Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 21k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby (22. července 1998) 
č. 22k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (22. července 1998) 
č. 23k návrhu na potvrzení platnosti usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou ve 2. volebním období, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání (24. července 1998) 
č. 24k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (24. července 1998) 
č. 25k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (24. července 1998) 
č. 26k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky (24. července 1998) 
č. 27k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství (24. července 1998) 
č. 28k návrhu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (24. července 1998) 
č. 29k návrhu na určení ověřovatelů 3. schůze Poslanecké sněmovny (18. srpna 1998) 
č. 30k žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry (19. srpna 1998) 
č. 31k návrhu na poskytnutí příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám (19. srpna 1998) 
č. 32ke způsobu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (19. srpna 1998) 
č. 33ke způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (19. srpna 1998) 
č. 34k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení (19. srpna 1998) 
č. 35k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství (19. srpna 1998) 
č. 36k 30. výročí okupace ČSSR vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy (19. srpna 1998) 
č. 37k návrhu na určení ověřovatelů 4. schůze Poslanecké sněmovny (17. září 1998) 
č. 38k senátnímu návrhu zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení (17. září 1998) 
č. 39k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 /sněmovní tisk 25/ - prvé čtení (17. září 1998) 
č. 40k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení (17. září 1998) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)