Předpis 110/1998 Sb.

Citace110/1998 Sb.
NázevÚstavní zákon o bezpečnosti České republiky
Částka39 (29. 5. 1998)
Účinnostod 29. 5. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
128 Návrh novely zákona o rodině
Navržené změny3 tisky, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
300/2000novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 
156/2020novelizujeUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
115/2021rušíUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. 
Vztahováno k
121/2006na základěRozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006 
126/2006na základěRozhodnutí vlády o prodloužení nouzového stavu 
140/2013na základěRozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání 
148/2013na základěRozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje 
171/2013na základěRozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy 
172/2013na základěRozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje 
69/2020na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 
70/2020na základěUsnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 
71/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
72/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
73/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
74/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
76/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
77/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
78/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
79/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
80/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
81/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
82/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
84/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
85/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
86/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
87/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
88/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
89/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
90/2020na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
96/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
97/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
98/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
99/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
105/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
106/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
107/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
108/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
109/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
110/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
111/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 
112/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
122/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
123/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
124/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
125/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
126/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
127/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
128/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
130/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
131/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
132/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
140/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
141/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
142/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
143/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
144/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
145/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
150/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
151/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
152/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
158/2020na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
173/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
174/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
179/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
193/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
194/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
195/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
196/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
197/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
198/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
203/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
204/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
219/2020na základěUsnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
220/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
221/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
222/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
223/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
224/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
225/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 
226/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
235/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
391/2020na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 
392/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
398/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
399/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
400/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
401/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
402/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
407/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
408/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
409/2020na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
410/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
411/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 
412/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
413/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 
414/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
417/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
418/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
419/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
420/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
421/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
424/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
425/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
426/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
429/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
431/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
432/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
439/2020na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
440/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
441/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
442/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. 
443/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
444/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
445/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
446/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
447/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
452/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. 
462/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
463/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
464/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
465/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
471/2020na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
472/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
473/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
474/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
475/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
476/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
477/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
478/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
483/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
498/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
499/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
500/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
511/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
512/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
513/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
521/2020na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
522/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
532/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
533/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
534/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
535/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
536/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
537/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření 
564/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
578/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
593/2020na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
594/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
595/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
596/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
597/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
598/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
599/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
9/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
10/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
11/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
12/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
16/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
17/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
21/2021na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
22/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
23/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
31/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
32/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
33/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
48/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
56/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
59/2021na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů 
60/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
61/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
62/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
63/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
64/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
65/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
66/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
67/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
68/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
69/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
70/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
71/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
72/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
73/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
74/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
75/2021na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
96/2021na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 
97/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
98/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
99/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
100/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
101/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
102/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
103/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
104/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
105/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
106/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
107/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
108/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
109/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
110/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
111/2021na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
112/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
113/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
114/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
116/2021na základěUsnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. 
118/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. 
119/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. 
120/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 
122/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti 
130/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. 
131/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
132/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
133/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
134/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
135/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. 
139/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
146/2021na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
147/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
434/2021na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 
435/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
436/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 
438/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky 
439/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
459/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
524/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
43/2022na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 
44/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
45/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
46/2022na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. 
59/2022na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb. 
70/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
76/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
77/2022na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 
84/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
106/2022na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb. 
135/2022na základěUsnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 


ISP (příhlásit)