Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 41k návrhu na určení ověřovatelů 5. schůze Poslanecké sněmovny (13. října 1998) 
č. 42k návrhu na volbu místopředsedy a členů prezídia Fondu národního majetku (13. října 1998) 
č. 43k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů (13. října 1998) 
č. 44k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů (13. října 1998) 
č. 45k návrhu na stanovení počtu poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací (13. října 1998) 
č. 46k návrhu na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky (14. října 1998) 
č. 47k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení (14. října 1998) 
č. 48k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení (14. října 1998) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení (14. října 1998) 
č. 50k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení (14. října 1998) 
č. 51k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení (15. října 1998) 
č. 52k návrhu poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení (15. října 1998) 
č. 53k návrhu poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení (15. října 1998) 
č. 54k návrhu poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení (15. října 1998) 
č. 55k návrhu poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 4/ - prvé čtení (15. října 1998) 
č. 56k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení (15. října 1998) 
č. 57k návrhu poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení (15. října 1998) 
č. 58k návrhu poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení (16. října 1998) 
č. 59k návrhu poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení (16. října 1998) 
č. 60k návrhu poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení (16. října 1998) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)