Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, J

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

 

JAMBOR Augustín, Ing. CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Západoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 14.FS, 3.,5.4.1991, 17; 1122,

1417,1418 k zákonu o půdě + PN

16.FS, 9. 7.1991, 19; 869 k ochraně ovzduší + otázka na vládu

17. 7.1991,DP;1928 k novele malé privatizace + PN

17.FS, 27. 9.1991, 26; 482,501 k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

20.FS, 30. 1.1992, 13;1109 vlastnictví k půdě + PN

21.FS, 6. 3.1992, 39; 636 Gabčíkovo - Nagymarosz

 

 

JANČA Bohumil

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - OH

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 7.FS, 24.10.1990, 6; 135 k T.150, 214 (malá privatizace)

9.FS, 26.11.1990, -; 9 k programu schůze FS

2; 51,162 odův. T.224,308 - školský zákon

15.FS, 31. 5.1991, -;2151,2161

2162,2168 k T.664,664 A (tělovýchova) + PN

16.FS, 10. 7.1991,24;1005 k T.701,714 (policejní sbory) + PN

12. 7.1991,27;1464 interpelace - nezaměstnanost

17.FS, 8.10.1991,18;1427 vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

18.FS, 30.10.1991, 4; 357 občanský zákoník

13.11.1991,11;1587 referendum - otázky

19.FS, 11.12.1991, 7; 861 civilní služba

21.FS, 12. 3.1992,34;1059 platy + PN

22.FS, 15. 4.1992, 9; 424 daň z příjmu + PN

29. 4.1992,49;1966 živnostenské podnikání + PN

 

 

JANSTA Miroslav, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Středočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

později vystoupil z KSČM - PK neevidovaný

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 22

VÚP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

dočasně uvolněn od: 3.SL, 5. 2.1990; 7

do: 9.SL, 12. 3.1992; 17

Jiné: místopředseda VMI - SL

člen komise pro KFS a komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

člen Komise 17.11.1989 od: 6.FS, 20. 9.1990; 516

do: 9.SL

Vystoupení:

FS 5.FS, 18.,19. 7.1990,5,6,7; 72,89,

95,106 zprav. SL k T.16,17,18,41

6.FS, 20.9.1990, 21; 503 k T.29 (obsazení komise)

1.10.1990, 24; 598 interpelace ohledně sjednocení Německa

7.FS, 24.10.1990, 3; 68,70 interpelace na vládu ČSFR

8.FS, 16.11.1990, 9; 85,86,95 k T.204 a 301 + PN

(vrácení majetku KSČ - archiválie)

9.FS, 27.11.1990, 5; 180,187 k odpovědi vlády na interpelaci a upřesnění otázky - záležitost

s Německem

-; 221 k T.228,333

5.12.1990,12; 696 k T.261,327 (zákoník práce) + PN

13.FS, 29. 1.1991, 1; 53 k T.424,441 (důchody) + dotaz na ministra Millera

20. 2.1991, 9; 899 k T.442 - k PN

15.FS, 23. 5.1991,13;1240 k hlasování o PN k T.525

16.FS, 3. 7.1991, 6; 307,314 k T.649,719

(svoboda náboženství) + PN

7; 430 k T.676

(majetek řádů a kongregací) + PN

20.FS, 24. 1.1992, 7; 367,373,375 ke své interpelaci - nespokojen

s odpovědí, reakce na vysvětlení

místopředsedy vlády P. Rychetského

-; 414 spokojen s odpovědí na svou

interpelaci - T.1173

22.FS, 14. 4.1992, 1; 118,139 zprav. SL k T.1419,1485

(volba prezidenta)

22. 4.1992, 21; 990,1095,

1108,1115 Smlouva se SRN

28.,29. 4. 1992, 27; 1670,

683,1691,

1741,1994-2038 zprav. SL k T.1281,1514

(vlastnictví k bytům) - hlasování

SL 3.SL, 5. 2.1991, 2; 10,14 k volbě členů do výborů

5.SL, 24. 9.1991, 1; 7 zpráva VMI - SL k volbě poslance -ověření platnosti

8.SL,17. 2.1992, 1; 1371 zpráva mpř. VMI-SL k ověření platnosti volby poslance

18. 2.1992, 5; 1610 zpráva mpř. VMI-SL k ověření platnosti volby poslance

 

JEDINÁK Zdeněk, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: B - Západočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 9.FS, 4.12.1990, 13; 443 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

6.12.1990, 21; 927a,929a k T. 222 (generální inspektor ozbrojených sil) + PN

10.FS, 20.12.1990, 6; 146 k T.365 - STR-1991

(vzdává se slova)

14.FS, 19. 3.1991, 9; 135 zprav. SL k T.358 (Úmluva proti obchodu s omamnými látkami)

20. 3.1991, 15; 318,353,

355,356 k T.366 (vojenská doktrína) + PN

26. 3.1991, 22; 725 ke K-17, k PN

15.FS, 15. 5.1991, 7; 168,177 zprav. SL k T.467,610 (branný zákon)

17. 5.1991, 3; 496 k T.232 - soukromé podnikání osob

-; 566,569 problematika "růžový tank"

