Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 81k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 46/ (21. října 1998) 
č. 82k žádosti o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Rudolfově, okres České Budějovice (21. října 1998) 
č. 83k žádosti o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně (21. října 1998) 
č. 84k žádosti o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni (21. října 1998) 
č. 85k žádosti o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti (21. října 1998) 
č. 86k žádosti o rozhodnutí ve věci pozastaveného opatření obecního zastupitelstva obce Domašov nad Bystřicí (21. října 1998) 
č. 87k žádosti o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné (21. října 1998) 
č. 88k návrhu na určení ověřovatelů 6. schůze Poslanecké sněmovny (29. října 1998) 
č. 89k senátnímu návrhu zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení (30. října 1998) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 26/ - třetí čtení (30. října 1998) 
č. 91k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 /sněmovní tisk 25/ - třetí čtení (30. října 1998) 
č. 92k návrhu na určení ověřovatelů 7. schůze Poslanecké sněmovny (24. listopadu 1998) 
č. 93k návrhu poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení (24. listopadu 1998) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení (24. listopadu 1998) 
č. 95k návrhu poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení (25. listopadu 1998) 
č. 96k návrhu poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb. /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení (25. listopadu 1998) 
č. 97k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3 - opakované prvé čtení (25. listopadu 1998) 
č. 98k návrhu poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení (25. listopadu 1998) 
č. 99k návrhu poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení (25. listopadu 1998) 
č. 100k návrhu poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení (25. listopadu 1998) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)