12. 3.1992, -; 876 k večeru k uctění památky J.A.Komenského

22. FS,23. 4.1992, -; 1324 k ukončení rozpravy k T.1402

27. 4.1992,30; 1543 rozhlasové a televizní vysílání + PN

 Přihlásit/registrovat se do ISP