22. 5.1991, 15; 983,1019,

1020 k T.590,628 (zákon o odpadech) + PN

28. 5.1991, 17; 1576,1728 k T.471,654 (FBIS) + PN

 

16.FS, 8. 7.1991, 13; 800 zprav. SL k T.734 (stav kriminality)

9. 7.1991, 19; 857 k ochraně ovzduší

10. 7.1991, 24; 996 k T.701,744 (policejní sbory) + PN

25; 1040 k T.702,745

(služební poměry policistů) + PN

pokr. 13; 1182 stav kriminality

11. 7.1991, pokr. 13; 1304,

1308-1332, stav kriminality

17.FS, 1.10.1991, 21; 570 k živnostenskému zákonu + PN

18.FS, 5.11.1991, 4; 681 k dohodovacímu řízení

5; 721 občanský soudní řád, notářský řád

19.FS, 10.12.1991, 12; 582 trestní zákon + PN

21.FS, 3. 3.1992, 2; 144 P - zvýšení důchodů - k PN

5. 3.1992, 13; 410 zprav. SL k T.1036,1290

(vojenská policie)

6. 3.1992, 3; 556 změna ústavního zákona č.143/1968 Sb. ve věci zahr. obchodu

22.FS, 23. 4.1992, 25; 1309,1369 zákoník práce, zaměstnanost + PN

27. 4.1992, 39; 1602,1618 zprav. SL k T.1375,1456 (Policejní akademie, vysoká škola)

SL 2.SL, 22.10.1990, 4; 8 k odvolání poslance z P-FS

 

 

 

JÉGL Pavel, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 5.FS, 18. 7.1990; 17

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - OH

Členem: VBB - SL od: 5.FS, 18. 7.1990; 22

Vystoupení:

FS 5.FS, 18.-20.7.1990, 3; 21 žádá o přeřazení do VBB - SL

6.FS, 19. 9.1990, 8; 361 k bezpečnostní situaci v ČSFR + dotaz na ministra Langoše

9.FS, 6.12.1990, 21; 914a,941a odův. T.222

(generální inspektor ozbrojených sil)

25; 983a k programu schůze

10.FS, 20.12.1990, 6; 147 k T.365 (STR - 1991)

11.FS, 8. 1.1991, 1; 206 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

11. 1.1991, 2; 751 k T.156,328

(jednací řád FS) + PN

 

13.FS, 29. 1.1991, 3; 115,167-169 k T.156 (jednací řád FS)

31. 1.1991,13; 353 k T.366 (vojenská doktrína) + PN

14.FS, 20. 3.1991,15; 347 k T.366 (vojenská doktrína)

15.FS, 15. 5.1991, 7; 171 k T.467,610 (branný zákon)

8; 185 zprav. SL k T.468,611

(branná výchova)

16.FS, 3. 7.1991,14; 259 k T.660,713

(KO FBIS - volba člena) + PN

10. 7.1991,24;1012,1099 k T.701,744

(policejní sbory) + PN

12. 7.1991,26;1418,1419 k T.728 + otázky na ministra národní obrany ohledně smluv z roku 1965

a z roku 1968

-;1423 k archívním materiálům vlády

17.FS, 8.10.1991,14; 1494 stažení kandidatury L. Konvičky

18.FS, 12.11.1991, 8; 1445 k volbě kandidátů na soudce

Ústavního soudu

19.FS, 3.12.1991, 3; 122 životní prostředí

11.,12.12.1991, 7; 811,819,

1209,1211,

1235,1241,

1242,1245 civilní služba + PN

20.FS, 21. 1.1992, -; 20,23 k programu schůze

2; 95 referendum

29. 1.1992, 11; 759,798 zprav. SL k T.1038,1194

(vojenské obranné zpravodajství)

-; 944 k T.1195

(prodloužení dovolené vojáků)

18. 2.1992,14;1841 K-17 - zpráva

19. 2.1992,15; 2131 stíhání představitelů bývalého režimu

. 21.FS, 3. 3.1992, -;19,29,36 k programu - k návrhu p. Hubálka

vypustit T.959

4. 3.1992, -; 368 k programu schůze FS

10. 3.1992,26; 671,750 zprav. SL k T.1265,1327

(branný zákon)

22.FS, 23. 4.1992,28; 1242,1246,

1276 zprav. SL k T.1378,1467

(služební poměry vojáků)

 

 

 

 

 

 

 

JENERÁL Jaroslav

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Jihočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9.1990, 15; 222 zprav. SL k T.12 (Smlouva s Rakouskem)

20. 9.1990, 17; 470 k T.91

9.FS, 12.12.1990, -; 1291 poděkování za K - KSČM

11.FS, 10. 1.1991, 3; 505 ke Stanovisku VZ - SL/SN

16.FS, 2. 7.1991, -; 30 k porgramu - majetek KSČ

3. 7.1991. -; 235 k nedostatku tlumočnického zařízení

10. 7.1991, 13;1143 vývoj kriminality + PN

2O.FS, 30. 1.1992, 14;1231 k jednání P - FS

31. 1.1992, 13;1275 k jednání p. Tyla

SL 1.SL, 27. 6.1990, 10; 42 návrh na předsedu VPR - SL

 

