Předpis 77/2011 Sb.

Citace77/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka29 (25. 3. 2011)
Účinnostod 25. 3. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
219 Novela z. o o integrov. registru znečišťování živ. prostředí
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
25/2008novelizujeZákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší1
541/2020novelizujeZákon o odpadech2


ISP (příhlásit)