Předpis 126/1992 Sb.

Citace126/1992 Sb.
NázevZákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
Částka30 (3. 4. 1992)
Účinnostod 1. 7. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
954 Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
60/1952rušíZákon o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 
16/1958rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 
17/1958rušíVyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 
112/1989rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice 
Derogace pasivní
261/2000novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 4. července 2000 ve věci návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži1
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě2
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích3
Vztahováno k
261/2000vztah kNález Ústavního soudu ze dne 4. července 2000 ve věci návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 


ISP (příhlásit)