JEŽEK Karel, doc. Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

PK - OH

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 6.FS,19. 9.1990, 7; 411 k T.25,112

8.FS,16.11.1990, 5; 51 zprav. SL k T.258,290

(přepočet devizových aktiv a pasiv)

9.FS, 4.12.1990, 11; 542, 564 k T.260, 326

(kolektivní vyjednávání) + PN

15.FS, 22. 5.1991, 20; 862, 941 zprav. SL k T.630,638,639

(plnění státního rozpočtu - I. Q. 1991)

16.FS, 10. 7.1991, 25; 1039 k T.702,745

(služební poměry policistů)

17.FS, 24. 9.1991, 1; 77, 100 zprav. SL k T.751,864 (zákon o kontrole)

19.FS, 3.12.1991, 2; 77 zprav. SL k T.962

(Evropská investiční banka - dohoda)

19.FS, 17.12.1991, 23; 1267 zprav. SL k T.1026,1068

(rozpočtová pravidla)

18.12.1991, pokr. 23; 1318 zprav. SL k T.1026,1068

(rozpočtová pravidla)

20.FS, 24. 1.1992, 8; 468 interpelace ve věci energetické politiky

21.FS, 5. 3.1992, 28; 515 zprav. SL k T.1251,1358

(plán činnosti FMK - 1. pololetí 1992)

22.FS, 16. 4.1992, 9; 498 P - daň z příjmu

21. 4.1992, 11; 707 investiční společnosti a fondy + PN

JUREČKA Jaroslav, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

PK - ODS

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 106 k program. prohlášení vlády ČSFR

6.FS, 17. 9.1990, 5; 85 ke zprav. SN - k p. Zemanovi

20. 9.1990, 21; 492 k T.29 (obsazení komise)

2.10.1990, 26; 657 k T.88,152

7.FS, 24.,25.10.1990, 6; 107,119,

143,160,161,167-170,

173-176,179,181,183,

186,188-215 zprav. SL k T.150,214

(malá privatizace)

9.FS, 5.12.1990,12; 628 k T.261,327 (zákoník práce) + PN

13.12.1990,19; 1429 k T.210,292 (strategické plánování)

10.FS,19.12.1990, 4; 60 k T.210 (strateg. plánování - text)

7; 75 ke studiu "Dialog" - TV

12.FS, 16. 1.1991, 1,2; 28 ke Stanovisku - Litva, VS

13.FS, 19.,20.9.1991,9; 508, 841 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

21.-22.,26.2.1991,10; 941,

1016,1132-1186,

1200-1259, zprav.SL k T.257,452

(velká privatizace)

14.FS, 26. 3.1991, 22; 597 ke K-17

5. 4.1991, 17; 1401 k zákonu o půdě (k PN)

15.FS, 17. 5.1991, 9; 588 ke zprávě vlády ČSFR

22. 5.1991, 20; 915 k T.630,638,639 (STR - 1.Q. 1991)

15.FS, 23. 5.1991, 13; 1179 k T.525 (doba nesvobody)

29. 5.1991, 24; 1932 k T.659 (majetek KSČ, SSM)

16.FS, 8. 7.1991, 18; 743 k T.675 (zákon o bankrotu) + PN

12. 7.1991,26; 1389 k T.661

17. 7.1991,DP;1909,1981 odův.T. 752,772

(novela malé privatizace)

18. 7.1991,DP;2123 podpora žádosti M.Čalfy na odložení hlasování k novele

17.FS, 24. 9.1991, -; 26 k programu - Prohlášení FS k situaci v Chorvatsku

8.10.1991,18; 1450,1474 vrácení majetku KSČ a SSM lidu

9.10.1991,27; 1607,1660 odův. prohlášení FS k situaci v Chorvatsku

18.FS 12.11.1991,14; 1287 vývoj ekonomiky

(závěrečné slovo za min. Klause)

19.FS 3.12.1991, -; 51 k programu schůze FS

6.12.1991, 8; 461 FFNM, prezidium, dozorčí rada

6.12.1991, 9; 476,489 odůvod. T. 927 (hospodářský zákoník)

17.12.1991,24; 1304 zpráva o STR - I. - III. Q 91

18.12.1991,25; 1369 k transformačnímu zákonu

19.12.1991, 8; 1490 k T. 143

(FFNM - volba prezidia - odůvodnění)

20.FS 29. 1.1992,12; 931 novela velké privatizace + PN

17. 2.1992,18; 1563 kuponová privatizace

18. 2.1992,14; 1862 K - 17 - zpráva - program

22.FS 14. 4.1992, -; 69 k programu schůze (hmotné rezervy)

15. 4.1992, 7; 342 daň z přidané hodnoty + PN

8; 369 spotřební daň + PN

15. 4.1992, 9; 445 daň z příjmu + PN

16. 4.1992, pokr.9; 491 P - daň z příjmů

21. 4.1992,13; 883 P - STR - 91 - využití přebytku

28. 4.1992,27; 1702 vlastnictví k bytům + PN

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP