Předpis 53/1952 Sb.

Citace53/1952 Sb.
NázevVládní nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení
Částka31 (12. 11. 1952)
Účinnostod 1. 11. 1952, zrušeno dnem 1. 1. 1969

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
449/1920rušíZákon, kterým se pozměňují ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, čís. 112 ř.z., o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů 
277/1949rušíVládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu 
Derogace pasivní
41/1957novelizujeZákon o využití nerostného bohatství (horní zákon) 
174/1968rušíZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 


ISP (příhlásit)