Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, F

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

FIALA Vladimír, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 9.SL, 3. 3.1992; 13

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - ODS

Členem: VÚP - SL od: 9.SL, 3. 3.1992; 14

Jiné: náhradník za Zd. Kesslera

Vystoupení:

FS 22.FS, 28. 4.1992, 27; 1680,1761 vlastnictví k bytům

 

 

 

FILIP Vojtěch, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Jihočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VPR - SL od. 1.SL, 27. 6.1990; 44

 

Vystoupení:

FS 5.FS, 20. 7.1990, 18; 243 k T.35

(podpora stanoviska VSK - SL/SN)

6.FS, 17. 9.1990, 5; 87 k ekonomickému scénáři reformy

19. 9.1990, 10; 441 k T.26,109

6.FS, 20. 9.1990, 6; 465 k T.65,115

8.FS, 16.11.1990, 7; 84 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ)

9.FS, 27.11.1990, 4; 148,156 k T.216,310

(vynálezy, zlepšovací návrhy) + PN

28.11.1990,10; 331,362, zprav. SL k T. 237, 303 (devizový zákon)

4.12.1990,13; 450,502 k T. 215,325 (zaměstnanost) + PN

13.FS, 20. 2.1991, 9; 873 k T. 442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

22. 2.1991,10;1115,1116 k situaci v Perském zálivu, návrh na usnesení FS

14.FS, 19. 3.1991, 10; 150,151 T.229,518 (KPR) + PN

26. 3.1991, 22; 556 ke K-17

27. 3.1991, 18; 803 k T.491 (náprava křivd) + PN

15.FS, 14. 5.1991, 1; 42 k T. 244,393 - k postupu jednání

31. 5.1991, - ; 2164 k T.664A (tělovýchova)

16.FS, 3. 7.1991, 7; 434 k T.676

(majetek řeholních řádů a kongregací)

17.FS, 1.10.1991, 21; 575 k živnostenskému zákonu

4.10.1991, 16;1301 k lustračnímu zákonu - jednání

8.10.1991, 18;1453 vrácení majetku KSČ a SSM lidu

18.FS, 31.10.1991, 6; 434 obchodní zákoník

1.11.1991, 16; 627 k odpovědi min. Langoše na T.404

19.FS, 10.12.1991, 13; 670 trestní řád + PN

20.12.1991, 31;1687 STR - 1992

21.FS, 5. 3.1992, 22; 484 prac. kategorie FMD + PN

12. 3.1992, 29; 886,

934,980 STR - 1991 - I.-IV. Q. + PN

22.FS, 15. 4.1992, 5; 234 kompetence - daně

6; 285 soustava daní

7; 313 zprav. SL k T.1407,1488

(daň z přidané hodnoty)

9; 431 daň z příjmu + PN

16. 4.1992, pokr. 7; 511 daň z přidané hodnoty -

hlasování o PN

22. 4.1992, 21; 1051 Smlouva se SRN

23. 4.1992, 29; 1349 P - k hlasování

28. 4.1992, 27; 1758 vlastnictví k bytům + PN

 

FLORIÁN Stanislav, PaeDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 18.FS, 5.11.1991; 672

Národnost: česká

Stranická příslušnost: MORLS - Jihomoravský kraj

PK - HSD-SMS-II.

Členem: VH - SL od: 6.SL, 7.11.1991; 13

Vystoupení:

FS 18.FS, 13.11.1991,11; 1623 referendum - otázky

20.FS, 24. 1.1992, 9; 543 dodržování lidských práv + PN

30. 1.1992, 9; 1137 dodržování lidských práv + PN

21.FS, 12. 3.1992, 34;1075 platy + PN

13. 3.1992, 32;1205 rehabilitace a restituce církví

22.FS, 27. 4.1992, 41;1645 mimosoudní rehabilitace + PN

28. 4.1992, 27;1709 vlastnictví k bytům + PN

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP