Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, P

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

PEKA Bohuslav, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - Jihomoravský kraj

PK - HSD - SMS - I.

Členem: VPR - SL od: 1.SL,27. 6.1990; 44

do: 13. 9.1991

Jiné: rezignace 26. 8.1991 ke dni 1. 9.1991,

zánik mandátu 14.P - SL, 13. 9. 1991,

oznámeno 18. FS, 5.11.1991; 670,

 

PETROVIČ Alfonz, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Středoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

 

PISKOŘ Jaromír

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL,27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - ODS

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 22

VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

člen komise pro hlasovací zař. od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

Vystoupení:

FS 6. FS,18. 9.1990, -; 164 TP - vysvětluje, že cizí osoby v sále jsou poslanci ČNR

20. 9.1990,24; 542 k pohraničnímu styku

-; 552 interpelace na gen. prokur. ve věci obsazování míst okres. prokurátorů

1.10.1990,25; 584 k malému pohraničnímu styku

7. FS, 30.10.1990, 8; 319 k T.211 (náprava majetkových křivd)

10. FS, 19.12.1990, 4; 62 k T.210 (strategické plánování)

11. FS, 10. 1.1990, 3; 519 k prohlášení VZ - SL/SN -

možnost podpisu

15. FS, 22. 5.1991,20; 893 k T.630,638,639 (STR - 1Q 1991)

16. FS, 12. 7.1991,27; 1479 interpelace - rozhlasové a TV vysílání

17. FS, 26. 9.1991, -; 186 mimosoudní rehabilitace + PN

18. FS, 30.10.1991, 2; 274 k rozhlasovému a TV vysílání

1.11.1991,16; 584 k situaci v zemědělství

20. FS, 30. 1.1992,13; 1075 vlastnictví k půdě + PN

21. FS, 5. 3.1992,16; 445 P - Smlouva s Polskem

22. FS, 15. 4.1992, 9; 387 zprav. SL k T.1408,1489

(daň z příjmu)

21. 4.1992, pokr.9; 754 zprav. SL k T.1408,1489

(daň z příjmu)

27. 4.1992,30; 1541 rozhlasové a TV vysílání + PN

 

 

POBEŽAL Ján, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 6.FS,13. 9.1990;15

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kaj

PK - ODS

Členem: VPR - SL od: 6.FS, 13. 9.1990;15

Vystoupení:

FS 6. FS, 18. 9.1990,14; 194 k T.59 + PN

11. FS, 10. 1.1991, 3; 508 problematika sudetských Němců

14. FS, 3., 5.1991,17; 1106,1305,

1307,1348 k zákonu o půdě + PN

16. FS, 10. 7.1991,24; 1021 k T.701,744 (policejní sbory) + PN

17. FS, 26. 9.1991, 4; 214 zprav. SL k T.721 (MMF - 3. dodatek)

1.10.1991,21; 579 k živnostenskému zákonu + PN

19. FS, 5.12.1991, 5; 337 k zahraniční politice ČSFR

-; 379 k doplnění programu schůze

10.12.1991,12; 595 trestní zákon + PN

13; 667, 679 trestní řád + PN

19.12.1991,25; 1497 transformační zákon + PN

20. FS, 24. 1.1992, 7; 405 k odpovědi na svou interpelaci T.1093

 

POHANKA Milan, JUDr. CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - ODS

Členem: VMI - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 22

VÚP- SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: ověřovatel SL - 1.SL, 27. 6.1990; 50 - do března 1991

Vystoupení:

FS 4. FS,10.-11.7.1990,1; 81 k progr. prohlášení vlády ČSFR

5. FS,18.7.1990,4; 39 k T.13

6. FS,17.9.1990,5; 148 k usnesení FS ke scénaři

ekonomické reformy

19.9.1990,8; 397 k usnesení FS

k bezpečnostní situaci v ČSFR

10; 435,442,444 zprav. SL k T.26,109

(o SNB a vyřizování přestupků)

20.9.1990,24; 538 urgence své interpelace ohledně rozkrádání státních památek

 

6. FS, 2.10.1990,13; 711 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7. FS, 23.10.1990, 1; 17 otázka dobrovolníků

24.10.1990, 6; 147 k T.159,214 (malá provatizace)

30.10.1990, 4; 274 podpora p. Dostála

30.10.1990, 9; 289, 293,

294, 297 zprav. SL k T.197 (jednací řád FS)

4; 299, 302 k návrhu usnesení p. Wagnera

4; 306 k činnosti p. Bárty

8. FS, 16.11.1990, 4; 39, 46 zprav. SL k T.239,288 (uprchlíci)

9. FS, 26.11.1990, -; 15, 19 k programu schůze FS - hlasování ke zprávě K - 17

27.11.1990, 5; 177 k odpovědi předs. vlády ČSFR (T.212)

6; 254, 255 dotaz ohledně výše důchodů

-; 271 interpelace ve věci zbrojních pasů

a novelizace zákona

4.12.1990,13; 445 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

5.12.1990,15; 830 k T.203,245 (trestní zákon)

6.12.1990,26; 871a,904a zprav. SL k T.340 (malá privatizace)

21; 933a k T.222 (generální inspektor ozbr. sil)

11.12.1990,17; 1094 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence) + PN

12.12.1990,17; 1274 stahuje PN k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10. FS, 19.12.1990, 4; 45 k T.210 (zákon o strateg. plánování)

7; 81, 82 podnět ministru Langošovi ohledně zbrojních pasů

20.12.1990, 6; 128, 169 k T.365 (STR - 1991) + PN

11. FS, 9. 1.1991, 1; 274, 374 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 4; 609, 630 lustrace - postup

11. 1.1991, -; 775 k situaci v Perském zálivu

12. FS, 16. 1.1991, 1,2; 31 ke Stanovisku - Litva, VS

13. FS, 29. 1.1991, 1; 61 k T.424,441 (důchody) + dotaz na ministra Millera

5. 2.1991, -; 433 k programu FS

20. 2.1991, 9; 702 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

27. 2.1991,11; 1318 k Ústavnímu soudu ČSFR + PN

14. FS, 20. 3.1991,11; 278 zprav. SL k T.417,524 (ROS)

26. 3.1991,22; 755, 756 ke K - 17, k návrhu usn. FS p. Ševčíka

27. 3.1991,18; 814 k T.491 (náprava křivd) + k PN

5. 4.1991,17; 1206,1218

1318,1377,1397 k zákonu o půdě + k PN

15. FS, 15. 5.1991,14; 216 k T.300,620 (státní svátky)

17. 5.1991, 9; 575 ke zprávě vlády ČSFR

 

15. FS 17. 5.1991,12; 530 P k T.526 (patentoví zástupci)

21. 5.1991,16; 746 k hlasování - zákon o půdě

22. 5.1991,20; 926, 928 k T.630,638,639 (STR - 1Q. 1991)

23. 5.1991,13; 1166,1172 k T.525 (doba nesvobody) + PN

29. 5.1991,10; 1868,1871 k odpovědi mpř. Mikloška

na interpelaci ohledně Junáka

31. 5.1991, -; 2151 k T.664,664A (tělovýchova)

-; 2155, 2165

2173,2174 zprav. SL k T.664A (tělovýchova)

16. FS, 2. 7.1991, 1; 63 zprav. SL k T.698

(Protokol o zrušení RVHP)

8.,9.7.1991,16,17;657,675

951-957 zprav. SL k T.678,730,677,729

(soudy a soudci, ústava - změny)

10. 7.1991,13; 1167 vývoj kriminality

12. 7.1991,26; 1425,1428 k T.400

15. 7.1991, pokr.4; 1599 odst.7 sociální zabezpečení

16. 7.1991, pokr.17; 1662,

1677, 1683 zprav. SL k T.769 (ústava-změny)

pokr. 16; 1697-1706 ,

1712-1741,

1752-1765 zprav. SL k T.730 (soudy a soudci)

17.,18.7.1991,23; 1877,

2079 referendum + PN

19.7.1991, pokr.16; 2230, 2235-2256 k T.730 (soudy a soudci)

17. FS, 26. 9.1991, 3; 315 k T.821 (MR) - k přerušení schůze

1.10.1991, -; 601 k hlasování o novele zákona o MR

17; 664 sdružování v politických stranách

18. FS, 31.10.1991, 4; 379 občanský zákoník

7.11.1991,18; 1052,1077 zprav. SL - T.858

(změna úst. zák. č.143/1968 Sb)

12.11.1991,23; 1364,1410 vánoční příspěvek dětem

8; 1455 k volbě kandidátů soudců ÚS

19. FS, 6.12.1991, 8; 456,464,

470 FFNM - prezidium, dozorčí rada

10.12.1991,12; 572,749 trestní zákon + PN

13; 658 trestní řád + PN

18.12.1991,30; 1348 zprav. SL k T.1127,1132 (soudci ÚS)

20.12.1991,31; 1728 STR - 1992 + PN

20. FS, 24. 1.1992, 9; 482 zprav. SL k T.1111,1213

(dodržování lidských práv)

30. 1.1992, pokr.9;1132, 1161, zprav. SL k T.1111,1213 (dodržování lidských práv)

 

21. FS, 5. 3.1992,22; 490 P - pracovní kalegorie FMD

11. 3.1992,19; 788, 800 zprav. SL k T.1280,1325

(platy soudců)

22. FS, 24. 4.1992,32;1438,1448 zprav. SL k T. 1399,1469

(občanský soudní řád)

28. 4.1992, pokr. 32; 1799 občanský soudní řád

27; 1734,1742 vlastnictví k bytům

29. 4.1992,40; 1913, 2048 zprav. SL k T.1397,1463

(soudní poplatky)

SL 2. SL, 22.10.1990, 4; 24 k volebnímu řádu FS,

podpora návrhu p. Novosada

3. SL, 5. 2.1991, 2; 9,11,13,17 volba poslanců do výborů SL

 

POSPÍŠIL Jiří, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj

PK - ODS

Členem: P - FS od: 4.SL, 31. 5.1991; 47

VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

dočasně uvolněn 3.SL, 5. 2. 1991;17

do: 9.SL,12. 3.1992;17

(uvolněn pro zvláštní kontrolní orgán FS)

