Předpis 38/2008 Sb.

Citace38/2008 Sb.
NázevZákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka11 (12. 2. 2008)
Účinnostod 1. 4. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
273 Vl.n.z. o vývozu a dovozu zboží
Navržené změny5 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 38/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
90/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů3
Vztahuje se k
634/2004na základěZákon o správních poplatcích 


ISP (příhlásit)