Usnesení PS č. 16

k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (22. července 1998)
ISP (příhlásit)