Jiné: člen komise 17.11. 1989 od: 6.FS, 20. 9.1990; 516

člen ZKO FS pro činnost FBIS do: 16.FS,15. 7.1991;1586

Vystoupení:

FS 1. FS, 27. 6.1990, 1; 22 k volbě funkcionářů FS

2. FS, 3. 7.1990, 3; 74 volební řád k volbě prezidenta

4. FS,10.-11.7.1990,1; 120 FP k vystoupení posl. Mariána Kováče

-; 201 k T.33 (kompetence republik)

5. FS, 18. 7.1990, 4; 52 k T.13,43

6. FS, 17. 9.1990, 5; 68 návrh na doplnění návrhové komise

k přípravě usnensení FS

-; 144 k návrhu usnesení FS k ekon. situaci

18. 9.1990, -; 217 k programu jednání FS

13; 263 k T.66,119, dotaz na ministra Klause

-; 274 ke sčítání - skrutátoři

 

 

6.FS, 19. 9.1990, 8; 386,390,

394,396, 397,

398, 399,403-405 předseda návrhové komise - čte

usnesení FS ke zprávě min. Langoše

9; 416,421,422,

424,426,430 zprav. SL k T.14,116

20. 9.1990,21; 486,497,507 k T.29

1.10.1990, -; 618 informace komisi 17. listopadu

2.10.1990,13; 708 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7. FS, 23.10.1990, -; 13 podpora poznámky p. Buriana

24.10.1990, 3; 46 upřesnění kompetencí

-; 57 dotaz na P-FS

-; 62, 66 k lustracím

24.10.1990, 3; 81 k "Moravsko-slezké deklaraci"

6; 130, 177,

183, 214 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10.1990, 4; 271 k archiváliím KSČ - návrh p. Kroupy

9; 292 k T.197 (jednací řád FS)

4; 303 k návrhu usnesení p. Wagnera

8; 320 k T. 211 (náprava majetkových křivd)

10; 337 k návrhu p. Tomise

9. FS, 26.11.1990, 2; 90 k T.224,308 (školský zákon)

10. FS, 19.12.1990, 4; 62 k T.210

(strateggické plánování) - dotaz

11. FS, 9. 1.1991, 1; 301 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 5; 559 k registrům Státní bezpečnosti

4; 595, 601 lustrace - postup

-; 635 k návrhu ČNR o prolustrování členů

11. 1.1991, -; 786, 773 k situaci v Perském zálivu

13. FS, 29. 1.1991, 1; 88 k T.424,441 (důchody)

+ k návrhu p. Richterka

5. 2.1991, -; 429 k práci K - 17

26. 2.1991,10; 1197 k hlasování k T.257

14. FS, 19. 3.1991, -; 24,27,28 k programu - T.525

26. 3.1991,22; 604,717,770 ke K - 17 (k PN)

5. 4.1991,17; 1400 k zákonu o půdě (k PN)

15. FS, 22. 5.1991,15; 978,1017 k T.590,628

(zákon o odpadech) + PN

23. 5.1991,13; 1240 k hlasování o PN k T.525

24. 5.1991,23; 1337,1400 T.657 (usnesení K-17), lustrace

29. 5.1991,23; 1786-1818 odův. T.657A (K-17)

30. 5.1991,23; 1974-2019 k T.657 (K-17) + PN

27; 2037 k T.644

(komise pro činnost K-FS) + PN

16. FS, 8. 7.1991,18; 739 k T.675 - poznámky k p. Fišerovi

9. 7.1991,19; 910 P k ochraně ovzduší

19. 7.1991, -; 2279 k textu T.791

(návrh usnesení p. Petrové)

17. FS, 3.10.1991,19; 1159 malá privatizace - novela - návrh

na přerušení jednání

18. FS, 12.11.1991, 8; 1439 k volbě kandidátů na soudce ÚS

19. FS, 3.12.1991, -; 54 k programu schůze

5.12.1991, 5; 217,319 k zahraniční politice ČSFR

20. FS, 21. 1.1992, 2; 83 referendum

28. 1.1992, -; 559 k záležitosti Mareček

21. FS, 12. 3.1992,29; 974 P - STR - 1991 - I - IV. Q.

22. FS, 22. 4.1992, -; 1204,1205 k hlasování k dohodovacímu řízení

24. 4.1992, -; 1465 situace v Bosně a Hercegovině -prověření údajů

28. 4.1992, -; 1807 k návrhu p. Vidíma

SL 1. SL, 27. 6.1990, 3; 15 k volebnímu řádu FS

+ PN (nebyl schválen)

3. SL, 5. 2.1991, 2; 14, 15 k volbě členů do výborů

 

PRIBILINEC Jozef

Sněmovna: SL

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČ - Středoslovenský kraj

Jiné: rezignace oznámena a projednána:

1. P - SL, 27. 6.1990

P-FS, 11. 7. 1990; usn. 6

5.FS, 18. - 20. 7.1990;18Přihlásit/registrovat se do ISP