Usnesení PS č. 12

k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (17. července 1998)
ISP (příhlásit)